تبریک و تسلیت مجازی آری یا نه؟!  

روستای سله بن هم مانند سایر نقاط کشور از قافله فضای مجازی و رسانه های محلی شده دور نمانده و دارای کانالی است که اخبار روستا را به همراه برخی برنامه های جمعی نظیر روزیدادهای ورزشی، هماهنگیهای لازم جهت عمران و آبادانی و مسابقات و جشنواره های تلگرامی در آن بازنمایی می شود. پدیده ای که چند وقتی است در آن مشاهده می شود ارسال انبوهی از پیامهای تبریک و تسلیت در مواقع مختلف است که ابتدا با یکی دو پیام شروع شد و اکنون به تعداد قابل توجهی رسیده و به نو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1