خستگی  

این روزا نمیدونم چرا همش خسته امشبا 12 میخابم صبا 12 پا میشم ولی بازم پتانسیل خواب دارمامروز بزرو پاشدم رفتم بانک آینده یه حساب کوتاه مدت باز کردم، بعد یه حسابی هست به اسم آینده ساز سوداش 21 درصد عه! میخاستم آینده سازش کنم گفت باید یه ملیون پول بریزی تو! حاجی من اگه یه تومن پول داشتم بخابونم تو حساب که دنبال سود 21 درصد نبودم :)) چرا اینا دانشجویی حساب نمیکنن با ما!بعد رفتم هایپر چار قلم چیز بخرم ینی حتی شیشه پاک کن و جوهر نمک و ... هم خریدم! هیچی دیگه!

ادامه مطلب  

خستگی  

این روزا نمیدونم چرا همش خسته امشبا 12 میخابم صبا 12 پا میشم ولی بازم پتانسیل خواب دارمامروز بزرو پاشدم رفتم بانک آینده یه حساب کوتاه مدت باز کردم، بعد یه حسابی هست به اسم آینده ساز سوداش 21 درصد عه! میخاستم آینده سازش کنم گفت باید یه ملیون پول بریزی تو! حاجی من اگه یه تومن پول داشتم بخابونم تو حساب که دنبال سود 21 درصد نبودم :)) چرا اینا دانشجویی حساب نمیکنن با ما!بعد رفتم هایپر چار قلم چیز بخرم ینی حتی شیشه پاک کن و جوهر نمک و ... هم خریدم! هیچی دیگه!

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

۱۰۹۸- لعنتیی لعنتی  

دختره اومده ۲۷ سالشههه!!!!از لیدرهای پنبه ریزه!انگشتر الماسش که هدیه کمپانی است و طی یک جشن باشکوه داخل وزارت کشور بهش داده بود..ساعت برندش..اون ست لباسش...لعنتی اون ماشین بنزش!!!وای یعنی قشنگ من له شدم...لههههه!!!هیچی هیچی هیچی از من بیشتر نداشت.جز یک چیزی!!عمل و عمل و عمل!تمام حرفهایی که زد من بهتر از اون یاد داشتما...اما اون انگشتر الماسش...اون برند بودنش..اون رنکش..اون درامدش..اون‌بنزش...همه ارو مبهوت خودش کرده بود!درامدش ۱۶۰ میلیونه در ماه با این

ادامه مطلب  

راه های پیشگیری از سرطان شایع روده بزرگ  

به گفته کارشناسان موسسه تحقیقات سرطان آمریکا (ای‌آی‌سی‌آر)، آمریکایی‌ها با تغییر رژیم‌های غذایی، ورزش منظم و کنترل وزن خود می‌توانند از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری کنند؛ آلیس بندر، مدیر بخش برنامه‌های تغذیه موسسه تحقیقات سرطان آمریکا گفت: با کمی تغییر در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین داشتن حداقل 30 دقیقه‌ ورزش و فعالیت روزانه، می‌توانید خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.[ادامه مطلب را در ای

ادامه مطلب  

راه های پیشگیری از سرطان شایع روده بزرگ  

به گفته کارشناسان موسسه تحقیقات سرطان آمریکا (ای‌آی‌سی‌آر)، آمریکایی‌ها با تغییر رژیم‌های غذایی، ورزش منظم و کنترل وزن خود می‌توانند از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری کنند؛ آلیس بندر، مدیر بخش برنامه‌های تغذیه موسسه تحقیقات سرطان آمریکا گفت: با کمی تغییر در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین داشتن حداقل 30 دقیقه‌ ورزش و فعالیت روزانه، می‌توانید خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.[ادامه مطلب را در ای

ادامه مطلب  

راه های پیشگیری از سرطان شایع روده بزرگ  

به گفته کارشناسان موسسه تحقیقات سرطان آمریکا (ای‌آی‌سی‌آر)، آمریکایی‌ها با تغییر رژیم‌های غذایی، ورزش منظم و کنترل وزن خود می‌توانند از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری کنند؛ آلیس بندر، مدیر بخش برنامه‌های تغذیه موسسه تحقیقات سرطان آمریکا گفت: با کمی تغییر در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین داشتن حداقل 30 دقیقه‌ ورزش و فعالیت روزانه، می‌توانید خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.[ادامه مطلب را در ای

ادامه مطلب  

راه های پیشگیری از سرطان شایع روده بزرگ  

به گفته کارشناسان موسسه تحقیقات سرطان آمریکا (ای‌آی‌سی‌آر)، آمریکایی‌ها با تغییر رژیم‌های غذایی، ورزش منظم و کنترل وزن خود می‌توانند از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری کنند؛ آلیس بندر، مدیر بخش برنامه‌های تغذیه موسسه تحقیقات سرطان آمریکا گفت: با کمی تغییر در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین داشتن حداقل 30 دقیقه‌ ورزش و فعالیت روزانه، می‌توانید خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.[ادامه مطلب را در ای

ادامه مطلب  

10 اردیب دوشنبه  

دیر پا شدم رفتم مد بعد راهو یادم نمیاد مد هم بدون برنامه رفتیم بالا زبان امتحان گرف نمیدونم چرا از دس من دلخور بود!(معلمه) بدرک! فق اخه نم چیکار کردم! بهم گف برو دنبال فعلی منم رفتم پیداش نکردم خب چیکار کنم گفت این همه رفتی بعد ** شروع کرد یک چیزای بی ربط دیگه گفتن که اصن مربوط به امروز نبود:/ برام مهم نی! من اولش اروم بودم نبودم؟ کلاسو کنترل ککن! هیچی نمیفهمم از صدات! بلد نیستی؟ بیرون کن! بزار بفهمن این بچه های بیشعور باید ساکت باشن غیر ازا این ب

ادامه مطلب  

آدمی  

بالاخره آدمیه دیگه...همیشه ی همیشه که نمیتونه قوی و خوشحال و سر پا باشه...یه وقتایی هم باید بذاریش خسته شه  طاقتش تموم شه...دلش بگیره و زره آهنیشو از تنش دربیاره...بذاریش تا صبح گریه کنه از اینکه همیشه منتظره  ولی هیچ وقت اونی که میخواد نمیشه....آدمیه دیگه....بالا و پایین داره...همیشه هم نمیشه قوی بود...همیشه هم نمیشه احساسو سرکوب کرد...همیشه هم نمیشه خسته نشد و سکوت نکرد....آدمیه.....

ادامه مطلب  

آدمی  

بالاخره آدمیه دیگه...همیشه ی همیشه که نمیتونه قوی و خوشحال و سر پا باشه...یه وقتایی هم باید بذاریش خسته شه  طاقتش تموم شه...دلش بگیره و زره آهنیشو از تنش دربیاره...بذاریش تا صبح گریه کنه از اینکه همیشه منتظره  ولی هیچ وقت اونی که میخواد نمیشه....آدمیه دیگه....بالا و پایین داره...همیشه هم نمیشه قوی بود...همیشه هم نمیشه احساسو سرکوب کرد...همیشه هم نمیشه خسته نشد و سکوت نکرد....آدمیه.....

ادامه مطلب  

آدمی  

بالاخره آدمیه دیگه...همیشه ی همیشه که نمیتونه قوی و خوشحال و سر پا باشه...یه وقتایی هم باید بذاریش خسته شه  طاقتش تموم شه...دلش بگیره و زره آهنیشو از تنش دربیاره...بذاریش تا صبح گریه کنه از اینکه همیشه منتظره  ولی هیچ وقت اونی که میخواد نمیشه....آدمیه دیگه....بالا و پایین داره...همیشه هم نمیشه قوی بود...همیشه هم نمیشه احساسو سرکوب کرد...همیشه هم نمیشه خسته نشد و سکوت نکرد....آدمیه.....

ادامه مطلب  

آی آدمها  

سلامدیروز دوباره تو چند لحظه شدم آدم شهریور ماه یه آدم با کلی نشخوار فکری و نا امیدی و افکار پلید تمام تلاشمو کردم تا حس های بدو از خودم دور کنم، نشخوار فکری نکنم، به اون ببره گوشت ندم تا بزرگش کنم بیاد منو بخوره ، برای خودم مدیتیشن کردم تمرکز کردم که رفتم تو یه کلبه بالای کوهم صدای پامو رو برفا شنیدم وارد کلبه شدم چایی داغ خوردم ا زکتری روی اجاق طاقچه های تو کلبه رو نگاه کردم پر ا زکوزه و اینا بود خلاصه با این داشتان خودمو آروم کردم بعدم دوتا

ادامه مطلب  

ما زنده به آنیم ، که دیوانه بمانیم !  

یه وقتایی  به قدری خستم که تنها خواستم تو اون لحظه اینه که یکی بلندم کنه بزارم رو تختم ، حتی نای راه رفتن تا تختمو ندارم ، پخش میشم رو مبل ، شده حتی مامانم مانتومو عوض کنه بسکه حال ندارم تکون بخورم ، اون موقع اصن نمیخوابم میرم تو کما !!اون زمان احساس ارامش غلیظی دارم که به شدت می ارزه به این همه خستگی ، اعصابم ارومه که کارمو انجام دادم و تمام ؛ همین کافیه و به شدّت شیرین برای من ..+به نظرم واجبه برای خصوصا خانما که دفاع شخصی بلد باشن ، خانما بای

ادامه مطلب  

ما زنده به آنیم ، که دیوانه بمانیم !  

یه وقتایی  به قدری خستم که تنها خواستم تو اون لحظه اینه که یکی بلندم کنه بزارم رو تختم ، حتی نای راه رفتن تا تختمو ندارم ، پخش میشم رو مبل ، شده حتی مامانم مانتومو عوض کنه بسکه حال ندارم تکون بخورم ، اون موقع اصن نمیخوابم میرم تو کما !!اون زمان احساس ارامش غلیظی دارم که به شدت می ارزه به این همه خستگی ، اعصابم ارومه که کارمو انجام دادم و تمام ؛ همین کافیه و به شدّت شیرین برای من ..+به نظرم واجبه برای خصوصا خانما که دفاع شخصی بلد باشن ، خانما بای

ادامه مطلب  

ما زنده به آنیم ، که دیوانه بمانیم !  

یه وقتایی  به قدری خستم که تنها خواستم تو اون لحظه اینه که یکی بلندم کنه بزارم رو تختم ، حتی نای راه رفتن تا تختمو ندارم ، پخش میشم رو مبل ، شده حتی مامانم مانتومو عوض کنه بسکه حال ندارم تکون بخورم ، اون موقع اصن نمیخوابم میرم تو کما !!اون زمان احساس ارامش غلیظی دارم که به شدت می ارزه به این همه خستگی ، اعصابم ارومه که کارمو انجام دادم و تمام ؛ همین کافیه و به شدّت شیرین برای من ..+به نظرم واجبه برای خصوصا خانما که دفاع شخصی بلد باشن ، خانما بای

ادامه مطلب  

ما زنده به آنیم ، که دیوانه بمانیم !  

یه وقتایی  به قدری خستم که تنها خواستم تو اون لحظه اینه که یکی بلندم کنه بزارم رو تختم ، حتی نای راه رفتن تا تختمو ندارم ، پخش میشم رو مبل ، شده حتی مامانم مانتومو عوض کنه بسکه حال ندارم تکون بخورم ، اون موقع اصن نمیخوابم میرم تو کما !!اون زمان احساس ارامش غلیظی دارم که به شدت می ارزه به این همه خستگی ، اعصابم ارومه که کارمو انجام دادم و تمام ؛ همین کافیه و به شدّت شیرین برای من ..+به نظرم واجبه برای خصوصا خانما که دفاع شخصی بلد باشن ، خانما بای

ادامه مطلب  

ما زنده به آنیم ، که دیوانه بمانیم !  

یه وقتایی  به قدری خستم که تنها خواستم تو اون لحظه اینه که یکی بلندم کنه بزارم رو تختم ، حتی نای راه رفتن تا تختمو ندارم ، پخش میشم رو مبل ، شده حتی مامانم مانتومو عوض کنه بسکه حال ندارم تکون بخورم ، اون موقع اصن نمیخوابم میرم تو کما !!اون زمان احساس ارامش غلیظی دارم که به شدت می ارزه به این همه خستگی ، اعصابم ارومه که کارمو انجام دادم و تمام ؛ همین کافیه و به شدّت شیرین برای من ..+به نظرم واجبه برای خصوصا خانما که دفاع شخصی بلد باشن ، خانما بای

ادامه مطلب  

آرامش مطلقا سفید  

دیشب یکی از بدترین شبهای عمرم رو صبح کردم ........ نمیدونم توی مغزم چه خبر بود ... ولی به  حدی از هیاهو جنجال مغزی ... یا شایدم کارکرد روی دور بیش از بی نهایت تند.... دیوانه شده بودم که ........ فقط دنبال یه پتک سنگین بودم که بکوبم توی سرم و .....کمی آروم بگیرم... خب پتک نبود ... ولی دیوار بود ... دیوار بیچاره ضربه مغزی شد!!...الان سرم درد میکنه ... وجهت آگاهی  افکار عمومی عرض کنم که ...کوبیدن مخ بر دیوار هم ......دوای درد بی درمان مغزم نبود........ نمیخوام از ناراحت

ادامه مطلب  

نوعی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  

سر درد شرایطی است که همه ما در طول زندگی
خود گه گاهی به دلایل مختلف آن را تجربه می کنیم و مصرف داروهای مسکن یکی
از شایع‌ترین روش ها برای بهبود آن است. اما باید به این نکته توجه داشته
باشید که مصرف دارو با معده خالی ایده خوبی نیست.
ناراحتی معده از شایع‌ترین عوارض جوانبی
مصرف ایبوپروفن است. سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف ایبوپروفن به همراه
غذا یا شیر را برای بیمارانی که در گذشته ناراحتی معده را به واسطه مصرف
این دارو تجربه کرده اند، توصیه م

ادامه مطلب  

نوعی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  

سر درد شرایطی است که همه ما در طول زندگی
خود گه گاهی به دلایل مختلف آن را تجربه می کنیم و مصرف داروهای مسکن یکی
از شایع‌ترین روش ها برای بهبود آن است. اما باید به این نکته توجه داشته
باشید که مصرف دارو با معده خالی ایده خوبی نیست.
ناراحتی معده از شایع‌ترین عوارض جوانبی
مصرف ایبوپروفن است. سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف ایبوپروفن به همراه
غذا یا شیر را برای بیمارانی که در گذشته ناراحتی معده را به واسطه مصرف
این دارو تجربه کرده اند، توصیه م

ادامه مطلب  

نوعی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  

سر درد شرایطی است که همه ما در طول زندگی
خود گه گاهی به دلایل مختلف آن را تجربه می کنیم و مصرف داروهای مسکن یکی
از شایع‌ترین روش ها برای بهبود آن است. اما باید به این نکته توجه داشته
باشید که مصرف دارو با معده خالی ایده خوبی نیست.
ناراحتی معده از شایع‌ترین عوارض جوانبی
مصرف ایبوپروفن است. سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف ایبوپروفن به همراه
غذا یا شیر را برای بیمارانی که در گذشته ناراحتی معده را به واسطه مصرف
این دارو تجربه کرده اند، توصیه م

ادامه مطلب  

نوعی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  

سر درد شرایطی است که همه ما در طول زندگی
خود گه گاهی به دلایل مختلف آن را تجربه می کنیم و مصرف داروهای مسکن یکی
از شایع‌ترین روش ها برای بهبود آن است. اما باید به این نکته توجه داشته
باشید که مصرف دارو با معده خالی ایده خوبی نیست.
ناراحتی معده از شایع‌ترین عوارض جوانبی
مصرف ایبوپروفن است. سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف ایبوپروفن به همراه
غذا یا شیر را برای بیمارانی که در گذشته ناراحتی معده را به واسطه مصرف
این دارو تجربه کرده اند، توصیه م

ادامه مطلب  

دیگه هیچی نیست ...  

دیگه هیچی نیست که خوشحالم کنه ... حتی کلاس پیانو ... دیگه نمیخوام هیچ آدمی رو دوست داشته باشم، حتی دوستی ساده و معمولی ... ویرانی من و غم های من  فقط واسه خودمه ... دیگه نمیخوام با هیشکی درباره خودم و آرزوهام و دنیام حرف بزنم ... راستش فکر میکنم همین زیاد حرف زدن مشکل اصلی منه ... بعضی حرفا رو هیچوقت نباید میگفتم ... ولی حالا که کار از کار گذشته چه فرقی میکنه، اون برای من عشق نبود، یه دوست بود، دوستی ارزشمندتر از عشق ... ولی وقتی دیگه نیست

ادامه مطلب  

لذت های کوچک زندگی  

اصولا باید یه وقتایی بی خیال رژیم و شمردن لقمه لقمه غذات بشی و کلی نون سنگک کنجدی داغ و برشته بخوری با آبگوشت و ترشی، و بعدش درحالی که نفست بالا نمیاد تو تخت نرم و گرمت ولو بشی و همون طور که داری صفحات مجازی و بالا و پایین میکنی و یه ورقی هم به کتاب توی دستت میزنی چایی و کلوچه آخر شبتو بخوری و بعدش در حالی که حس می کنی  علاوه بر دیواره  معده،  پوست شیکمت هم کش اومده! با یه لبخند بزرگ از سردترین شب های زمستونت لذت ببری!

ادامه مطلب  

لذت های کوچک زندگی  

اصولا باید یه وقتایی بی خیال رژیم و شمردن لقمه لقمه غذات بشی و کلی نون سنگک کنجدی داغ و برشته بخوری با آبگوشت و ترشی، و بعدش درحالی که نفست بالا نمیاد تو تخت نرم و گرمت ولو بشی و همون طور که داری صفحات مجازی و بالا و پایین میکنی و یه ورقی هم به کتاب توی دستت میزنی چایی و کلوچه آخر شبتو بخوری و بعدش در حالی که حس می کنی  علاوه بر دیواره  معده،  پوست شیکمت هم کش اومده! با یه لبخند بزرگ از سردترین شب های زمستونت لذت ببری!

ادامه مطلب  

آیم فاین...  

"یه وقتایی میبینم یه گله آدم دور خودم جمع کردم و باز تنهام،باز هیشکی نیست،باز هیشکی اون موقع که باید،نیست...ته دلم خالیه،دلم قرص نیست،حتی به خودم...امان از خود آدم،امان از خود خیانتکار آدم..."چقدر حالم بد بود روزی که اینو نوشتم...و بعد اون هیچوقت دیگه حالم خوب نشد...حتی وقتی دیگه دلیلی برای حال بَدم نبود هم دیگه حالم خوب نبود...+آیم فاین،اوری ثینگ ایز اوکی بات در ایز سامثینگ...این مای چست...ای کنت اکسپلین وات ایت ایز بات ایت هرتز می  اوری سین

ادامه مطلب  

2371  

هیچی میخواستم غر بزنم یادم افتاد همین که سرطان سینه ندارم باید شکر کنم حالا به جهنم که هزار تا بدبختی دیگه دارماشکامو پاک کنم برم لباسها را از ماشین لباسشویی در بیارم و بندازم رو طناب و بخوابم "خلقی خواب و مستی گوید که هیچ و هیچ و هیچ"ربطی نداشت فقط الان چارتار حالمو خوب میکنه

ادامه مطلب  

2371  

هیچی میخواستم غر بزنم یادم افتاد همین که سرطان سینه ندارم باید شکر کنم حالا به جهنم که هزار تا بدبختی دیگه دارماشکامو پاک کنم برم لباسها را از ماشین لباسشویی در بیارم و بندازم رو طناب و بخوابم "خلقی خواب و مستی گوید که هیچ و هیچ و هیچ"ربطی نداشت فقط الان چارتار حالمو خوب میکنه

ادامه مطلب  

2371  

هیچی میخواستم غر بزنم یادم افتاد همین که سرطان سینه ندارم باید شکر کنم حالا به جهنم که هزار تا بدبختی دیگه دارماشکامو پاک کنم برم لباسها را از ماشین لباسشویی در بیارم و بندازم رو طناب و بخوابم "خلقی خواب و مستی گوید که هیچ و هیچ و هیچ"ربطی نداشت فقط الان چارتار حالمو خوب میکنه

ادامه مطلب  

چرا درمان مشکلات جنسی اهمیت دارد؟  

اختلالات جنسی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در زنان و مردان محسوب می‌شوداختلالات جنسی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در زنان و مردان محسوب می‌شود و انواع آنها در زنان و مردان بسیار زیاد است. در این باره دکتر صفری‌نژاد جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری توضیحاتی داده است:اگر چه نمی‌‌توان آمار مناسبی از مبتلایان اختلالات جنسی در ایران ارائه کرد، اما می‌توان با یک حساب سرانگشتی به عدد قابل توجهی رسید. بد نیست بدانید حدود 50 میلیون

ادامه مطلب  

چرا درمان مشکلات جنسی اهمیت دارد؟  

اختلالات جنسی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در زنان و مردان محسوب می‌شوداختلالات جنسی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در زنان و مردان محسوب می‌شود و انواع آنها در زنان و مردان بسیار زیاد است. در این باره دکتر صفری‌نژاد جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری توضیحاتی داده است:اگر چه نمی‌‌توان آمار مناسبی از مبتلایان اختلالات جنسی در ایران ارائه کرد، اما می‌توان با یک حساب سرانگشتی به عدد قابل توجهی رسید. بد نیست بدانید حدود 50 میلیون

ادامه مطلب  

من عادت می کنم با درد تازه ......  

چاره چیه جز عادت؟عادت کن فاطمه همون طور که دیگران به شرایط تو خیلی زود عادت کردند...وقتی براشون تعریف می کنم نه کسی ناراحت میشه نه کسی تلاشی میکنه...هیچی انگار نه انگار...12 سال تلاش کردم برای نگهداشتن خودم برای پیشرفتم برای زندگیم...12 سال تلاش کردم سختی کشیدم و حالا باید به راحتی از دست بدمش....چرا؟ به کدامین گناه؟

ادامه مطلب  

169-  

میدونستم ....اما بازم حس خوبی نیست رسیدن بهش .... میدونستم اما بازم  کورسو امیدی توی دلم بود ... میدونستم اما بازم میخواستم خودمو گول بزنم... امروز نتایج اولیه کنکور اومد و همونطور که از سال قبل می دونستم ( عطف به پست ۱۵۳ ) ... رتبه ی دختری اصلا خوب نشد.... دانشگاه دولتی که قبول نمیشه هیچی... میترسم هنر و معماری آزاد مرکز هم قبول نشه!!...با رتبه ی ۸۷۳ در زیرگروه یک... کجا میشه قبول شد ... جز همون...  : آزاد سولوقون اباد سفلی ....رشته خربیاری  : ...  !!

ادامه مطلب  

قطره نفازولین برای رفع سرخی چشم  

با توجه به استفاده شایع بسیاری از افراد از قطره نفازولین برای رفع سرخی
چشم، این سوال به ذهن می‌رسد استفاده خودسرانه از این قطره تا چه اندازه از
سوی متخصصان چشم تائید می‌شود؟

دکتر ریاضی در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر این‌که استفاده از قطره چشمی
نفازولین برای درمان قرمزی چشم به‌طور کلی توصیه نمی‌شود، توضیح می‌دهد:
استفاده از نفازولین می‌تواند باعث پوشیده شدن علائم بیماری و تشخیص دیرتر
بیماری فرد شود. از سوی دیگر با گذشت زمان از م

ادامه مطلب  

قطره نفازولین برای رفع سرخی چشم  

با توجه به استفاده شایع بسیاری از افراد از قطره نفازولین برای رفع سرخی
چشم، این سوال به ذهن می‌رسد استفاده خودسرانه از این قطره تا چه اندازه از
سوی متخصصان چشم تائید می‌شود؟

دکتر ریاضی در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر این‌که استفاده از قطره چشمی
نفازولین برای درمان قرمزی چشم به‌طور کلی توصیه نمی‌شود، توضیح می‌دهد:
استفاده از نفازولین می‌تواند باعث پوشیده شدن علائم بیماری و تشخیص دیرتر
بیماری فرد شود. از سوی دیگر با گذشت زمان از م

ادامه مطلب  

قطره نفازولین برای رفع سرخی چشم  

با توجه به استفاده شایع بسیاری از افراد از قطره نفازولین برای رفع سرخی
چشم، این سوال به ذهن می‌رسد استفاده خودسرانه از این قطره تا چه اندازه از
سوی متخصصان چشم تائید می‌شود؟

دکتر ریاضی در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر این‌که استفاده از قطره چشمی
نفازولین برای درمان قرمزی چشم به‌طور کلی توصیه نمی‌شود، توضیح می‌دهد:
استفاده از نفازولین می‌تواند باعث پوشیده شدن علائم بیماری و تشخیص دیرتر
بیماری فرد شود. از سوی دیگر با گذشت زمان از م

ادامه مطلب  

شغل جدید  

چند روزی میشه که وارد یه محل کار جدید شدم ، فعلا چون دوره آموزشیه هنوز هیچی مشخص نیس که قبولم کنن یا نه و شاید شرایطشون باهام جور نباشه. فعلا که محیط بد نیس ولی خب تفاوت طرز فکر و رفتاری آدمایی که دارم می بینم خیلی زیاده و اگه باهاشون همکار شم باید از خیلی رفتاراشون چشم پوشی کنم تا بتونم کارمو انجام بدم. حالا اگه همه چیز جور شد میام احتمالا بیشتر اینجا میام مطلب می نویسم. فعلا پ. ن : ممکن دیر به دیر اینجا بیام ولی خیالتون راحت نظرات خونده میشه

ادامه مطلب  

شغل جدید  

چند روزی میشه که وارد یه محل کار جدید شدم ، فعلا چون دوره آموزشیه هنوز هیچی مشخص نیس که قبولم کنن یا نه و شاید شرایطشون باهام جور نباشه. فعلا که محیط بد نیس ولی خب تفاوت طرز فکر و رفتاری آدمایی که دارم می بینم خیلی زیاده و اگه باهاشون همکار شم باید از خیلی رفتاراشون چشم پوشی کنم تا بتونم کارمو انجام بدم. حالا اگه همه چیز جور شد میام احتمالا بیشتر اینجا میام مطلب می نویسم. فعلا پ. ن : ممکن دیر به دیر اینجا بیام ولی خیالتون راحت نظرات خونده میشه

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از میترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1