حسابداری اینترنتی
حسابداری اینترنتی

حسابداری اینترنتی ، این نوع حسابداری خدمات خود را در بستر اینترنت به انجام می رساند. حسابداری اینترنتی در حال حاضر در سراسر دنیا و در کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

حسابداران با استفاده از فضای اینترنتی چه با کابل و چه به صورت بیسیم قادر خواهند بود وظایف حسابداری خود را بدون محدودیت مکانی و زمانی ارائه دهند.


خدمات حسابداری اینترنتی


این خدمات شامل ثبت دفاتر و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و ثبت کلیه پرداخت ها و دریافت های سازمان در مکانی به دور از شرکت مربوطه می باشد. در ضمن می توان گزارشات مالی در قالب ترازنامه استخراج نمود و صورت عملکرد سود و زیان و حساب های بانکی را ارائه داد. از خدمات دیگر حسابداری اینترنتی اصلاح حساب ها و تصحیح اشتباهات موجود در اسناد مالی می باشد. یکی دیگر از خدمات این نوع حسابداری که شاید تعجب آور باشد انبارگردانی در واحدهای تولیدی و فروشگاهی می باشد. این خدمات می تواند به وسیله حسابداران همان موسسه به صورت حضوری پیگیری شود.


شیوه ارائه خدمات حسابداری صنعتی


برای استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی تمامی کاربران می توانند به سایت موسسه های حسابداری مراجعه کرده و عملیات ثبت نام را انجام داده و عضو مشتریان شرکت شوند. در نتیجه آن شرکت حسابداری تمامی تراکنش های مالی آنها را ثبت می کنند. در این هنگام مشتریان وظیفه دارند نسخه ای از عملیات مالی خود را تهیه کرده و به شرکت های حسابداری ارائه دهند تمامی اسناد و مدارک بر اساس تاریخ و نوع، بایگانی می شوند تا هر زمان که به آنها نیازشد بتوان آنها را به راحتی پیدا کرد. البته خدمات حسابداری اینترنتی در تهیه اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی نیز می توانند فعالیت داشته باشند.


نتیجه پایانی


با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی می توان تمامی حساب های شعب و حتی شعبه مرکزی را در یک حساب واحد متمرکز کرد و اطلاعات مالی را در هر لحظه در اختیار داشت. به همین علت سبب یکپارچه سازی عملیات حسابداری سازمان خواهد شد.