هزینه یابی سفارش کار چیست

هزینه یابی سفارش کار چیست ؟ ، هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای، دو نوع سیستم محاسبه هزینه در حسابداری مدیریتی هستند.

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری ، امروزه با رشد فناوری اطلاعات در تمامی حوزه ها و با استفاده از نرم افزارهای حسابداری و ثبت اطلاعات حسابداری کسب وکارها و معمولا به پایگاه داده گسترده ای دسترسی دارند.

تفاوت مدیر مالی با حسابدار

تفاوت مدیر مالی با حسابدار ، تفاوت مدیر مالی با حسابدار این است که ، حسابداردر رشته حسابداری تخصص داشته و مسؤل انجام تحقیق در مورد منابع مالی ، چگونگی هزینه کردن برای انواع پروژه های واگذار شده پیشنهادی و اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و مدیران است.

سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار ، اعمال مدیریت صحیح بر مصرف اعتبارات هزینه ای، اختصاصی، تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع مالی، با نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار همکاران سیستم ساده می شود.

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی ، در مقوله بودجه ریزی عملیاتی ، تمرکز بر وظایف یا فعالیت ها است یغنی بر تحقق اهداف به جای اینکه بر فهرست کارکنان دولت یا مجوز های خرید متمرکز شود.