حسابداری مدارک ناقص

حسابداری مدارک ناقص ، حسابداری که استخدام می شود موظف است تمام محاسبات را انجام دهد و مسؤلیت درست یا اشتباه بودن آن ها هم در دست خود فرد است . در جامعه ما حسابداری یک شغل معرفی شده است ولی در واقع هنر کسب درآمد است آن هم در بازاری که همه به دنبال کسب سود هستند.

حسابداری دور کاری

حسابداری دور کاری ، یکی از روش هایی که حسابداران می توانند در حرفه خود به فعالیت بپردازند دور کاری می باشد. این بدین معنی است که حسابداران به صورت پروژه ای کار می کنند.

حسابداری بیمه

حسابداری بیمه ، شرکت های بیمه با ضمانت انجام صحیح فعالیت های مالی و اصول درست حسابداری و دفترداری، خود را از خطارات احتمالی محافظت می کنند. حسابداری بیمه یک سازمان زمانی به نحو احسنت انجام می شود که در تنظیم اسناد، اصول حسابداری با توجه به قوانین و قواعد مربوطه انجام شود.

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری ، تمامی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی به منظور عملیات عمرانی مانند کشتی سازی، احداث ساختمان، هواپیما سازی، راهسازی را با عقد قرارداد به موسسات و شرکت های پیمانکاری واگذار می کنند.

حسابداری اینترنتی

حسابداری اینترنتی ، این نوع حسابداری خدمات خود را در بستر اینترنت به انجام می رساند. حسابداری اینترنتی در حال حاضر در سراسر دنیا و در کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد.