مفهوم استهلاک
مفهوم استهلاک

استهلاک عبارت است از کاهش کیفیت، کمیت یا ارزش مداوم یک دارایی به‌صورت ماندگار. استهلاک معیار دوام یک دارایی ثابت است. در حقیقت انتظار می‌رود با گذشت زمان، از کارایی دارایی‌های ثابت که به طور مداوم در کسب‌وکار استفاده می‌شود، کاسته شود. این تعریف استهلاک است.

مفهوم استهلاک

مفهوم استهلاک

استهلاک ارزیابی اندازه‌ی دوام است که محاسبه شده و در گزارش سود و زیان ماهانه یا سالانه ثبت می‌شود. هزینه‌ی دارایی موردنظر منهای مقدار کل استهلاک، ارزش خالص آن دارایی را در اختیارتان قرار می‌دهد

استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری یک مفهوم کاربردی و مهم می‌باشد که شناسایی و محاسبه آن در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.اموال و دارایی‌ها از گذشته برای انسان مهم بوده و هستند و با گذر زمان ارزش و قیمت آنها دچار تغییرات زیادی می‌شود همچنین ممکن است با گذشت زمان اموال و دارایی‌ها با فرسودگی و فرسایش همراه شوند و ارزش، بها و کارایی آنها رفته‌رفته کاهش یابد. به این نوع کاهش در اموال و دارایی‌های ثابت استهلاک می‌گویند. به تدریج که از عمر مفید و ارزش اقتصادی اموال و دارایی‌ها کاهش می‌یابد، استهلاک آن به صورت منظم به عنوان یک هزینه شناسایی می‌شود و در پایان هر دوره مالی محاسبه می‌شود.

هزینه استهلاک در حسابداری چگونه محاسبه میشود؟

محاسبه هزینه استهلاک دارایی با در اختیار داشتن بهای تمام شده دارایی (که شامل بهای خرید آن و ارزش افزوده و هزینه‌های حمل و نصب آن است) و عمر مفید و ارزش اسقاط آن به دست می‌آید، بنابراین، محاسبه هزینه استهلاک به یک عامل واقعی (بهای تمام شده تاریخی) و دو عامل برآوردی یا تخمینی (عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط آن) بستگی دارد

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط ان ) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می یابد.

 بهای تمام شده واقعی

ارزش اسقاط

براورد عمر مفید

استهلاک انباشته چیست؟

حساب استهلاک انباشته یک حساب متعلق به دارایی در ترازنامه است اما با ماهیت بستانکار. بدین معنی که مانده‌ی این حساب بستانکار خواهد بود. این حساب در ترازنامه به عنوان کاهنده از مبلغ ناخالص دارایی‌های ثابت گزارش داده می‌شود.

ثبت استهلاک انباشته در ترازنامه چگونه انجام می شود؟

استهلاک انباشته در سمت چپ ترازنامه در قسمت ذخایر قرار می‌گیرد و از حساب‌های معین ذخایر می‌باشد. این حساب در ترازنامه به‌عنوان کاهنده از مبلغ ناخالص دارایی‌های ثابت گزارش داده می‌شود. هنگامی که دارایی فروخته شود یا بدون استفاده باشد، مقدار استهلاک انباشته آن در ترازنامه حذف می‌گردد. حساب استهلاک انباشته گاهاً در سمت راست ترازنامه زیر بهای تمام شده دارایی قرار می‌گیرد تا از بهای تمام شده کم شود و ارزش دفتری دارایی به دست آید.

ارتباط هزینه استهلاک و 85 چیست؟

استهلاک انباشته، کل مبلغی است که شرکت دارایی‌های خود را مستهلک کرده است، درحالی‌که هزینه استهلاک میزان استهلاک دارایی‌های شرکت برای یک دوره مالی است. حساب هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، هنگام پایان دوره مالی به همراه سایر هزینه‌ها برای محاسبه سود به حساب سود/ زیان منتقل می‌شود، ولی حساب استهلاک انباشته، جزو حساب‌های دائم است و به سال بعد انتقال می‌یابد و در ترازنامه در قسمت دارایی‌ها و به‌عنوان یک حساب کاهنده از همان دارایی ثابت مربوط به خودش گنجانده می‌شود.

چه تفاوت هایی بین استهلاک مالی و فیزیکی وجود دارد؟

دارایی‌های فیزیکی مانند ساختمان موجودیت عینی دارند درحالی‌که دارایی‌های مالی اصولاً کاغذ یا سندهایی هستند که دارای ارزش می‌باشند. دارایی فیزیکی به‌خاطر فرسودگی و گذر عمر ارزش خود را از دست می‌دهند ولی دارایی‌های مالی کاهش ارزششان با تغییرات قیمت ارز و نرخ بهره بازار می‌باشد. دارایی‌های فیزیکی نیاز به تعمیر دارند درحالی‌که دارایی‌های مالی نیاز به چنین هزینه‌هایی ندارند.