دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی  

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابیمقاله
ترجمه شده کامل و تخصصی به همراه متن اصلی با عنوان Two modeling
Assessing the validity of brand approaches for measuring marketing،
چکیده: این مقاله
روایی درونی و بیرونی چارچوب ارزش برند اردم و سوایت (1998) را با استفاده
از دو رویکرد مدل سازی اندازه‌گیری، یعنی روش نسبتاً جدید مقیاس بهترین
...

ادامه مطلب  

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی  

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابیمقاله
ترجمه شده کامل و تخصصی به همراه متن اصلی با عنوان Two modeling
Assessing the validity of brand approaches for measuring marketing،
چکیده: این مقاله
روایی درونی و بیرونی چارچوب ارزش برند اردم و سوایت (1998) را با استفاده
از دو رویکرد مدل سازی اندازه‌گیری، یعنی روش نسبتاً جدید مقیاس بهترین
...

ادامه مطلب  

جاذبه های توریستی ترکیه  

مسجد آبی ترکیه
یکی از بهترین جاذبه هتور لحظه آخری ترکیهای گردشگری تور ترکیه،"مسجد آبی" یا سلطان احمد واقع در شهر استانبول،بنا به دستور سلطاتور ترکیه خرداد 97ن احمد یکم پادشاه عثمانی در قدیمی ترین بخش استانبول در نزدیکی"کاخ توپکاپی" و روبه قیمت تور ترکیهروی کلیسای "ایاصوفیه" در سال 1609 میلادی توسط معمار "صدفکار مهمت آقا" ساخته  شده است. ساختار آن شبیه مکعب است که در بالای مکعب،مجموعه ای از قبه ها وجود دارد که به سمت ق

ادامه مطلب  

جاذبه های توریستی ترکیه  

مسجد آبی ترکیه
یکی از بهترین جاذبه هتور لحظه آخری ترکیهای گردشگری تور ترکیه،"مسجد آبی" یا سلطان احمد واقع در شهر استانبول،بنا به دستور سلطاتور ترکیه خرداد 97ن احمد یکم پادشاه عثمانی در قدیمی ترین بخش استانبول در نزدیکی"کاخ توپکاپی" و روبه قیمت تور ترکیهروی کلیسای "ایاصوفیه" در سال 1609 میلادی توسط معمار "صدفکار مهمت آقا" ساخته  شده است. ساختار آن شبیه مکعب است که در بالای مکعب،مجموعه ای از قبه ها وجود دارد که به سمت ق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1