اسپان باند  

اسپان باند چیست؟
اسپان باند یک نوع پارچه بدون بافت می باشد و در زیر مجموعه ی صنعت منسوجات بی بافت قرار می گیرد.
پارچه های اسپان باند کاربردهای فراوانی دارند و استفاده های زیادی از آن در صنعت می شود.
اسم اختصاری پارچه اسپان باند در صنعت PP می باشد.
به دلیل قابلیت ها و ویژگی های کاربردی بسیار این نوع پارچه، استفاده از آن در صنعت رشد روز افزونی داشته است.
به طوری که این نوع پارچه بخش جدایی ناپذیر صنعت شده است.
در صنایع بسیاری همچون صنایع کشاورزی، س

ادامه مطلب  

اسپان باند  

اسپان باند چیست؟
اسپان باند یک نوع پارچه بدون بافت می باشد و در زیر مجموعه ی صنعت منسوجات بی بافت قرار می گیرد.
پارچه های اسپان باند کاربردهای فراوانی دارند و استفاده های زیادی از آن در صنعت می شود.
اسم اختصاری پارچه اسپان باند در صنعت PP می باشد.
به دلیل قابلیت ها و ویژگی های کاربردی بسیار این نوع پارچه، استفاده از آن در صنعت رشد روز افزونی داشته است.
به طوری که این نوع پارچه بخش جدایی ناپذیر صنعت شده است.
در صنایع بسیاری همچون صنایع کشاورزی، س

ادامه مطلب  

اسپان باند  

اسپان باند چیست؟
اسپان باند یک نوع پارچه بدون بافت می باشد و در زیر مجموعه ی صنعت منسوجات بی بافت قرار می گیرد.
پارچه های اسپان باند کاربردهای فراوانی دارند و استفاده های زیادی از آن در صنعت می شود.
اسم اختصاری پارچه اسپان باند در صنعت PP می باشد.
به دلیل قابلیت ها و ویژگی های کاربردی بسیار این نوع پارچه، استفاده از آن در صنعت رشد روز افزونی داشته است.
به طوری که این نوع پارچه بخش جدایی ناپذیر صنعت شده است.
در صنایع بسیاری همچون صنایع کشاورزی، س

ادامه مطلب  

اسپان باند  

اسپان باند چیست؟
اسپان باند یک نوع پارچه بدون بافت می باشد و در زیر مجموعه ی صنعت منسوجات بی بافت قرار می گیرد.
پارچه های اسپان باند کاربردهای فراوانی دارند و استفاده های زیادی از آن در صنعت می شود.
اسم اختصاری پارچه اسپان باند در صنعت PP می باشد.
به دلیل قابلیت ها و ویژگی های کاربردی بسیار این نوع پارچه، استفاده از آن در صنعت رشد روز افزونی داشته است.
به طوری که این نوع پارچه بخش جدایی ناپذیر صنعت شده است.
در صنایع بسیاری همچون صنایع کشاورزی، س

ادامه مطلب  

اسپان باند  

اسپان باند چیست؟
اسپان باند یک نوع پارچه بدون بافت می باشد و در زیر مجموعه ی صنعت منسوجات بی بافت قرار می گیرد.
پارچه های اسپان باند کاربردهای فراوانی دارند و استفاده های زیادی از آن در صنعت می شود.
اسم اختصاری پارچه اسپان باند در صنعت PP می باشد.
به دلیل قابلیت ها و ویژگی های کاربردی بسیار این نوع پارچه، استفاده از آن در صنعت رشد روز افزونی داشته است.
به طوری که این نوع پارچه بخش جدایی ناپذیر صنعت شده است.
در صنایع بسیاری همچون صنایع کشاورزی، س

ادامه مطلب  

مبل شویی  

مبل و موکت شوئیکار مبل شوئی درحین ساده بودن احتیاج به تبحر، خلاقیّت و مهارت خاصی نیاز دارد را تشخیص رنگ مبل برای شستشو (پایدار بودن آن)استفاده از چه مواد شوینده ای برای ازبین بردن لکه ها بر روی پارچه حفظ کیفیت چوب و پارچهسرعت عمل در شستشو و خشک کردن آنقیمت مناسب و رضایت مشتری(شستشوی مبلها با پارچه ساتن، مخمل، ترک و  ... پذیرفته می شود)کمتر از یک ساعت در محلضمناً
شستشوی انواع موکت های پرزدار و نمدي که به کف اتاق یا سالن چسبیده شده
بدون کنده ش

ادامه مطلب  

عروسک دختر نمدی لپ قرمزی  

عروسک دختر نمدي لپ قرمزیقیمت: 31,900 تومانیه عروسک بسیار زیبای نمدي: عروسک دختر نمدي لپ قرمزیاین عروسک با نمد ساخته شده است و لباس هایی که تن لپ قرمزی است، پارچه ای می باشد.قد لپ قرمزی چهل سانتیمتر است ، موهای آن بی نظیر است و بسیار قشنگ و بلند می باشد... این عروسک بهترین وسیله برای تشویق و هدیه به کسانی است که عاشقِشون هستید.میتوانید این عروسک خوشگل نمدي را به عنوان هدیه برای فرزند دلبندتان برای تلاشی که کرده و یا هدیه جشن تولد و .... کادو بدهید.

ادامه مطلب  

عروسک دختر نمدی لپ قرمزی  

عروسک دختر نمدي لپ قرمزیقیمت: 31,900 تومانیه عروسک بسیار زیبای نمدي: عروسک دختر نمدي لپ قرمزیاین عروسک با نمد ساخته شده است و لباس هایی که تن لپ قرمزی است، پارچه ای می باشد.قد لپ قرمزی چهل سانتیمتر است ، موهای آن بی نظیر است و بسیار قشنگ و بلند می باشد... این عروسک بهترین وسیله برای تشویق و هدیه به کسانی است که عاشقِشون هستید.میتوانید این عروسک خوشگل نمدي را به عنوان هدیه برای فرزند دلبندتان برای تلاشی که کرده و یا هدیه جشن تولد و .... کادو بدهید.

ادامه مطلب  

عروسک دختر نمدی لپ قرمزی  

عروسک دختر نمدي لپ قرمزیقیمت: 31,900 تومانیه عروسک بسیار زیبای نمدي: عروسک دختر نمدي لپ قرمزیاین عروسک با نمد ساخته شده است و لباس هایی که تن لپ قرمزی است، پارچه ای می باشد.قد لپ قرمزی چهل سانتیمتر است ، موهای آن بی نظیر است و بسیار قشنگ و بلند می باشد... این عروسک بهترین وسیله برای تشویق و هدیه به کسانی است که عاشقِشون هستید.میتوانید این عروسک خوشگل نمدي را به عنوان هدیه برای فرزند دلبندتان برای تلاشی که کرده و یا هدیه جشن تولد و .... کادو بدهید.

ادامه مطلب  

موکت شویی  

مبل و موکت شوئیکار مبل شوئی درحین ساده بودن احتیاج به تبحر، خلاقیّت و مهارت خاصی نیاز دارد را تشخیص رنگ مبل برای شستشو (پایدار بودن آن)استفاده از چه مواد شوینده ای برای ازبین بردن لکه ها بر روی پارچه حفظ کیفیت چوب و پارچهسرعت عمل در شستشو و خشک کردن آنقیمت مناسب و رضایت مشتری(شستشوی مبلها با پارچه ساتن، مخمل، ترک و  ... پذیرفته می شود)کمتر از یک ساعت در محلضمناً
شستشوی انواع موکت های پرزدار و نمدي که به کف اتاق یا سالن چسبیده شده
بدون کنده ش

ادامه مطلب  

موکت شویی  

مبل و موکت شوئیکار مبل شوئی درحین ساده بودن احتیاج به تبحر، خلاقیّت و مهارت خاصی نیاز دارد را تشخیص رنگ مبل برای شستشو (پایدار بودن آن)استفاده از چه مواد شوینده ای برای ازبین بردن لکه ها بر روی پارچه حفظ کیفیت چوب و پارچهسرعت عمل در شستشو و خشک کردن آنقیمت مناسب و رضایت مشتری(شستشوی مبلها با پارچه ساتن، مخمل، ترک و  ... پذیرفته می شود)کمتر از یک ساعت در محلضمناً
شستشوی انواع موکت های پرزدار و نمدي که به کف اتاق یا سالن چسبیده شده
بدون کنده ش

ادامه مطلب  

موکت شویی  

مبل و موکت شوئیکار مبل شوئی درحین ساده بودن احتیاج به تبحر، خلاقیّت و مهارت خاصی نیاز دارد را تشخیص رنگ مبل برای شستشو (پایدار بودن آن)استفاده از چه مواد شوینده ای برای ازبین بردن لکه ها بر روی پارچه حفظ کیفیت چوب و پارچهسرعت عمل در شستشو و خشک کردن آنقیمت مناسب و رضایت مشتری(شستشوی مبلها با پارچه ساتن، مخمل، ترک و  ... پذیرفته می شود)کمتر از یک ساعت در محلضمناً
شستشوی انواع موکت های پرزدار و نمدي که به کف اتاق یا سالن چسبیده شده
بدون کنده ش

ادامه مطلب  

نفتالین  

مامانم دو تا چمدون داره پر از چیزهای خوشگل‌ و از جهاتِ مختلف با ارزش. توی یکی از اینا یه بقچه ی نسبتا بزرگم هست، پر از پارچه و رویسری و کلاغی و دستمال. از پارچه ی ۸۰-۹۰ ساله‌ی دست دوزی که جاش تهِ بقچه‌اس بگیر تا دستمال یزدیِ اعلایی که سییت وقتی  رفته بود سربازی، برای همه یکی خریده بود. بوی خوشِ پارچه‌هایی که سالها همجوارِ صابون‌های عتیقه و دستمال های ضد شپش بودن همیشه جایی توی امن‌ترین و قشنگترین اتاقهای ذهنمه. مادر هر از چندگاهی این چمد

ادامه مطلب  

نفتالین  

مامانم دو تا چمدون داره پر از چیزهای خوشگل‌ و از جهاتِ مختلف با ارزش. توی یکی از اینا یه بقچه ی نسبتا بزرگم هست، پر از پارچه و رویسری و کلاغی و دستمال. از پارچه ی ۸۰-۹۰ ساله‌ی دست دوزی که جاش تهِ بقچه‌اس بگیر تا دستمال یزدیِ اعلایی که سییت وقتی  رفته بود سربازی، برای همه یکی خریده بود. بوی خوشِ پارچه‌هایی که سالها همجوارِ صابون‌های عتیقه و دستمال های ضد شپش بودن همیشه جایی توی امن‌ترین و قشنگترین اتاقهای ذهنمه. مادر هر از چندگاهی این چمد

ادامه مطلب  

نفتالین  

مامانم دو تا چمدون داره پر از چیزهای خوشگل‌ و از جهاتِ مختلف با ارزش. توی یکی از اینا یه بقچه ی نسبتا بزرگم هست، پر از پارچه و رویسری و کلاغی و دستمال. از پارچه ی ۸۰-۹۰ ساله‌ی دست دوزی که جاش تهِ بقچه‌اس بگیر تا دستمال یزدیِ اعلایی که سییت وقتی  رفته بود سربازی، برای همه یکی خریده بود. بوی خوشِ پارچه‌هایی که سالها همجوارِ صابون‌های عتیقه و دستمال های ضد شپش بودن همیشه جایی توی امن‌ترین و قشنگترین اتاقهای ذهنمه. مادر هر از چندگاهی این چمد

ادامه مطلب  

ساک سوزنی  

ساک سوزنیساک سوزنی ،ساکی است که از پارچه سوزنی تشکیل شده است.  پارچه سوزنی به پارچه ی بدون بافت گفته می شود.پارچه سوزنی یا بدون بافت پارچه ای است کهدر واقع بافته شده نمی باشند و از طریق عملیاتی مانند عملیات شیمیایی، حرارت دادن و یابا استفاده از حلال ها این پارچه ها تولید شده اند.هم چنین برای تولید این پارچه ها از مواد روغنی و  پارچه های بازیافتی استفاده می شود کهدرصد استفاده از این ها بسته به این که چه قدر می خواهید پارچه استحکام داشت

ادامه مطلب  

ساک سوزنی  

ساک سوزنیساک سوزنی ،ساکی است که از پارچه سوزنی تشکیل شده است.  پارچه سوزنی به پارچه ی بدون بافت گفته می شود.پارچه سوزنی یا بدون بافت پارچه ای است کهدر واقع بافته شده نمی باشند و از طریق عملیاتی مانند عملیات شیمیایی، حرارت دادن و یابا استفاده از حلال ها این پارچه ها تولید شده اند.هم چنین برای تولید این پارچه ها از مواد روغنی و  پارچه های بازیافتی استفاده می شود کهدرصد استفاده از این ها بسته به این که چه قدر می خواهید پارچه استحکام داشت

ادامه مطلب  

ساک سوزنی  

ساک سوزنیساک سوزنی ،ساکی است که از پارچه سوزنی تشکیل شده است.  پارچه سوزنی به پارچه ی بدون بافت گفته می شود.پارچه سوزنی یا بدون بافت پارچه ای است کهدر واقع بافته شده نمی باشند و از طریق عملیاتی مانند عملیات شیمیایی، حرارت دادن و یابا استفاده از حلال ها این پارچه ها تولید شده اند.هم چنین برای تولید این پارچه ها از مواد روغنی و  پارچه های بازیافتی استفاده می شود کهدرصد استفاده از این ها بسته به این که چه قدر می خواهید پارچه استحکام داشت

ادامه مطلب  

نمد دوزی  

نمیدونم چی شد که من رفتم تو کار نمد دوزی(حالا انگار صد ساله نمد میدوزم و پونصد تا اثر از خودم به جا گذاشتم!!!). اما فکر کنم یک وقتی داشتم تو نت دنبال تزیینات اتاق بچه میگشتم چشمم به این حلقه های اسم افتاد و خوشم اومد. حالا نه به عمرم پارچه نمدي دیدم نه کسی دور و برم از اینا داشته. فقط یادم اومد که یک وقتی (م.ب) از بچه های وبلاگی گفته بود که جوجه نمدي درست کرده. از اون پرسیدم خیلی سخته ؟گفت نه.    وبلاگ م.ب اون ماه هفت که رفتم خونه مامانم رفتم بازار

ادامه مطلب  

قیمت پارچه اسپان باند  

 با مورد توجه قرار گرفتن پارچه های سوزنی یا پارچه های نبافته اسپان باند nonwoven fabric در صنایع بسته بندی و بهداشتی و صنعتی،آرایشی ، ساختمان ، کشاورزی، تبلیغات و.. تولید این نوع پارچه در ایران در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این مقاله میخواهیم بصورت مختصر و کاربردی به موارد مصرف و نحوه محاسبه قیمت پارچه سوزنی و کارخانه های تولید اسپان باند در کشور بصورت مختصر توضیحاتی را ارائه کنیم.ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

قیمت پارچه اسپان باند  

 با مورد توجه قرار گرفتن پارچه های سوزنی یا پارچه های نبافته اسپان باند nonwoven fabric در صنایع بسته بندی و بهداشتی و صنعتی،آرایشی ، ساختمان ، کشاورزی، تبلیغات و.. تولید این نوع پارچه در ایران در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این مقاله میخواهیم بصورت مختصر و کاربردی به موارد مصرف و نحوه محاسبه قیمت پارچه سوزنی و کارخانه های تولید اسپان باند در کشور بصورت مختصر توضیحاتی را ارائه کنیم.ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

قیمت پارچه اسپان باند  

 با مورد توجه قرار گرفتن پارچه های سوزنی یا پارچه های نبافته اسپان باند nonwoven fabric در صنایع بسته بندی و بهداشتی و صنعتی،آرایشی ، ساختمان ، کشاورزی، تبلیغات و.. تولید این نوع پارچه در ایران در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این مقاله میخواهیم بصورت مختصر و کاربردی به موارد مصرف و نحوه محاسبه قیمت پارچه سوزنی و کارخانه های تولید اسپان باند در کشور بصورت مختصر توضیحاتی را ارائه کنیم.ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

بگ پارچه ای  

بگ پارچه ای بعوان یکی از هدایای تبلیغاتی مناسب که جهت حمل کالا کالا به کار میرود و همانند یک بیلبورد متحرک برای صاحبان مشاغل به حساب می آید. ساک دستی تبلیغاتی به دلیل عمر بالاتر نسبت به نایلون و نایلکس و استفاده چندین باره از آن هم از لحاظ تبلیغاتی که روی آن چاپ شده است و هم از لحاظ محیط زیستی از که مصرف نایلون های دور انداز را کاهش میدهد از اهمیت ویژه ای در جامعه صنعتی امروز به شمار میرود . این گونه بگ های پارچه ای در سایز های مختلف و در رنگب

ادامه مطلب  

بگ پارچه ای  

بگ پارچه ای بعوان یکی از هدایای تبلیغاتی مناسب که جهت حمل کالا کالا به کار میرود و همانند یک بیلبورد متحرک برای صاحبان مشاغل به حساب می آید. ساک دستی تبلیغاتی به دلیل عمر بالاتر نسبت به نایلون و نایلکس و استفاده چندین باره از آن هم از لحاظ تبلیغاتی که روی آن چاپ شده است و هم از لحاظ محیط زیستی از که مصرف نایلون های دور انداز را کاهش میدهد از اهمیت ویژه ای در جامعه صنعتی امروز به شمار میرود . این گونه بگ های پارچه ای در سایز های مختلف و در رنگب

ادامه مطلب  

بگ پارچه ای  

بگ پارچه ای بعوان یکی از هدایای تبلیغاتی مناسب که جهت حمل کالا کالا به کار میرود و همانند یک بیلبورد متحرک برای صاحبان مشاغل به حساب می آید. ساک دستی تبلیغاتی به دلیل عمر بالاتر نسبت به نایلون و نایلکس و استفاده چندین باره از آن هم از لحاظ تبلیغاتی که روی آن چاپ شده است و هم از لحاظ محیط زیستی از که مصرف نایلون های دور انداز را کاهش میدهد از اهمیت ویژه ای در جامعه صنعتی امروز به شمار میرود . این گونه بگ های پارچه ای در سایز های مختلف و در رنگب

ادامه مطلب  

زمان گذشتن از چاپ سنتی پارچه فرا رسیده است  

 در دنیای امروز که صنعت چاپ و تبلیغات بیش از صنایع دیگه
پیشرفت کرده، شاهد مکانیزه شدن چاپ روی انواع مواد و گذشتن از چاپ دستی هستیم.
تکنولوژی چاپ با روند مثبت خودش خیلی زود داره جای خودش رو در کارگاه های مردم
پیدا می کنه.چاپ پارچه و تیشرت هم از این قائده مستثنی نیست و با کم
کردن هزینه ها و افزایش راندمان چاپ پارچه، بوسیله دستگاه های جدید و تکنولوژی به
روز، داره از حالت سنتی به حالت مکانیزه تغییر شکل میده. نمیدونم شما تا به حال
دستگاه های چاپ

ادامه مطلب  

سه نکته برای چاپ با دستگاه پرس حرارتی در پارچه های با جنس های متفاوت  

سه نکته ابتدایی که باید در هنگام چاپ روی پارچه ها با جنس های مختلف در دستگاه پرس حرارتی توجه کنید در ادامه مقاله آورده ایم : دقت به ترکیب بندی پارچهمهم ترین موضوعی که در هنگام چاپ حرارتی روی پارچه باید در نظر بگیرید، شناخت نوع پارچهاست. دستگاه پرس حرارتی به گونه تولید شده اند که توانایی انتقال حرارتی طرح های را روی انواع مختلف پارچه داشته باشد.اطمینان حاصل کنید که انتقال حرارت برای چسباندن طرح روی انوع پارچه به اندازه کافی قوی باشد.بسیار

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری  

عرضه پارچه‌های ضدآتش با کمک نانو فناوری محققان
یکی از شرکت‌های فناوری علاوه بر تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال موفق به
عرضه پارچه‌های ضد آتش شدند که مانع از گسترش آتش خواهد شد.
مجتبی علیزاده از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه فعالیت این
شرکت را تولید مواد اولیه صنایعی چون نساجی، دباغی، چرم و مواد شوینده
دانست و گفت: بر این اساس از سال 93 این شرکت به دلیل علاقه‌ای که به
فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته داشت، در زمینه فناو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >