حسابداری بیمه
حسابداری بیمه

حسابداری بیمه ، شرکت های بیمه با ضمانت انجام صحیح فعالیت های مالی و اصول درست حسابداری و دفترداری، خود را از خطارات احتمالی محافظت می کنند. حسابداری بیمه یک سازمان زمانی به نحو احسنت انجام می شود که در تنظیم اسناد، اصول حسابداری با توجه به قوانین و قواعد مربوطه انجام شود.

برای این امر، لازم است حسابدار علاوه بر آگاهی از حسابداری بیمه، ارتباطات و رشته های مختلف موسسه را بداند.


شناسایی درآمدها و هزینه ها


شرکت ها و موسسات بیمه با هدف ارائه خمات بیمه ای مانند خسارت احتمالی بیمه گذاران تشکیل شده اند. در اینجا باید از هزینه های شرکت های بیمه آگاهی داشته باشید. این هزینه ها شامل هزینه صدور، هزینه بیمه برگشتی، هزینه خسارت، هزینه خسارات معوق، هزینه ذخیره خسارت معوق، هزینه های کارشناسی بیمه، هزینه بیمه مازاد، هزینه بیمه شده، هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه، هزینه استهلاک و غیره می باشد.


صدور بیمه نامه


موسسات بیمه، بیمه نامه ها را به صورت نقد، اقساط، تمام اقساط، تمام نقدی صادر می کنند. چنانچه یک شرکت بیمه نامه ای را به صورت تمام نقدی صادر کند، بیمه گذار الزامیست حق بیمه را به صورت نقدی بپردازد. در این حالت، حساب بانک بدهکار شده و حساب حق بیمه بستانکار می شود. اگر بیمه گذار تمامی مبلغ حق بیمه را قسطی پرداخت نماید، حساب بدهکاران بیمه و دریافت اسناد یافتنی، بدهکار و حساب حق بیمه بستانکار می شود. مورد دیگری که قابل ذکر است، مخارج تحصیل بیمه نامه می باشد. این مخارجی است که بیمه گر به منظور صدور، تحصیل و یا تمدید بیمه نامه ها متحمل می شود. مثل مخارج بیمه نامه، سوابق بیمه نامه ها کارمزد پرداختی به نمایندگان و کارگزاران بیمه و غیره می باشد.


نتیجه پایانی


حسابداری شرکت های بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان ها با فعالیت های حسابداری مختلفی سر و کار دارند، بنابراین لازم است مدیریت منابع انسانی افرادی که صلاحیت لازم در این حیطه را دارند به کار گیرند.