نقش فناوری اطلاعات در حسابداری
نقش فناوری اطلاعات در حسابداری

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری ، امروزه با رشد فناوری اطلاعات در تمامی حوزه ها و با استفاده از نرم افزارهای حسابداری و ثبت اطلاعات حسابداری کسب وکارها و معمولا به پایگاه داده گسترده ای دسترسی دارند.

فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی در گسترش سیستم های اطلاعاتی حسابداری یا AIS ایفا کرده است. برای مثال سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP دستیابی به اطلاعات سازمان را برای مدیران کسب و کار تسهیل کرده است. فناوری اطلاعات به ایجاد یک محیط اطلاعاتی منجر می شود که انجام عملیات به صورت یکپارچه و انعطاف پذیر را تسهیل می کند در نتیجه به یک رکن اساسی و غیر قابل اجتناب اطلاعات حسابداری تبدیل شده است. و این مسئله باعث تحقق اهداف حسابداری از طریق اینترنت و فناوری اطلاعات، ایجاد پایگاه داده و نرم افزار های حسابداری شده است. ورود نرم افزارهای SaaS نمونه ای از این نرم افزارهاست که نرم افزار حسابداری سرمایه سیستم یکی از انواع نرم افزارهای SaaS برای انجام امور حسابداری سازمانهاست.


ویژگی های حسابداری مدیریتی


_ از اهداف کنترلی گذشته نگر به سمت سیستم های اطلاعاتی اینده نگر برای برنامه راهبردی استفاده می کند.
_ بر کنترل های سالانه در محیط های عملیاتی رقابتی محدود و پایدار تمکز دارد.
_ معمولا اطلاعات آن محرمانه است و از طرف مدیران مورد استفاده قرار می گیرد و جنبه عمومی ندارد.
_ با ارجاع به نیاز مدیران نوشته می شود و نه از طریق استاندارد های عمومی حسابداری مالی


وظایف حسابداری مدیریتی


_ بودجه بندی سرمایه : در این نوع حسابداری سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرحهای مختلف سازمان پیش بینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. حسابدار مدیریتی وظیفه دارد اطلاعات مربوط به نقدینگی حاصل از طرح های مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و به مدیر در فرآیند تصمیم گیری یاری رساند.
_ بودجه بندی سالانه : حسابدار مدیریتی موظف است برای فعالیت های کسب و کار اقتصادی در بازه های زمانی متفاوت بودجه تخصیص دهد. این بودجه می تواند شامل مقادیر پولی و یا غیر پولی باشد ( مثلا تعیین رقم مورد انتظار تولید یک محصول )
_ حسابدار مدیریتی می بایست به بررسی بهای تمام شده محصولات و تجزیه تحلیل هزینه ها و سود اوری فعالیت های کسب و کار بپردازد همچنین به پیش بینی میزان فروش محصولات و برنامه ریزی راهبردی کسب و کار کمک کند.

 

نتیجه گیری:


با رشد فناوری اطلاعات در تمامی حوزه ها و با استفاده از نرم افزارهای حسابداری و ثبت اطلاعات حسابداری کسب و کارها و معمولا به پایگاه داده گسترده ای دسترسی دارند.حسابدار مدیریتی وظایفی از جمله : بودجه بندی سرمایه ، بودجه بندی سالانه، تجزیه و تحلیل بهای تمام شده را بر عهده دارد.