حسابداری اینترنتی

حسابداری اینترنتی ، این نوع حسابداری خدمات خود را در بستر اینترنت به انجام می رساند. حسابداری اینترنتی در حال حاضر در سراسر دنیا و در کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه خواهید خواند حسابداری اینترنتی

هزینه یابی سفارش کار چیست

هزینه یابی سفارش کار چیست ؟ ، هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای، دو نوع سیستم محاسبه هزینه در حسابداری مدیریتی هستند.

بیشتر بخوانید هزینه یابی سفارش کار چیست

سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار ، اعمال مدیریت صحیح بر مصرف اعتبارات هزینه ای، اختصاصی، تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع مالی، با نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار همکاران سیستم ساده می شود.

بیشتر بخوانید سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری ، امروزه با رشد فناوری اطلاعات در تمامی حوزه ها و با استفاده از نرم افزارهای حسابداری و ثبت اطلاعات حسابداری کسب وکارها و معمولا به پایگاه داده گسترده ای دسترسی دارند.

بیشتر بخوانید نقش فناوری اطلاعات در حسابداری

تفاوت مدیر مالی با حسابدار

تفاوت مدیر مالی با حسابدار ، تفاوت مدیر مالی با حسابدار این است که ، حسابداردر رشته حسابداری تخصص داشته و مسؤل انجام تحقیق در مورد منابع مالی ، چگونگی هزینه کردن برای انواع پروژه های واگذار شده پیشنهادی و اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و مدیران است.

بیشتر بخوانید تفاوت مدیر مالی با حسابدار