چه زمان برای صرف وعده های غذایی مناسب است؟  

مطابق تجربه بدست آمده ، وعده صبحانه باید قبل از ساعت 8 صبح میل شود، میان وعده ساعت 10 صبح،12 تا13 وعده ناهار، 5 تا 6 عصر وعده عصرانه و تا ساعت 8 شب شام میل شود. بنا به دلایلی که در بالا گفته شد دیر خوابیدن نظم کلی این ساعات را بهم می زند و در نتیجه بعلت گرسنگی طولانی ولع غذایی فرد بیشتر می شود و در نتیجه آن موجب افزایش وزن می گردد. بر خلاف تصور رایج که معتقدند دیر بیدار شدن سبب کاهش نیاز بدن به مواد غذایی و لاغری می شود، خانم های خانه دار و افراد غیر شا

ادامه مطلب  

چه زمان برای صرف وعده های غذایی مناسب است؟  

مطابق تجربه بدست آمده ، وعده صبحانه باید قبل از ساعت 8 صبح میل شود، میان وعده ساعت 10 صبح،12 تا13 وعده ناهار، 5 تا 6 عصر وعده عصرانه و تا ساعت 8 شب شام میل شود. بنا به دلایلی که در بالا گفته شد دیر خوابیدن نظم کلی این ساعات را بهم می زند و در نتیجه بعلت گرسنگی طولانی ولع غذایی فرد بیشتر می شود و در نتیجه آن موجب افزایش وزن می گردد. بر خلاف تصور رایج که معتقدند دیر بیدار شدن سبب کاهش نیاز بدن به مواد غذایی و لاغری می شود، خانم های خانه دار و افراد غیر شا

ادامه مطلب  

همه چی آرومه  

به همین راحتی این جمله رو می نویسم همه چی آرومه و من چقدر خوشبختمهمه چی خوبه و تمام هفته قبل رو با جان جانان بودم بعضی روزها هم که میرفتم کرج آخر شب جان جانان میومد دنبالم اخر هفته تعطیلی بود و کلاس های دانشگاه رو کنسل کردیم روز چهارشنبه صبح با یکی از دوستای جان جانان صبحانه رفتیم کافه وان جهانشهر بعد از صبحانه با خانم برادر قرار گذاشتیم که بریم وسایل خونه رو جمع کنیم تا عصری نیومدن و ساعت های حدود 7 اینا که اومدن رفتم تا ساعت 10 ک

ادامه مطلب  

همه چی آرومه  

به همین راحتی این جمله رو می نویسم همه چی آرومه و من چقدر خوشبختمهمه چی خوبه و تمام هفته قبل رو با جان جانان بودم بعضی روزها هم که میرفتم کرج آخر شب جان جانان میومد دنبالم اخر هفته تعطیلی بود و کلاس های دانشگاه رو کنسل کردیم روز چهارشنبه صبح با یکی از دوستای جان جانان صبحانه رفتیم کافه وان جهانشهر بعد از صبحانه با خانم برادر قرار گذاشتیم که بریم وسایل خونه رو جمع کنیم تا عصری نیومدن و ساعت های حدود 7 اینا که اومدن رفتم تا ساعت 10 ک

ادامه مطلب  

همه چی آرومه  

به همین راحتی این جمله رو می نویسم همه چی آرومه و من چقدر خوشبختمهمه چی خوبه و تمام هفته قبل رو با جان جانان بودم بعضی روزها هم که میرفتم کرج آخر شب جان جانان میومد دنبالم اخر هفته تعطیلی بود و کلاس های دانشگاه رو کنسل کردیم روز چهارشنبه صبح با یکی از دوستای جان جانان صبحانه رفتیم کافه وان جهانشهر بعد از صبحانه با خانم برادر قرار گذاشتیم که بریم وسایل خونه رو جمع کنیم تا عصری نیومدن و ساعت های حدود 7 اینا که اومدن رفتم تا ساعت 10 ک

ادامه مطلب  

همه چی آرومه  

به همین راحتی این جمله رو می نویسم همه چی آرومه و من چقدر خوشبختمهمه چی خوبه و تمام هفته قبل رو با جان جانان بودم بعضی روزها هم که میرفتم کرج آخر شب جان جانان میومد دنبالم اخر هفته تعطیلی بود و کلاس های دانشگاه رو کنسل کردیم روز چهارشنبه صبح با یکی از دوستای جان جانان صبحانه رفتیم کافه وان جهانشهر بعد از صبحانه با خانم برادر قرار گذاشتیم که بریم وسایل خونه رو جمع کنیم تا عصری نیومدن و ساعت های حدود 7 اینا که اومدن رفتم تا ساعت 10 ک

ادامه مطلب  

همه چی آرومه  

به همین راحتی این جمله رو می نویسم همه چی آرومه و من چقدر خوشبختمهمه چی خوبه و تمام هفته قبل رو با جان جانان بودم بعضی روزها هم که میرفتم کرج آخر شب جان جانان میومد دنبالم اخر هفته تعطیلی بود و کلاس های دانشگاه رو کنسل کردیم روز چهارشنبه صبح با یکی از دوستای جان جانان صبحانه رفتیم کافه وان جهانشهر بعد از صبحانه با خانم برادر قرار گذاشتیم که بریم وسایل خونه رو جمع کنیم تا عصری نیومدن و ساعت های حدود 7 اینا که اومدن رفتم تا ساعت 10 ک

ادامه مطلب  

همه چی آرومه  

به همین راحتی این جمله رو می نویسم همه چی آرومه و من چقدر خوشبختمهمه چی خوبه و تمام هفته قبل رو با جان جانان بودم بعضی روزها هم که میرفتم کرج آخر شب جان جانان میومد دنبالم اخر هفته تعطیلی بود و کلاس های دانشگاه رو کنسل کردیم روز چهارشنبه صبح با یکی از دوستای جان جانان صبحانه رفتیم کافه وان جهانشهر بعد از صبحانه با خانم برادر قرار گذاشتیم که بریم وسایل خونه رو جمع کنیم تا عصری نیومدن و ساعت های حدود 7 اینا که اومدن رفتم تا ساعت 10 ک

ادامه مطلب  

ی سوال یهویی  

هرکس تجربه بچه داری داره میشه لطفا کمک کنه و و جواب سوالتم رو بده لطفا؟چی بهش میدادین بخوره در وقت:صبحانه؟ نهار؟ شام>؟ میان وعده صبح؟ میان وعده شب؟ میوه؟ساعت غذا دادنش منظم بوده یا نه و اگر منظم بوده سر چه ساعت هایی؟ ساعت خوابش چطور؟ 

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

عنوان ندارم براش  

چه روز خوبی! هوا عالیه و من هم خوشحال و شاد و خندانم! حالا نه به این غلظت ولی در مجموع حالم خوبه ؛ چون صبح ساعت نه بیدار شدم.بعد از صبحانه پدر و پسر را راهی کردم برن ددر و من به کارهام برسم.امروز روز چی بود؟ روز جاروبرقی و آشپزخونه...هال و آشپزخانه و راهرو را جارو برقی کشیدم ، ظرفهای صبحانه را شستم ، یک دور از ماشین لباسشویی کار کشیدم ، لباسهایی که روز قبل شسته بودم را گذاشتم توی دراور،دستشویی را شستم ، بادمجان پوست گرفتم و نمک زدم تا برای عص

ادامه مطلب  

این درد لعنتی  

چند روزه کمردرد دارم. امروز دردش بیشتر بود در حدی که وقتی مامادو گفت توو راهم که بریم صبحانه بخوریم قبول نکردم و افتادم روی مبل و فقط کتاب خوندم.. نزدیکای ظهر رفتم توی تراس یه کم آفتاب به دست و پام خورد و حس کردم الان دیگه فول ویتامین دِ شدم و خجسته زنگ زدم به مامادو، هنوز صبحانه نخورده بود و نزدیک خونه من بود، اومد اینجا و دوتا لقمه نون پنیر خیار و سبزی خورد و یه زنگ به باباش زد تا صداشو بشنوم( قابل توجه پریسا) و بعدم من رفتم مدرسه و اونم رفت سر خ

ادامه مطلب  

شب طولانی  

دیشب ساعت ۳صبح بود که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره با کلی استرس و تپش قلب از خواب پا شدم و گوشیو جواب دادم که دیدم رهگذره!چشام چهارتا شده بود ، پشت گوشی اصلا نمیفهمیدم چی دارم میگم فقط شنیدم اسم کلانتری و گفت و منم سند به دست رفتم به اون ادرس .گویا تو راه فرودگاه مست پشت فرمون بوده و پلیس گرفته  بودش به خاطر بددهنی و بی احترامی به افسر هم انداخته بودنش بازداشتگاه ...با کلی دنگ و فنگ تونستم ازادش کنم و ساعت ۱۱صبح بود که رفتیم خونه...قبلش به ترانه ز

ادامه مطلب  

شب طولانی  

دیشب ساعت ۳صبح بود که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره با کلی استرس و تپش قلب از خواب پا شدم و گوشیو جواب دادم که دیدم رهگذره!چشام چهارتا شده بود ، پشت گوشی اصلا نمیفهمیدم چی دارم میگم فقط شنیدم اسم کلانتری و گفت و منم سند به دست رفتم به اون ادرس .گویا تو راه فرودگاه مست پشت فرمون بوده و پلیس گرفته  بودش به خاطر بددهنی و بی احترامی به افسر هم انداخته بودنش بازداشتگاه ...با کلی دنگ و فنگ تونستم ازادش کنم و ساعت ۱۱صبح بود که رفتیم خونه...قبلش به ترانه ز

ادامه مطلب  

سیزده بدر و دوچرخه سواری  

بنام خداوند امروز صبح ساعت حدود هشت و نیم  از محل شهر آفتاب سوار شدم و حدود دو ساعت و چهل دقیقه روی چرخ بودم در مجموع حدود پنجاه کیلو متر دوچرخه سواری کردم باد نسبتا شدید سبب شده بود که خیلی برای سیزده بدر بیرون نیایند و مثل هر سال شلوغ نبودبه هر حال ضربان من از ۱۳۰بالا تر نرفت و ۱۲۳۵ کالری هم مصرف شد تا رسیدم منزل دوش گرفتم و صبحانه را تنهایی خوردم (ناهید روزه دار است ) بعد هم اذان ظهر شد و نماز خواندم و این گزارش را نوشتم .الحمدالل

ادامه مطلب  

سیزده بدر و دوچرخه سواری  

بنام خداوند امروز صبح ساعت حدود هشت و نیم  از محل شهر آفتاب سوار شدم و حدود دو ساعت و چهل دقیقه روی چرخ بودم در مجموع حدود پنجاه کیلو متر دوچرخه سواری کردم باد نسبتا شدید سبب شده بود که خیلی برای سیزده بدر بیرون نیایند و مثل هر سال شلوغ نبودبه هر حال ضربان من از ۱۳۰بالا تر نرفت و ۱۲۳۵ کالری هم مصرف شد تا رسیدم منزل دوش گرفتم و صبحانه را تنهایی خوردم (ناهید روزه دار است ) بعد هم اذان ظهر شد و نماز خواندم و این گزارش را نوشتم .الحمدالل

ادامه مطلب  

مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به یک میزان کالری تولید میکند  

برخی خانواده‌ها بر این باورند غلات صبحانه‌ای که با شیرین‌کننده‌های
طبیعی همچون شربت ذرت، عسل، خرما، کشمش، عصاره مالت و شیره میوه‌جات تهیه و
به ادعای عرضه‌کنندگان آن بدون شکر است، فاقد کالری بوده و حتی مصرف آن را
به دیابتی‌ها هم توصیه می‌کنند.

اما در پاسخ باید گفت، مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به
یک میزان کالری تولید کرده و حتی برخی از انواع میوه‌های خشک در مقایسه با
قند و شکر کالری بیشتری ایجاد می‌کند.
شیرین‌کن

ادامه مطلب  

مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به یک میزان کالری تولید میکند  

برخی خانواده‌ها بر این باورند غلات صبحانه‌ای که با شیرین‌کننده‌های
طبیعی همچون شربت ذرت، عسل، خرما، کشمش، عصاره مالت و شیره میوه‌جات تهیه و
به ادعای عرضه‌کنندگان آن بدون شکر است، فاقد کالری بوده و حتی مصرف آن را
به دیابتی‌ها هم توصیه می‌کنند.

اما در پاسخ باید گفت، مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به
یک میزان کالری تولید کرده و حتی برخی از انواع میوه‌های خشک در مقایسه با
قند و شکر کالری بیشتری ایجاد می‌کند.
شیرین‌کن

ادامه مطلب  

مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به یک میزان کالری تولید میکند  

برخی خانواده‌ها بر این باورند غلات صبحانه‌ای که با شیرین‌کننده‌های
طبیعی همچون شربت ذرت، عسل، خرما، کشمش، عصاره مالت و شیره میوه‌جات تهیه و
به ادعای عرضه‌کنندگان آن بدون شکر است، فاقد کالری بوده و حتی مصرف آن را
به دیابتی‌ها هم توصیه می‌کنند.

اما در پاسخ باید گفت، مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به
یک میزان کالری تولید کرده و حتی برخی از انواع میوه‌های خشک در مقایسه با
قند و شکر کالری بیشتری ایجاد می‌کند.
شیرین‌کن

ادامه مطلب  

مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به یک میزان کالری تولید میکند  

برخی خانواده‌ها بر این باورند غلات صبحانه‌ای که با شیرین‌کننده‌های
طبیعی همچون شربت ذرت، عسل، خرما، کشمش، عصاره مالت و شیره میوه‌جات تهیه و
به ادعای عرضه‌کنندگان آن بدون شکر است، فاقد کالری بوده و حتی مصرف آن را
به دیابتی‌ها هم توصیه می‌کنند.

اما در پاسخ باید گفت، مواد شیرین‌کننده چه طبیعی و چه تصفیه شده باشد به
یک میزان کالری تولید کرده و حتی برخی از انواع میوه‌های خشک در مقایسه با
قند و شکر کالری بیشتری ایجاد می‌کند.
شیرین‌کن

ادامه مطلب  

فراموشی بهاری  

سلامروزتون شاد و پرانرژیصبح با صدای بارون بیدار شدماگه قرار نبود مغزبادوم را برسونم ... اصلا از رختخواب بیرون نمیومدمآب هم که کلا نیست که من صبحا راحت برم حمامبیشتر روزها مجبورم قید حمام را بزنممیل صبحانه هم نداشتم... صبحانه را گذاشتم توی کیفم و راه افتادمو کلا فراموشم شد که قراره مغزبادوم را برسونم .... وسطای مسیر داشتم با صدای بلند با آهنگ همراهی میکردم و از قطرات بارون لذت میبردم که یهو  یادم اومد ای دل غافل.....دختر کوچولو را جا گذاشتم... و

ادامه مطلب  

فراموشی بهاری  

سلامروزتون شاد و پرانرژیصبح با صدای بارون بیدار شدماگه قرار نبود مغزبادوم را برسونم ... اصلا از رختخواب بیرون نمیومدمآب هم که کلا نیست که من صبحا راحت برم حمامبیشتر روزها مجبورم قید حمام را بزنممیل صبحانه هم نداشتم... صبحانه را گذاشتم توی کیفم و راه افتادمو کلا فراموشم شد که قراره مغزبادوم را برسونم .... وسطای مسیر داشتم با صدای بلند با آهنگ همراهی میکردم و از قطرات بارون لذت میبردم که یهو  یادم اومد ای دل غافل.....دختر کوچولو را جا گذاشتم... و

ادامه مطلب  

تاثیر صبحانه مقوی بر سلامتی  

صبحانه یکی از وعده‌های غذایی مهمی است که معمولا اکثر مردم آن را به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری جدی نمی‌گیرند و برخی اصلا آن را میل نمی‌کنند. اهمیت صبحانه در افرادی که رژیم غذایی برای لاغری یا حتی چاق شدن دارند اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا با تاثیر صبحانه بر لاغری و انواع صبحانه مقوی آشنا شویم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تاثیر صبحانه مقوی بر سلامتی  

صبحانه یکی از وعده‌های غذایی مهمی است که معمولا اکثر مردم آن را به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری جدی نمی‌گیرند و برخی اصلا آن را میل نمی‌کنند. اهمیت صبحانه در افرادی که رژیم غذایی برای لاغری یا حتی چاق شدن دارند اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا با تاثیر صبحانه بر لاغری و انواع صبحانه مقوی آشنا شویم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تاثیر صبحانه مقوی بر سلامتی  

صبحانه یکی از وعده‌های غذایی مهمی است که معمولا اکثر مردم آن را به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری جدی نمی‌گیرند و برخی اصلا آن را میل نمی‌کنند. اهمیت صبحانه در افرادی که رژیم غذایی برای لاغری یا حتی چاق شدن دارند اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا با تاثیر صبحانه بر لاغری و انواع صبحانه مقوی آشنا شویم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تاثیر صبحانه مقوی بر سلامتی  

صبحانه یکی از وعده‌های غذایی مهمی است که معمولا اکثر مردم آن را به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری جدی نمی‌گیرند و برخی اصلا آن را میل نمی‌کنند. اهمیت صبحانه در افرادی که رژیم غذایی برای لاغری یا حتی چاق شدن دارند اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا با تاثیر صبحانه بر لاغری و انواع صبحانه مقوی آشنا شویم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تاثیر صبحانه مقوی بر سلامتی  

صبحانه یکی از وعده‌های غذایی مهمی است که معمولا اکثر مردم آن را به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری جدی نمی‌گیرند و برخی اصلا آن را میل نمی‌کنند. اهمیت صبحانه در افرادی که رژیم غذایی برای لاغری یا حتی چاق شدن دارند اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا با تاثیر صبحانه بر لاغری و انواع صبحانه مقوی آشنا شویم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تاثیر صبحانه مقوی بر سلامتی  

صبحانه یکی از وعده‌های غذایی مهمی است که معمولا اکثر مردم آن را به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری جدی نمی‌گیرند و برخی اصلا آن را میل نمی‌کنند. اهمیت صبحانه در افرادی که رژیم غذایی برای لاغری یا حتی چاق شدن دارند اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا با تاثیر صبحانه بر لاغری و انواع صبحانه مقوی آشنا شویم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سردرگمی  

خیلی سردرگمم نمیدونم چی میخوام سرِ دوراهیِ بدی قرار دارم که یه راهش اصلا مشخص نیست به چی ختم میشه و یه راه دیگه ش اولش سیاهِ مثل درون یه غار که کاملا سیاه و تاریکه نمیدونم بعدش روشن میشه یا نه دقیقا مثلِ این عکس پایین هستم. از فروردین ۹۶ حس کردم تاریخ زندگیم داره تکرار میشه یادمه اینو تو گروه دوستام گفتم بهم خندیدن و همون لحظه از گفتن این جمله پشیمون شدم اما بعدش با خودم گفتم خب دوستات محرم دلت هستن رفیق روز شادی و غمت و قطعا بدیِ تو رو نمیخ

ادامه مطلب  

سردرگمی  

خیلی سردرگمم نمیدونم چی میخوام سرِ دوراهیِ بدی قرار دارم که یه راهش اصلا مشخص نیست به چی ختم میشه و یه راه دیگه ش اولش سیاهِ مثل درون یه غار که کاملا سیاه و تاریکه نمیدونم بعدش روشن میشه یا نه دقیقا مثلِ این عکس پایین هستم. از فروردین ۹۶ حس کردم تاریخ زندگیم داره تکرار میشه یادمه اینو تو گروه دوستام گفتم بهم خندیدن و همون لحظه از گفتن این جمله پشیمون شدم اما بعدش با خودم گفتم خب دوستات محرم دلت هستن رفیق روز شادی و غمت و قطعا بدیِ تو رو نمیخ

ادامه مطلب  

سردرگمی  

خیلی سردرگمم نمیدونم چی میخوام سرِ دوراهیِ بدی قرار دارم که یه راهش اصلا مشخص نیست به چی ختم میشه و یه راه دیگه ش اولش سیاهِ مثل درون یه غار که کاملا سیاه و تاریکه نمیدونم بعدش روشن میشه یا نه دقیقا مثلِ این عکس پایین هستم. از فروردین ۹۶ حس کردم تاریخ زندگیم داره تکرار میشه یادمه اینو تو گروه دوستام گفتم بهم خندیدن و همون لحظه از گفتن این جمله پشیمون شدم اما بعدش با خودم گفتم خب دوستات محرم دلت هستن رفیق روز شادی و غمت و قطعا بدیِ تو رو نمیخ

ادامه مطلب  

سردرگمی  

خیلی سردرگمم نمیدونم چی میخوام سرِ دوراهیِ بدی قرار دارم که یه راهش اصلا مشخص نیست به چی ختم میشه و یه راه دیگه ش اولش سیاهِ مثل درون یه غار که کاملا سیاه و تاریکه نمیدونم بعدش روشن میشه یا نه دقیقا مثلِ این عکس پایین هستم. از فروردین ۹۶ حس کردم تاریخ زندگیم داره تکرار میشه یادمه اینو تو گروه دوستام گفتم بهم خندیدن و همون لحظه از گفتن این جمله پشیمون شدم اما بعدش با خودم گفتم خب دوستات محرم دلت هستن رفیق روز شادی و غمت و قطعا بدیِ تو رو نمیخ

ادامه مطلب  

سردرگمی  

خیلی سردرگمم نمیدونم چی میخوام سرِ دوراهیِ بدی قرار دارم که یه راهش اصلا مشخص نیست به چی ختم میشه و یه راه دیگه ش اولش سیاهِ مثل درون یه غار که کاملا سیاه و تاریکه نمیدونم بعدش روشن میشه یا نه دقیقا مثلِ این عکس پایین هستم. از فروردین ۹۶ حس کردم تاریخ زندگیم داره تکرار میشه یادمه اینو تو گروه دوستام گفتم بهم خندیدن و همون لحظه از گفتن این جمله پشیمون شدم اما بعدش با خودم گفتم خب دوستات محرم دلت هستن رفیق روز شادی و غمت و قطعا بدیِ تو رو نمیخ

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  

امروز  

١٠:٣٠ صبح: ماه ام مریضه و دلم طاقت گریه ها و جیغ هاشو نداره. دچار یبوست شده و داره زجر میکشه طفلکم.شکم اش را با روغن زیتون ماساژ دادمکمی هم روغن زیتون خورده و توی بغلم خوابیده. باید برم داروشو بخرماز ساعت هفت شیر هم نخورده و میل نداره١:٥٣ ظهر: ساعت ٢ شده. کنار ماه اک دراز کشیدم. من تازه تونستم صبحانه و ناهار را یکی کنم. از فرط خستگی و خواب در شرف بیهوشی ام. داروهای ماه را گرفتم. پدی لاکت را دادم. بالاخره ساعت ١٢:٣٠ میلش کشید که شیر بخوره و الان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >