چهار شنبه 1396/10/6  

به نام خداوند بخشنده مهربان
سلام  خدمت مامان و بابای عزیز
فعالیت امروز گل های قشنگمون:
بازی با مکعب ها
بازی با پیچ و مهره
خونه سازی
کتاب خوانی
اتل و متل
صبحانه : کره پنیر - شیر
ناهار : سوپ - پلو خورش قورمه سزی - ماست
عصر خوبی داشته باشید

ادامه مطلب  

چهارشنبه 1396/10/6  

به نام خداوند بخشنده مهربان
سلام  خدمت مامان و بابای عزیز
فعالیت امروز گل های قشنگمون:
برنامه صبحگاهی و صبحانه
بازی با اسباب بازی ها
خمیر بازی
بازی نخ ومهره
نقاشی کشیدن با پاستل
مسابقه دودویدن
قصه گویی
صبحانه : کره پنیر - شیر
ناهار : سوپ - پلو خورش قورمه سیزی -ماست
عصر خوبی داشته باشید

ادامه مطلب  

چهار شنبه 1396/10/6  

به نام خداوند بخشنده مهربان
سلام  خدمت مامان و بابای عزیز
فعالیت امروز گل های قشنگمون:
کتاب اعداد شکل عدد 5
کتاب نعمت ها خداوند
فواید جانوران و آشنایی با پرندگان
کتاب مارپیچ
قصه  داستان غازی که دوست نداشت غاز باشد
لگو چوبی
صبحانه : کره پنیر - شیر
ناهار : سوپ -پلو خورش قورمه سبزی - ماست
عصر خوبی داشته باشید

ادامه مطلب  

چهارشنبه 1396/10/6  

به نام خداوند بخشنده مهربان
سلام  خدمت مامان و بابای عزیز
فعالیت امروز گل های قشنگمون:
کتاب الگو ها ورابطه ها
نقاشی با پاستل با موضوع فصل زمستان
مرور سوره های قرآن با شعر
بازی های تعادلی (لی لی - ایستادن روی یک پا - پا به پا )
بازی این دختره اینجا نشسته ......-پانتومیم- جورچین )
کاتیومی
قصه لاک پشت بی وفا
مهارت زندگی (آداب غذا خوردن)
صبحانه : کره پنیر -شیر
ناهار : سوپ - پلو خورش قورمه سبزی - ماست
عصر خوبی داشته باشید
 

ادامه مطلب  

چهار شنبه 1396/10/6  

به نام خداوند بخشنده مهربان
سلام  خدمت مامان و بابای عزیز
فعالیت امروز گل های قشنگمون:
ورزش و لگو بازی
شعر خوانی و قصه خوانی
پازل لباس ها
گفتگو در مورد پوشاک زمستان و شناخت آنها
آمئزش رنگ ها
 مفاهیم ریاضی
فلش کارت
ماشین بازی
ماگلیم ما سنبلیم ......
نقاشی با پاستل
صبحانه : کره پنیر - شیر
ناهار : سوپ - پلو خورش قورمه سبزی - ماست
عصر خوبی داشته باشید

ادامه مطلب  

چهارشنبه 1396/10/6  

به نام خداوند بخشنده مهربان
سلام  خدمت مامان و بابای عزیز
فعالیت امروز گل های قشنگمون:
برنامه صبحگاه وصبحانه
تمرین آیهالکرسی +سوره ناس +نام جاوید وطن
بازی با لگوها
آموزش عدد 5 و کتاب اعداد
میان وعده
کتاب مارپیچ
بازی وسطی
کتاب نعمت های خدا (فواید جانوران)
لگو
ناهار
خمیر بازی
صبحانه : کره پنیر - شیر
ناهار : سوپ - پلو خورش قورمه سبزی - ماست
عصر خوبی داشته باشید

ادامه مطلب  

خرید هوشمند  

واجب تر از خانه ی بازی بچه ها در مراکز خرید که بتوانی یکی دو ساعتی بچه را بگذاری آنجا کِیفش را بکند و خودت راحت بروی دنبال خریدت، صندلی های ماساژ توی راهروست که بابای بچه را بنشانی رویش و یک دویورویی بیندازی توی دستگاه و بگذاری او هم آنجا کِیفش را بکند و خودت با خیالِ راحت بروی به خریدت برسی!

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

کریسمس  

من نمیفهمم چرا ملت ایران کریسمسو به هم و به بنده تبریک میگن!
من از پریروز 100 تا مینیمم پیام گرفتم با محتوای کریسمس مبارک!!
مگه من مذهبیم که کریسمسو تبریک میگی؟
ملت تولد مسیحو با سال نو بلد نیستن از هم تشخیص بدن! اصلا مگه من از دل اروپا اومدم بیرون که تو که سر کوچمون تو ایران میشینی هی پشت هم به همه تبریک میگی کریسمسو
عموی بابای من کلا دو بار روسیه رفته اونم به هوای دخترای روس، تند تند به همه برادرزاده ها و داداشاش میگفت کریسمس مبارک سال دیگه ایش

ادامه مطلب  

شهادتنامه  

گشته شهادتنامه مولا و عشق مومنان/در این مصیبت تسلیت گویم به کل شیعیان/دشمن به شهرسامرا محبوس کرده حضرتش/اندرجوانی عسکری مسموم زهر دشمنان/بابای مهدی مرکز اخلاص وایمان و ولاست/شیعه هدایتها شده بادست او اندر جهان/گویم به رهبرتسلیت برشیعه و عشاق او/داغ امام عسکری سخت است برصاحب زمان/

ادامه مطلب  

شهادتنامه  

گشته شهادتنامه مولا و عشق مومنان/در این مصیبت تسلیت گویم به کل شیعیان/دشمن به شهرسامرا محبوس کرده حضرتش/اندرجوانی عسکری مسموم زهر دشمنان/بابای مهدی مرکز اخلاص وایمان و ولاست/شیعه هدایتها شده بادست او اندر جهان/گویم به رهبرتسلیت برشیعه و عشاق او/داغ امام عسکری سخت است برصاحب زمان/

ادامه مطلب  

شهادتنامه  

گشته شهادتنامه مولا و عشق مومنان/در این مصیبت تسلیت گویم به کل شیعیان/دشمن به شهرسامرا محبوس کرده حضرتش/اندرجوانی عسکری مسموم زهر دشمنان/بابای مهدی مرکز اخلاص وایمان و ولاست/شیعه هدایتها شده بادست او اندر جهان/گویم به رهبرتسلیت برشیعه و عشاق او/داغ امام عسکری سخت است برصاحب زمان/

ادامه مطلب  

شهادتنامه  

گشته شهادتنامه مولا و عشق مومنان/در این مصیبت تسلیت گویم به کل شیعیان/دشمن به شهرسامرا محبوس کرده حضرتش/اندرجوانی عسکری مسموم زهر دشمنان/بابای مهدی مرکز اخلاص وایمان و ولاست/شیعه هدایتها شده بادست او اندر جهان/گویم به رهبرتسلیت برشیعه و عشاق او/داغ امام عسکری سخت است برصاحب زمان/

ادامه مطلب  

WV  

بالای صفحه اصلی سایت یک هلی شات از مجموعه شان بود. سه ساختمان یک طبقه بزرگ و دو پارکینگ بین آنها. جلویش یک بزرگراه و پشتش یک جنگل. کنجکاو شدم که کجاست. پایین پیج میگفت وی دبلیو. وست ویرجینیا. پر شدم از حسرت. حس کردم که باید آنجا باشم. انگار که آنجا بودن و چراندن روح سرخپوستی ام در سرزمین رد نک ها تنها رسالت زندگی ام باشد . فراموش کردم که چقدر صغرا و کبرا میباشم که همانجا بهترین جای دنیاست. گور بابای مارمایت و دمپایی لا انگشتی و رتبه اول دوم در فلا

ادامه مطلب  

دیالوگی  

سلامیه دیالوگ تو انیمیشن رییس مزرعه بود که میگفت
بابای اتیس بهش میگفت که یه مرد قوی از خودش محافظت میکنه یه مرد قوی تر از دیگرون.
خیلی شعارگونه بنظر میرسید اون موقع ها
ولی الان که بعضیا رو میبینم که خودشون رو وقف میکنن کار یه سری دیگه راه بیفته یا یه عده نون بخورن یا ...٬ با مال و وقت و سلامتشون٬ و حضورشونو حس میکنم میبینم که بودن یه مرد قوی تر چقدرر میتونه کمک کنه به آدمای دیگه
شاید در نهایت بهره ای برای خودشونم داشته باشه شاید بهره اش هم زیاد ب

ادامه مطلب  

بسم الله...  

آبجی اکرم و دوقولوهای شیطونش از حالا
پاشدن از اصفهان اومدن اینجا برای شب یلدا
از پارسال که علی آقا بابای اکرم سکته کرد و مرد
اکرم خیلی آروم و بی سر وصدا شده
علی آقا مرد خوبی بود برای منم پدری کرد
خیلی شوخ طبع و مهربون بود، علی آقا 
اینطور که شنیدم قبل از بابا رفته بوده خواستگاری مامان
چند سال هم با مامان بهم علاقه مند بودن ولی بابابزرگ 
راضی نمیشه و علی آقا برای ادامه تحصیل میره فرانسه و 
مامان با بابا ازدواج میکنه و...
یکسال بعد از شهادت بابا

ادامه مطلب  

Today  

خیلی دلم تنگ بود امروز خیلی زیاد .....
به خدا پناه بردم 
و چه عاشقانه بنده هاشو نوازش میکنه 
یعنی من امروز و دل تنگمو و نوازش های تو رو فراموش میکنم؟!
هیچوقت!
ازت سپاسگذارم ...سپاس گزارم 
+ خونه گرفتم! امروز مامان و بابای عزیزم لطف کردن و این همه کیلومتر راهو اومدن اینجا و برام خونه گرفتن و قولنامه و ...اینا! 
..ایه ی 29 سوره مومنون  :)
البته امشب رو خونه قدیمی می مونم چون بخاری رو نخواستم فعلا ببرم ک دخترا سردشون بشه. امشب همگی توو خونه قدیمی گرد بخاری

ادامه مطلب  

بابای شعرهای به دنیا نیامده !  

سلام حاجی!سلام بابا!سلام سردار...
میدانی چند وقت است حرف نزدیم..؟
بابا دخترت بزرگ شده.دخترت شبیه همه شده.دخترت همه شده...
دیگر در سرش هوای پرواز نیست.دیگر فکر هجرت نیست.دیگر فکر راه نیست...
بابا دخترت با همان چیزهایی خوشحال میشود که دیگران میشوند.
بوی خاک مستش نمیکند.آبی آسمان عاشقش نمیکند.
دلش بوی دنیا گرفته.
اصلا میدانید چند وقت است به چشم هاتان خیره نشده؟شمعی روشن نکرده؟چیزی در دفتر "دوستت دارم"ننوشته؟دلش از چیزی نلرزیده؟
چرا..لرزیده...از چه ا

ادامه مطلب  

•54  

مطب دندونپزشکی و آخرش نوار قلب و اکو و اون جوابِ غیر قابل پیشبینی ، واقعا شوک بزرگی بود برام .. از همون روز هنگ بودم و به غیر از دیروز (♥) اصلا نخنیده بودم .. امروز با همون اهنگای همیشگی نشستم بهش فکر کردم ، از همون اولین روز تا به الان .. انقدر حس خوبی بهم داد که ناخوداگاه لبخند میزدم .. قلبم آنچنان مشکل حادی نداره ، فقط باعث طپش قلب و درد میشه که اونم با دارو و رعایت رژیم غذایی درستش میکنم .. من باید خوب باشم .. بخاطر اون دوتا چشمِ قهوه ای .. بخاطرِ عش

ادامه مطلب  

تولدم بود  

دو سال بود که از تولدم خبری نبود،94 خیلی خوب بود:)) آموزشی سربازی بودم،و اونروز به چن نفر از زنگ زدم و اونها بهم تبریک گفتن :)) #کلیش_برعکس_واقعی بود
پارسالم که روزای آخر سربازیم بود،با بچه های خدمت شبش رفتیم بیرون،تهران گردی کردیم و انار خریدیمُ اومدیم انار خوردیم..
امسالم که کار خاصی نکردم،البته دو سه روز قبلش سورپرایزم کردن و از اونجایی که من آدم بی ذوقی هستم خیلی حال کردم ، در این حد خوش گذشت و البته جای شما خالی ..
چقد زود گذشت آقا
چه زود میگذ

ادامه مطلب  

نیازمندی ها...  

یه روزایی توی زندگی آدم هست که آدم دلش می خواد یه تابلوی ورود ممنوع بزرگ بزنه سردر حریم خصوصیش، یه نگهبان نامرئی هم بذاره کنارش تا اگر کسی سرک کشید به داخل، نگهبانه محکم بزنه پشت دستش و جلوی ورودشو بگیره و بگه :حتی شما دوست عزیز...
اما نمی دونم چه کوفتیه که دقیقا همون روزا که دوست داری عالم و آدم نباشن دوست داری یه نفر باشه...یه نفر که با تمام دنیا برات فرق داشته باشه، یه نفر که تا ته ته ته ته ته تو رو بشناسه...جنس دلخوری و دلتنگیتو بشناسه...بلد با

ادامه مطلب  

ایشالا خدا برکت بده  

امروز غروب با باباجون رفتیم بنگاه و براش یه مغازه اجاره کردم که کار تاسیسات انجام بده و داداش امین بهش کمک کنه، تو اجاره نامه نوشته بود این مغازه جهت کار تاسیسات به سرکار خانم ... اجاره داده می شود، کلی خندم گرفته بود اولین باره مغازه اجاره میکنم اونم برای کار فنی، به بابا گفتم دست تنها موندی بگو بعد اداره خودم میام کمکت میکنم شاگردت میشم، یاد قدیما افتادیم که با هم لوله کشی آب و سیم کشی برق میکردیم من لوله حدیده میکردم بابا بست میزد و با هم دو

ادامه مطلب  

ایشالا خدا برکت بده  

امروز غروب با باباجون رفتیم بنگاه و براش یه مغازه اجاره کردم که کار تاسیسات انجام بده و داداش امین بهش کمک کنه، تو اجاره نامه نوشته بود این مغازه جهت کار تاسیسات به سرکار خانم ... اجاره داده می شود، کلی خندم گرفته بود اولین باره مغازه اجاره میکنم اونم برای کار فنی، به بابا گفتم دست تنها موندی بگو بعد اداره خودم میام کمکت میکنم شاگردت میشم، یاد قدیما افتادیم که با هم لوله کشی آب و سیم کشی برق میکردیم من لوله حدیده میکردم بابا بست میزد و با هم دو

ادامه مطلب  

ولادت امام حسن عسکری (ع)  

#ولادت_امام_حسن_عسکری
@shere_aeini
 
جان میدهم فقط و فقط پای سامرا
زاده شدم به شوق تمنّای سامرا
دیگر نیازمند کسی نیستم که من
هستم گدای دست تو آقای سامرا
حال مرا برای خودت روبه راه کن
حاذق ترین طبیب - مسیحای سامرا
از لطف بی نهایت تو بی مقدمه
پر زد دلم به گنبد زیبای سامرا
 
حالا  شدم  برای  حریمت کبوتری
ای منتهای عشقِ  خداوند ”عسکری”
 
ای دومین حسن که وجودت خدایی است
صبر تو حیدری و دلت مجتبایی است
در کنج صحن خلوت تو هر فرشته ای
مشغول لحظه های شریف گدای

ادامه مطلب  

حالم بده  

سلام 
خوبید ؟؟
من که حالم افتضاح سرما خوردم ناجووووور 
دکترم نمیرم 
میدونم میخواد امپول بده حسابییی وحشت دارم از سرنگش واقعا خدا هیچ کسی رو گرفتارش نکنه فردام کلاس دارم تازه با کی کسی که روز اول از کلاسش بیرونم کرد 
نمیدونم برم نرم 
به فاطه یکی از دختر عمو هام گفتم گفت باید بری با این صدای که توداری دو سه تا پنی سیلین باید بخوری 
منم مشکلمو گفتم واقعا خنده داره که پشت تلفن پس افتاد؟
هیچی دیگه موندم سر دو راهی 
از یه طرف میگم گور بابای استاد 


ادامه مطلب  

کتابخوان آذر  

کتابهایی که در این نشست معرفی شده اند:
" بابای مدرسه" نوشته: محسن
بغلانی/ارائه توسط: امیرحسین شفیعی (فعال کتابخانه)
" آهوجان" نوشته:محمدحمزه
زاده/ارائه توسط:امیرحسین حیرانی (فعال کتابخانه)
" حضرت هود وقوم عاد" نوشته: عزت
سنایی راد/ارائه توسط: محمدرضااسکندری(فعال کتابخانه)
"افسانه چهارعروسک"نوشته: معین
مهدوی/ارائه توسط: ابوالفضل حیرانی(فعال کتابخانه)
« نیش زدگی و گزیدگی» نوشته :آنجلا رویستون/
ارائه توسط: امیرسالار لطیفی (فعال کتابخانه)
« بخوا

ادامه مطلب  

عشق تو بازنده م کرد !!!!  

میگی "هستی؛ تو ی قل...!" میگم" شایدم واقعا نباشم! شاید این که من هستم فقط یه دروغ بزرگه دروغی که به خودم گفتم از همون اول تاحالا. بودن... یه دروغ بزرگه من نبودم نیستم نخواهم بود." میگی "مگه کلاس ادبیاته که واسه من فعل ردیف میکنی؟!" میگم "دارم زندگیمو صرف میکنم ، صرف تو ! نفس هایی که تو ی نبودنم کشیده شد !" میگی "اگه نفس میکشیدی پس بودی! دیوانه شدی؟" میگم "وقتی توی قلبت، فکرت ، ذهنت یکی دیگه س پس من نمیخوام بوده باشم ،من نبودم ؛ نمیخوام باشم !" میگی "چرت نگو

ادامه مطلب  

انار من  

گوشواره های انارم را برمی دارم و به گوش می آویزم،بابا تصمیم گرفته برویم خانه باغ،امشب دلم هیچ دور همی ای نمیخواست،دلم می خواهد فقط کنار کسانی که دوستشان دارم باشم بدون هیچ نمایشی،شام امشب را بابا درست کرد،فضای مه آلود حیاط خانه باغ،بخار روی شیشه ها،چراغ نفتی قدیمی،دیوار های کاه گلی که از کودکی بسیار دوستشان داشتم و دقیقه ها و ثانیه ها که می گذرند و یادآور زمانی می شوند،دلتنگ هیچکس نیستم،به خودم یک قولی داده ام که دیگر هیچوقت در زندگی از خ

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

محمود احمدی نژاد  

محمود احمدی نژاد که تا دیروز همش میگفت بذارید حرفمو بزنم بذارین مردمو حرفشونو بزنن
به قول کامبیز هر روز کاست میداد بیرون
هی میگفت افشا میکنم افشا میکنم
بگم بگم راه مینداخت
و مقدمه خیلی ازین درگیری ها رو اون و رئیسی برای سرکوب کردن روحانی و برای اینکه مشا بقا زندون نرن ignite کرد
الان ازش میخوام که اون کله خالی بزدل مشنگشو بکشه بیرون پنجره و به جمع همین معترضین بپیونده دیگه
بزدل ترسوی بدبخت.
بدقیافه داغون.
یعنی این اصول گراها یه بار اومدن رئیس ج

ادامه مطلب  

یادداشت چهارده  

توی راهنمایی عاشقِ فرزاد فرزین شدم . اون موقع ها پوستر خواننده ها خیلی روی بورس بود ، الان رو خبر ندارم ... کلِ لوازم تحریری ها رو گشتم تا یه پوستر بزرگِ طوسی - سفید پیدا کردم و روی دیوار اتاقم چسبوندم . نمی دونم چطوری ، شاید از اینترنت و شاید از دوستام ، انواع و اقسام عکس هاش رو گرفته بودم و یه آرشیو چند هزارتایی عکس ازش داشتم . کل روز - توی تابستون - رو می نشستم پای شبکه ی ایران موزیک و منتظر می شدم تا موزیک ویدئوش رو پخش کنه و منم غش و ضعف برم ! نگم

ادامه مطلب  

We know where we are, We know who we are  

روز ها رو یکی یکی به شب میرسونم. بدون هیجان، بدون خاطره، بدون دستاورد. اینجور زندگی آدم رو گم و گور میکنه. مثل این که توی فضای بی کران شناور باشی، تنها، بدون اینکه به چیزی وصل باشی، یا حتی بدون اینکه چیزی اطرافت وجود داشته باشه. توی همچین حالتی حرکت با سرعت ثابت از سکون غیر قابل تشخیصه. حرکت میکنی بدون اینکه احساس کنی. عمرت میگذره بدون اینکه زندگی کرده باشی. 
هفته پیش داشتم برای همکارهام میگفتم که وقتی فیسبوک همکارهای سابقم رو برای دوستی پیشن

ادامه مطلب  

۰۲:۴۸  

نیم ساعت مونده تا چار صب و من یه جوری هوشیار و بیدارم که انگار یازده شبه. هندزفیریم تو گوشمه، همون که یه طرفش ضعیف شده و حالا من یه صدایی شبیه خش خش یا بعضی وقتا تپش قلب خودمو میشنوم از توش. الانم همچین حالتیه. یه صدای گوم گومه بم که با اهنگ فیلم بوی پیراهن یوسف قاطی شده. ترکیب غم باریه حقیقتن. یه جوری قفسه سینه آدمو سنگین میکنه. نه فقط این و الان، کلن. یه چند وقتیه این حس سنگینی قفسه سینه رو زیاد تجربه میکنم. این آهنگه خیلی غم ملو ولی عمیقی داره. م

ادامه مطلب  

حسرت...  

 
اولش انگار نه انگار! بعد جدایی را میگویم، همه چیز خوب است میگویی گور بابای عشق، زندگی خودم را عشق است، تنها باش و لذت ببردنیارا عشق است اما فقط میگویی! چند روزی نمیگذرد که چک کردن هایت شروع میشودعکس هایتان را، پیام هایتان و تا اینکه به چک کردن آخرین بازیدش میرسیداغ بودی اول! حواست نبود، که دنیایت بدون او تا چه اندازه سرد و خالی میشود مدام میروی سراغ گوشی چک میکنی، نکند پیامی بدهد، نکند زنگی زده باشد نکند، نکند، نکند، و وای از این هاکه فقط تو

ادامه مطلب  

خدا قسمت کند شوهر  

خانم معاون از ته
حلقش داد زد: مگه صدای زنگو نمیشنوین؟ چند تا از بچه ها که گله گله روی زمین  نشسته بودن، بلند شدن و دویدن. چند نفر رفتن طرف
آبخوری. چند نفر چک و چونه زدن که صبحونشون هنوز تموم نشده، و چند نفر به کفش جدید
خانم خندیدن که قدشو به شکل مضحکی بلند کرده بود.
"ز" تکیه
داده بود به دیوار حیاط و تو تمام این مدت، کوچکترین حرکتی نکرد. هر کدوم که رد می‌شدیم،
نگاهی به رژ لب قرمز و لاک‌های مشکیش می‌انداختیم و سر تا پاشو برانداز می‌کردیم. بهمون
نگ

ادامه مطلب  

Hava çirkliliyinin işlənməsi!  

Tehran və digər şəhərlərdə havanın çirklənməsi böyük problemdir. Ancaq bu bir neçə şeyin birəlamətidir: tərs və aşağı. Birincisi, Tehran hələ də canlı və aktivdir. İkincisi, Tehran hələ daha yaxşı həyat üçün istəkləri namaz, və ümid var ki, miqrasiya təyinat mln. Yəni, heç kim Tehrana bütün bu problemlərlə Tehranı tərk etməmişdi! immiqrasiya Tehran deyil: zəlzələ və çirklənmə Fear prosesi heç bir təsiri yoxdur. Üçüncüsü, neft və qaz, avtomobil və motosiklet və onların əksəriyyəti davam edəcək istifadə edin. Əks təqdirdə, insanlar öz şəhərlərinə, anbarlarda hazırlanmış avtomobilə gedəcəklər! Hər gün

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1