دانلود آهنگ chantaje از شکیرا و مالوما  

‍ برای دانلود این آهنگ زیبا و خیییلی شاد روی اسم شعر کلیک کنید."Chantaje"   shakira   (feat. Maluma)  تهدید[Maluma]Cuando estás bien te alejas de míTe sientes sola y siempre estoy ahíEs una guerra de toma y damePues dame de eso que tiene' ahíوقتی حالت خوبه ازمن دورمیشیاحساس تنهایی میکنی و من همیشه اونجا هستماین یک جنگ  دادن و گرفتن هستخب بهم بده چیزی که اونجا داریOye baby, no sea malaNo me deje con las ganasSe escucha en la calleQue ya no me quieresVen y dímelo en la cara!هی عزیزم،بد نمی شه   من رو با آرزوهام رها نکنبهونه‌ست که دیگه دوستم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ chantaje از شکیرا و مالوما  

‍ برای دانلود این آهنگ زیبا و خیییلی شاد روی اسم شعر کلیک کنید."Chantaje"   shakira   (feat. Maluma)  تهدید[Maluma]Cuando estás bien te alejas de míTe sientes sola y siempre estoy ahíEs una guerra de toma y damePues dame de eso que tiene' ahíوقتی حالت خوبه ازمن دورمیشیاحساس تنهایی میکنی و من همیشه اونجا هستماین یک جنگ  دادن و گرفتن هستخب بهم بده چیزی که اونجا داریOye baby, no sea malaNo me deje con las ganasSe escucha en la calleQue ya no me quieresVen y dímelo en la cara!هی عزیزم،بد نمی شه   من رو با آرزوهام رها نکنبهونه‌ست که دیگه دوستم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ chantaje از شکیرا و مالوما  

‍ برای دانلود این آهنگ زیبا و خیییلی شاد روی اسم شعر کلیک کنید."Chantaje"   shakira   (feat. Maluma)  تهدید[Maluma]Cuando estás bien te alejas de míTe sientes sola y siempre estoy ahíEs una guerra de toma y damePues dame de eso que tiene' ahíوقتی حالت خوبه ازمن دورمیشیاحساس تنهایی میکنی و من همیشه اونجا هستماین یک جنگ  دادن و گرفتن هستخب بهم بده چیزی که اونجا داریOye baby, no sea malaNo me deje con las ganasSe escucha en la calleQue ya no me quieresVen y dímelo en la cara!هی عزیزم،بد نمی شه   من رو با آرزوهام رها نکنبهونه‌ست که دیگه دوستم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ chantaje از شکیرا و مالوما  

‍ برای دانلود این آهنگ زیبا و خیییلی شاد روی اسم شعر کلیک کنید."Chantaje"   shakira   (feat. Maluma)  تهدید[Maluma]Cuando estás bien te alejas de míTe sientes sola y siempre estoy ahíEs una guerra de toma y damePues dame de eso que tiene' ahíوقتی حالت خوبه ازمن دورمیشیاحساس تنهایی میکنی و من همیشه اونجا هستماین یک جنگ  دادن و گرفتن هستخب بهم بده چیزی که اونجا داریOye baby, no sea malaNo me deje con las ganasSe escucha en la calleQue ya no me quieresVen y dímelo en la cara!هی عزیزم،بد نمی شه   من رو با آرزوهام رها نکنبهونه‌ست که دیگه دوستم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ chantaje از شکیرا و مالوما  

‍ برای دانلود این آهنگ زیبا و خیییلی شاد روی اسم شعر کلیک کنید."Chantaje"   shakira   (feat. Maluma)  تهدید[Maluma]Cuando estás bien te alejas de míTe sientes sola y siempre estoy ahíEs una guerra de toma y damePues dame de eso que tiene' ahíوقتی حالت خوبه ازمن دورمیشیاحساس تنهایی میکنی و من همیشه اونجا هستماین یک جنگ  دادن و گرفتن هستخب بهم بده چیزی که اونجا داریOye baby, no sea malaNo me deje con las ganasSe escucha en la calleQue ya no me quieresVen y dímelo en la cara!هی عزیزم،بد نمی شه   من رو با آرزوهام رها نکنبهونه‌ست که دیگه دوستم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1