یا ساقی الحی اسمع سؤالی  

یا ساقی الحی اسمع سؤالی// انشد فؤادی و اخبر بحالی
قالو تسلی حاشا و کلا// عشق تجلی من ذی الجلالی
العشق فنی و الشوق دنی// و الخمر منی و السکر حالی
عشق وجیهی بحر یلیه// و الحوت فیه روح الرجالی
انتم شفایی انتم دوایی// انتم رجایی انتم کمالی
الفخ کامن و العشق آمن// و الرب ضامن کی لا تبالی
عشق موبد فتلی تعمد// و انا معود باس النزال
گفتم که ما را هنگامه بنما// گفت اینک اما تو در جوالی
بدران جولان و سر را برون کن// تا خود ببینی کندر وصالی
اندر ره جان پا را مرنجا

ادامه مطلب  

یا ساقی الحی اسمع سؤالی  

یا ساقی الحی اسمع سؤالی// انشد فؤادی و اخبر بحالی
قالو تسلی حاشا و کلا// عشق تجلی من ذی الجلالی
العشق فنی و الشوق دنی// و الخمر منی و السکر حالی
عشق وجیهی بحر یلیه// و الحوت فیه روح الرجالی
انتم شفایی انتم دوایی// انتم رجایی انتم کمالی
الفخ کامن و العشق آمن// و الرب ضامن کی لا تبالی
عشق موبد فتلی تعمد// و انا معود باس النزال
گفتم که ما را هنگامه بنما// گفت اینک اما تو در جوالی
بدران جولان و سر را برون کن// تا خود ببینی کندر وصالی
اندر ره جان پا را مرنجا

ادامه مطلب  

یا ساقی الحی اسمع سؤالی  

یا ساقی الحی اسمع سؤالی// انشد فؤادی و اخبر بحالی
قالو تسلی حاشا و کلا// عشق تجلی من ذی الجلالی
العشق فنی و الشوق دنی// و الخمر منی و السکر حالی
عشق وجیهی بحر یلیه// و الحوت فیه روح الرجالی
انتم شفایی انتم دوایی// انتم رجایی انتم کمالی
الفخ کامن و العشق آمن// و الرب ضامن کی لا تبالی
عشق موبد فتلی تعمد// و انا معود باس النزال
گفتم که ما را هنگامه بنما// گفت اینک اما تو در جوالی
بدران جولان و سر را برون کن// تا خود ببینی کندر وصالی
اندر ره جان پا را مرنجا

ادامه مطلب  

روز مادر  

اشعار مدح ومناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها ـ مرتضی روح افزا
ما شیعه و… لیس دیننا الا العشق    از عشق همیشه سمت و سو می گیریم                                                                                    ما فارغ اگر از می و مستی  هستیم     از باده ی اشک خود سبو می گیریم
این آب وضوی ما که معمولی نیست     با مهریه ی شما وضو می گیریم
وقتی که به مجلس شما می آییم       از عطر اصیل  یاس،  بو می گیریم
در سینه ی خود مدینه ای ساخته ای

ادامه مطلب  

مداحی فارسی، عربی و ترکی مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفری  

دانلود فایل عنوان: مداحی فارسی، عربی و ترکی مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفریحجم: 5.2 مگابایتتوضیحات: مداحی سه زبانه مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفری 

شعر مداحی سه زبانه برای مدافعان حرم:
به نام نامی عاشقان بریده سر
باسم المذبوحین عشقا
 
به پیش تیغتان می‌شود سینه ام سپر
سأواجه بصدری رماحکم
 
من از تبار سرهای بر نیزه رفته ام
أنا من نسل هؤلاء المرفوعة رؤوسهم على الرماح
 
تو از سر بریده نترسان مرا دگر
فلاتخوفنی بعد بالرؤوس المقطوعة
 
جهان پ

ادامه مطلب  

مداحی فارسی، عربی و ترکی مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفری  

دانلود فایل عنوان: مداحی فارسی، عربی و ترکی مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفریحجم: 5.2 مگابایتتوضیحات: مداحی سه زبانه مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفری 

شعر مداحی سه زبانه برای مدافعان حرم:
به نام نامی عاشقان بریده سر
باسم المذبوحین عشقا
 
به پیش تیغتان می‌شود سینه ام سپر
سأواجه بصدری رماحکم
 
من از تبار سرهای بر نیزه رفته ام
أنا من نسل هؤلاء المرفوعة رؤوسهم على الرماح
 
تو از سر بریده نترسان مرا دگر
فلاتخوفنی بعد بالرؤوس المقطوعة
 
جهان پ

ادامه مطلب  

مداحی فارسی، عربی و ترکی مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفری  

دانلود فایل عنوان: مداحی فارسی، عربی و ترکی مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفریحجم: 5.2 مگابایتتوضیحات: مداحی سه زبانه مدافعان حرم بانوای یاسین پورجعفری 

شعر مداحی سه زبانه برای مدافعان حرم:
به نام نامی عاشقان بریده سر
باسم المذبوحین عشقا
 
به پیش تیغتان می‌شود سینه ام سپر
سأواجه بصدری رماحکم
 
من از تبار سرهای بر نیزه رفته ام
أنا من نسل هؤلاء المرفوعة رؤوسهم على الرماح
 
تو از سر بریده نترسان مرا دگر
فلاتخوفنی بعد بالرؤوس المقطوعة
 
جهان پ

ادامه مطلب  

سلیمان زمان/ در مدح امام زمان علیه السلام  

مناجات عرفانی
السلام علیک یا امام الانس و الجان
سلیمان زمان
آن  سیه چرده  که شیرینی عالم با اوست
چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست[1]
گر چه  شیرین دهنان  پادشهانند  ولی              او سلیمان زمان است که خاتم با اوست
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک          لاجرم  همت پاکان  دو عالم  با اوست
خال مشکین که بدان عارض گندمگون است    سرّ آن  دانه  که  شد  رهزن آدم با اوست
دلبرم  عزم  سفر  کرد  خدا  را  یاران            چه کنم با دل مجروح که مرهم

ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  

عوامل تقویت عواطف در خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام  

  

جایگاه خانواده
 هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد
وجود و در سرتاسر مراحل زندگی است. پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام
صلی الله علیه وآله برای این هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت سعی
خود را مبذول نموده اند و در انجام این ماموریت به نیازها و ویژگی ها و
علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند. به همین جهت
دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام دقیقا در


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1