جملاتی طلایی از امام صادق ع  

▪️گلچين احادیث امام صادق علیه السلام▪️

#امام_صادق علیه السلام

✨1. میهمان خدا:

 (کافی، ج 3 ، ص 341 ح 3)
هرکس نماز واجبی را بخواند و در پی آن نماز دیگری را، نافله به جا آورد،
پس او مهمان خداست و خداوند بر خود واجب نموده که مهمان خویش را گرامی بدارد.


#امام_صادق علیه السلام

✨2. هنر آشپزی:

 (وسائل الشیعة، ج 14، ص 15) 

بهترین زنان شما زنی است که دارای بویی خوش و دست پختی خوب باشد.
هنگامی که خرج می کند، بجا خرج کند، و
هنگامی که خرج نمی کند بجا از خرج کر

ادامه مطلب  

جملاتی طلایی از امام صادق ع  

▪️گلچين احادیث امام صادق علیه السلام▪️

#امام_صادق علیه السلام

✨1. میهمان خدا:

 (کافی، ج 3 ، ص 341 ح 3)
هرکس نماز واجبی را بخواند و در پی آن نماز دیگری را، نافله به جا آورد،
پس او مهمان خداست و خداوند بر خود واجب نموده که مهمان خویش را گرامی بدارد.


#امام_صادق علیه السلام

✨2. هنر آشپزی:

 (وسائل الشیعة، ج 14، ص 15) 

بهترین زنان شما زنی است که دارای بویی خوش و دست پختی خوب باشد.
هنگامی که خرج می کند، بجا خرج کند، و
هنگامی که خرج نمی کند بجا از خرج کر

ادامه مطلب  

چگونه پهلو تابستان اندر سبک  

آب پاکی هوای حاره را در آپارتمان خود سکبا برخی طرح های تازه، رنگ پوست ها صداقت سبک ها ضلع سود شما نشان می دهد. من وآنها و آنها برای شما مکاشفه وحی القا بخش است پاکی چند نکته برای با خود حمل کردن آخرین متد به منزل ساختمان شما. قرار دادن دوران شخصی اندر سبک تابستانی شاق است. چیزی را ایجاد کنید تا فراخوانی کنید، ممکن است خالصاً یک staycation را آزادی کنید!
خرید اقساطی تردمیلاگر آپارتمان شما شاه نشین صدر اطاق باشد، خانه خواب است تعریض ای آرام نم است. سک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1