موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست و چه نقشی دارد؟
موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست و چه نقشی دارد؟

موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست و چه نقشی دارد؟، از آنجایی که آشنایی با حسابرسی بیمه اهمیت زیادی برای کارفرمایان، پیمانکاران، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی دارد، تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله به بررسی حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی بپردازیم و با پروسه انجام آن آشنا شویم. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

هدف از حسابرسی بیمه‌ای چیست؟

به طور کلی با توجه به ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی که به آن اشاره کردیم. هدف از حسابرسی بیمه‌ای را می‌توان به 2 بخش کلی تقسیم کرد:

  1. اطمینان از رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان کارگاه‌ها توسط کارفرمایان

سازمان با رسیدگی به دفاتر قانونی و مدارک مرتبط به لیست بیمه و حتی در مواردی لیست مالیات شرکت‌ها، رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان را کنترل می‌کند.

  1. اطمینان از اجرای قوانین تأمین اجتماعی (ماده 38)

رسیدگی کنندگان و حسابرسان تأمین اجتماعی به دقت قراردادها، پرداخت‌های کارمزد، صورتحساب دارای کارمزد را بررسی می‌کنند تا همه کارکنان قراردادی نیز طبق ماده 38 حقوق بیمه‌ای خود را دریافت کنند.

موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست و چه نقشی دارد؟

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی طبق قانون بر عهده موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی قرار دارد. این موسسه حرفه‌ای‌ترین و تخصصی‌ترین موسسه حسابرسی بیمه‌ای کشور است. مأموریت این سازمان انجام بازرسی از دفاتر قانونی بیمه‌ای و همچنین انجام امور حسابرسی داخلی بخش‌ها و واحدهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی متناسب با نیاز سازمان، به همراه ارائه کلمه خدمات مشاوره‌ای در زمینه حسابرسی مالی، مالیاتی و بیمه‌ای است.

موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی تلاش می‌کند به عنوان اصلی‌ترین مرجع، حسابرسی بیمه، در تلاش است تا انصاف و عدالت را رعایت کند و به حمایت از کارکنان، کارمندان و کارگرانی که طبق قانون تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند به بپردازد.

قانون حسابرسی بیمه؛ ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و تعیین اختیارات سازمان

مرجع قانونی حسابرسی بیمه در قانون، ماده 47 قانون تأمین اجتماعی است. در این ماده قانون به موضوع حسابرسی بیمه‌ای اشاره شده است.

بر اساس ماده 47 ق.ت.ا: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیار او بگذارنـد. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهـاى مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ۲ ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.»

موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی با استناد به این ماده قانون و مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارد به صورت دوره‌ای از کارگاه‌های مشمول ماده 47 بازرسی به عمل می‌آورد.

در حسابرسی بیمه، مدارک چه دوره مالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

به طور کلی دوره 10 ساله برای حسابرسی بیمه در نظر گرفته شده است. با این حال با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و مدت زمان طولانی برای بررسی حساب‌های ده ساله، تصمیم گرفته شد تا به جز شرکت‌های دولتی، در باقی شرکت‌ها تنها مدارک آخرین سال مالی مورد بازرسی و ملاک عمل قرار بگیرند. البته بخشنامه مورخ 05/03/1397 با شماره 2440/97/1000، چند استثنا نیز در نظر گرفته است.

الف- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد به درخواست اشخاص مطرح باشد.

ب – در خواستهایی که مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تصفیه از سوی واحدهای اجرایی ارائه می‌گردد.

ج- در صورتیکه مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده 38 و تبصره الحاقی به آن یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه‌های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصر با تشخیص مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.

بر اساس بند ج، در صورتی که حسابداری مالیاتی به درستی انجام نگیرد یا مدارک مربوط به دستمزد بیمه شدگان به درستی ارائه نشود، سازمان می‌تواند همچون گذشته تمام مدارک ده ساله گذشته را بررسی کند. برای اینکه با چنین مشکلی رو به رو نشوید، باید در انجام امور مالیاتی و دفاتر قانونی خود دقت زیادی داشته باشید.