سخنرانی کوتاه از یک عالم دین در تخار  

مولوی عبدالکبیر هاشمی یکی از برجسته‌ترین عالمای ولایت تخار به صفوف دشمن پیوسته است. شایعاتی وجود که مولوی هاشمی با بیشتر از ۶۰ تن از شاگردان‌اش با طالبان یکجا شده است.
مولوی عبدالکبیر هاشمی معتقد بود که دولت افغانستان اشغالی بوده و نظام فعلی را نظام کفری می‌دانست.
آقای هاشمی چندین بار به جرم اقدام علیه امنیت ملی و ترویج افراطیت، از جانب ریاست امنیت ملی ولایت تخار بازداشت شد که با وساطت و میانجی‌گری برخی از علما و مقامات محلی از بند رها گ

ادامه مطلب  

Fibre Channel VS Ethernet Switch: What's the Difference?  

Fibre Channel (FC) is a serial I/O interconnect network technology capable of supporting multiple protocols. It is used primarily for storage area networks (SANs). Ethernet (and TCP/IP) is the most frequently used technology these days for communication between devices. But for storage, the dominant technology in a data center often is Fibre Channel. Fibre channel vs Ethernet switch: what’s the difference? This article makes an analysis from the following aspects: reliability, transmission speed, flexibility and cost.
Fibre Channel VS Ethernet Switch: Reliability
If you are actively engaged in optic communication, you may have noticed that the fibre channel switch is lossless while Ethernet switch is risk of dropping frame. Fibre Channel is often compared to Ethernet in terms of being a

ادامه مطلب  

“CWMALLS Original Design Club”- The Home of Original Design Enthusiasts  

CWMALLS® is the world's first online patented brand: technological, artistic, intelligent, ecological...“Patented Product”, "Custom Made", “Green Product”, are all in CWMALLS® Leather Jackets, Shoes, Bags series!CWMALLS, CWMALLS COMMODITY are the pioneers and creators of the whole industry chain standardized value ecosystem.
Warmly celebrate CWMALLS, CWMALLS COMMODITY 2018 Win-Win Cooperation, Global Sharing Series — “CWMALLS Original Design Club” officially being established; this is the start to condense the dream, and the station to share each other, the stage to challenge ourselves and the future, and the platform to release and bloom the passion, this is… In the basic framework of profession, concentration, innovation, alliance, interaction and sharing, “CWMALLS Or

ادامه مطلب  

دمی با خیام  

خیام که خیمه های حکمت می دوخت در بوته غم فتاد ناگاه بسوخت مقراض اجل طناب عمرش ببرید دلال ازل به رایگانش بفروخت 
 حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم الخیامی معروف به خیام
فروخت    

 
 
 
  
Save


           در دهر هر آن كه نیم نانی دارد از بهر نشست آشیانی دارد نه خادم كس بود نه مخدوم كسی گو شاد بزی كه خوش جهانی دارد           آن مایه ز دنیا كه خوری یا پوشی معذوری اگر در طلبش می كوشی باقی همه رایگان نیرزد هشدار تا عمر گرانبها

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1