جنون عشق  

شاعر : نرگس نادرینام شعر : جنون عشقسبک : غزلتعداد بیت : 6قیمت : توافقیآیدی مدیر : songwriter009@ مرا جنون عشق تو کشانده پای این هوسو باااز هم هوای تو و باااز تنگی نفسبرای ماندنت به هر دری که میزنمتو چون پرنده میشوی برای رفتن از قفسمیان بغض و گریه ام تو را خطاب میکنمکه هی فقط برای من تویی تو هم نفسشبیه یک مسافرم که بار بسته میرومشکسته در گلوی من هزار نغمه ی جرس ...

ادامه مطلب  

جنون  

این روز ها آنقدر جنون ریخته است توی سرم به هر واژه ای که در فرهنگ لغت معنایی دارد چنگ می اندازم نمی فهمم از چه حرف میزنم نمی فهمم از کجا حرف میزنم ساعت ها مینشینم و با خودم کلنجار میروم ساکت یک گوشه مینشینم و به هیچ چیزی فکر نمی کنم و به هیچ کدام از وسایل نا مرتب روی زمین دست نمی زنم هر لحظه هذیان می گویم مثلا مثلا آنقدر جنون روحم را خورده است که نیمه های شب از خواب میپرم و دلتنگت میشوم

ادامه مطلب  

جنون  

این روز ها آنقدر جنون ریخته است توی سرم به هر واژه ای که در فرهنگ لغت معنایی دارد چنگ می اندازم نمی فهمم از چه حرف میزنم نمی فهمم از کجا حرف میزنم ساعت ها مینشینم و با خودم کلنجار میروم ساکت یک گوشه مینشینم و به هیچ چیزی فکر نمی کنم و به هیچ کدام از وسایل نا مرتب روی زمین دست نمی زنم هر لحظه هذیان می گویم مثلا مثلا آنقدر جنون روحم را خورده است که نیمه های شب از خواب میپرم و دلتنگت میشوم

ادامه مطلب  

جنون  

این روز ها آنقدر جنون ریخته است توی سرم به هر واژه ای که در فرهنگ لغت معنایی دارد چنگ می اندازم نمی فهمم از چه حرف میزنم نمی فهمم از کجا حرف میزنم ساعت ها مینشینم و با خودم کلنجار میروم ساکت یک گوشه مینشینم و به هیچ چیزی فکر نمی کنم و به هیچ کدام از وسایل نا مرتب روی زمین دست نمی زنم هر لحظه هذیان می گویم مثلا مثلا آنقدر جنون روحم را خورده است که نیمه های شب از خواب میپرم و دلتنگت میشوم

ادامه مطلب  

جنون  

این روز ها آنقدر جنون ریخته است توی سرم به هر واژه ای که در فرهنگ لغت معنایی دارد چنگ می اندازم نمی فهمم از چه حرف میزنم نمی فهمم از کجا حرف میزنم ساعت ها مینشینم و با خودم کلنجار میروم ساکت یک گوشه مینشینم و به هیچ چیزی فکر نمی کنم و به هیچ کدام از وسایل نا مرتب روی زمین دست نمی زنم هر لحظه هذیان می گویم مثلا مثلا آنقدر جنون روحم را خورده است که نیمه های شب از خواب میپرم و دلتنگت میشوم

ادامه مطلب  

جنون  

این روز ها آنقدر جنون ریخته است توی سرم به هر واژه ای که در فرهنگ لغت معنایی دارد چنگ می اندازم نمی فهمم از چه حرف میزنم نمی فهمم از کجا حرف میزنم ساعت ها مینشینم و با خودم کلنجار میروم ساکت یک گوشه مینشینم و به هیچ چیزی فکر نمی کنم و به هیچ کدام از وسایل نا مرتب روی زمین دست نمی زنم هر لحظه هذیان می گویم مثلا مثلا آنقدر جنون روحم را خورده است که نیمه های شب از خواب میپرم و دلتنگت میشوم

ادامه مطلب  

جنون  

این روز ها آنقدر جنون ریخته است توی سرم به هر واژه ای که در فرهنگ لغت معنایی دارد چنگ می اندازم نمی فهمم از چه حرف میزنم نمی فهمم از کجا حرف میزنم ساعت ها مینشینم و با خودم کلنجار میروم ساکت یک گوشه مینشینم و به هیچ چیزی فکر نمی کنم و به هیچ کدام از وسایل نا مرتب روی زمین دست نمی زنم هر لحظه هذیان می گویم مثلا مثلا آنقدر جنون روحم را خورده است که نیمه های شب از خواب میپرم و دلتنگت میشوم

ادامه مطلب  

دیوانگی زین بیشتر دیوانه جان  

دیوانگی زین بیشتر ؟ زین بیشتر ، دیوانه جانبا ما ، سر دیوانگی داری اگر ، دیوانه جاندر اولین دیدار هم بوی جنون آمد ز تووقتی نشستی اندکی نزدیک تر دیوانه جانچون می نشستی پیش من گفتم که اینک خویش منای آشنا در چشم من با یک نظر دیوانه جان
گفتیم تا پایان بریم این عشق را با یک سفرعشقی که هم آغاز شد با یک سفر دیوانه جانکی داشته است اما جنون در کار خویش از چند و چونقید سفر دیوانه جان ! قید حذر دیوانه جانما وصل را با واژه هایی تازه معنا می کنیمروزی بیامیزیم

ادامه مطلب  

یه تک بیتی معرکه  

بسمه تعالی
 
این تک بیت رو در وصف حال خودم گفتم؛
 
از گریه گذشتست که بر خنده رسیده
حال من افسرده کمی رو به جنونست
 
قدیمیا یه مثل خیلی قشنگی داشتن که میگفتن افسرده ای که   مدام دپرسه و تو حال خودشه و یهو میزنه زیر گریه حالا بلند بلند یا آهسته گریه میکنه خوب میشه
اما افسرده ای که گرفتست و تو حال خودشه و غمگین و دپرسه و یهو میزنه قاه قاه زیر خنده جوری که خندش بند نمیاد وقتیم ازش بپرسی برا چی میخندی باز میخنده و علتی برا خندش نداره دیگه خوب نمیشه چو

ادامه مطلب  

هفده.  

تنها نتیجه‌گیری این‌ه که دارم می‌رسم به جنون محض. حتا ضمیر ناخودآگاهم به این جنون آگاه شده... خوابایی که می‌بینم کاملا بهم ریختن. دارن شدیدا واقعی جلوه می‌کنن و این خیلی وحشتناکه. در این حد که امروز بیدار شدم تا یه مدت نمی‌دونستم کدومشون دنیای واقعی بودن... که اگه نبودی عاقبتم می‌شد مثل Mal تو Inception، که دنیای خوابش با یه عاقبت برگشت‌ناپذیر بهش غلبه کرد....... بذار نگم.
----------------------
[Blue neighbourhood trilogy - Troye sivan] که بهتون پیشنهاد می‌کنم برین ویدیو ها

ادامه مطلب  

167- شبانه  

- بالرحمن -
 
شب، زیاده بلند است و من در آستانه‌ی گناهم، برآمده از جنونمبتلا به سکون‌گردیکه هیچ تن سالمی پیدایم نمی‌کندبرای رساندن به تختی با چهار زنجیر در اقطار.آن‌قدر روی بستر بالا و پایین می‌شومکه زمان زخم می‌شود در تنمو زخم‌ها فرو می‌روند در گوشتگوشت لش افتاده بر استخوان.تنها گاهی از دور صدایی می‌آیدخجول از گفتن دوستت دارممن واژه‌ها را دهانش می‌گذارمو هبوط می‌کنم به عمق تخت‌خوابو جنون هیولایی می‌شود سربرآورده از زیر تختکه در

ادامه مطلب  

جنون...  

 
توفان ِ بی ملاحظه در راه است، فردا بلوطِ پیر چه خواهد کرد؟باد زبان نفهم غضب آلود، با بید سر به زیر چه خواهد کرد؟آن روزها ردیف صنوبرها، در گیج گاه جاده امیدی بودفردا که رد هیچ درختی نیست، گم کرده ی مسیر چه خواهد کرد؟فانوس های سرخ ترک خورده در باغِ مه گرفته تماشایی استبا این چراغ های اناری رنگ، باد بهانه گیر چه خواهد کرد؟این تکه سنگِ از همه جا مانده، بیهوده در مدار نمی چرخدگیرم هزار سال دگر اما، با روز ناگزیر چه خواهد کرد؟روزی که کوه ها بدود

ادامه مطلب  

تکرار  

توی یک اتاق کوچک مانده بود که چهار دیوار‌-اش آینه بود، به جای در و پنجره‌ هم آینه داشت.
صبح از خواب بیدار  می‌شد، پشت میز می‌نشست و کار می‌کرد و شب به تخت باز می‌گشت، گاهی هم رو به پنجره می‌ایستاد و خود-اش را نگاه می‌کرد.روی سقف هم یک آینه درست بالای تخت‌اش داشت برای قبل از خواب و باز می‌خوابید . بیست سال بود که از اتاق بیرون نرفته بود و بیست سال بود که فقط خود-اش را می‌دید، توی هر پنج آینه.
چندین تصویر از خود-اش صبح بیدار می‌شدند و روز کار

ادامه مطلب  

انتظار با خود تبر دارد دل بستن به صدای تبر درد دارد؟  

تو تنومندترین درخت شعر منی
صبح نام دیگر تو بود
وقتی از قامت احساسم روییدی
من رویش فصل اغازین سال را هر صبح در چلچله چشمان تو میبینم
صبح رازی است
که خورشید را در چشمان تو میجوید
افتاب در جستجوی نگاهت
فلسفه دارد
و من پشت این پنجره چوبی
فلسفه آموزم
من دوست دارم پشت هر پنجره از صبح
که رو میگشاید به آفتاب
یک گل از لب بوسه ی تو بکارم
چشم بگشایم نور بپاشم
تو برویی تو برویی تا سمت دلم
دور شوی در من
من دوست دارم
پشت این پنجره از صبح دلم
تو چشم بگشایی
تو ب

ادامه مطلب  

انتظار با خود تبر دارد دل بستن به صدای تبر درد دارد؟  

تو تنومندترین درخت شعر منی
صبح نام دیگر تو بود
وقتی از قامت احساسم روییدی
من رویش فصل اغازین سال را هر صبح در چلچله چشمان تو میبینم
صبح رازی است
که خورشید را در چشمان تو میجوید
افتاب در جستجوی نگاهت
فلسفه دارد
و من پشت این پنجره چوبی
فلسفه آموزم
من دوست دارم پشت هر پنجره از صبح
که رو میگشاید به آفتاب
یک گل از لب بوسه ی تو بکارم
چشم بگشایم نور بپاشم
تو برویی تو برویی تا سمت دلم
دور شوی در من
من دوست دارم
پشت این پنجره از صبح دلم
تو چشم بگشایی
تو ب

ادامه مطلب  

انتظار با خود تبر دارد دل بستن به صدای تبر درد دارد؟  

تو تنومندترین درخت شعر منی
صبح نام دیگر تو بود
وقتی از قامت احساسم روییدی
من رویش فصل اغازین سال را هر صبح در چلچله چشمان تو میبینم
صبح رازی است
که خورشید را در چشمان تو میجوید
افتاب در جستجوی نگاهت
فلسفه دارد
و من پشت این پنجره چوبی
فلسفه آموزم
من دوست دارم پشت هر پنجره از صبح
که رو میگشاید به آفتاب
یک گل از لب بوسه ی تو بکارم
چشم بگشایم نور بپاشم
تو برویی تو برویی تا سمت دلم
دور شوی در من
من دوست دارم
پشت این پنجره از صبح دلم
تو چشم بگشایی
تو ب

ادامه مطلب  

تابستان بیمار  

 
دلم می خواهد به خودم تلقین کنم که هوا سرد است. شب ها باد سرد به حدی است که یخ میزنم و گاهی پنجره را میبندم. اما سرد بودن و لحاف را تا زیر چانه بالا آورد کیف بیشتری دارد. یخ زدن و تلاش برای گرم شدن، حتی از آتش گرفتن و زیر کولر نشستن و شربت خیارسکنجبین خوردن هم لذت بخش تر است. انگار اساسا مخالف دمای محیط بودن جذاب است؛ غیر از بهار که تا می شود باید موافق بود. با دمای محیط، با باد، با طبیعت. دوست دارم خودم را متقاعد کنم که هوا رو به خنکی است و پاییز کم

ادامه مطلب  

جنون پولی  

جنون پولی
یک بررسی آماری نشان میدھد که ھمه آحاد بشری بر روی زمین از گرسنگان آفریقا تا بانکداران آمریکا، فقط یک مشکل دارند و آنھم مسئله بی پولی یا کم پولی است. ولی در عوض حتی یک آدم پیدا نشده که خود را دچار مشکل بی عقلی یا کم شعوری بداند. در گذشته تاریخ انگشت شماری آدم بنام عارف بودند که خود را فقط دچار کم شعوری می دانستند و ھمان اندازه پول ھم که داشتند را اضافی دیده و آنرا به مردم می بخشیدند که البته نسل این جور آدمھای بی عقل برافتاده است. ھمچنی

ادامه مطلب  

هزار و پنجاه و یک شب در زادروزم  

من از قدیم عاشقت بوده امعشق های قدیمی بوی عشق میدهدطمع گلاب داردتلخ و شفابخشنفس که میکشی شراب ساز استجنون از راه رفتنت در شهر نشأت میگیردعشق های قدیمی چیزی شبیه منو توست که قدیمی نمیشود دوست داشتنمانتو آبروی منیدارای منمن به عشق تو معروفمعشق قدیمی عشق همیشگیهزار و پنجاه و یک شب
به قلم علی ضیا

ادامه مطلب  

مای فیوریت فود!!!  

ساعت شش و نیم عصره میرم اشپزخونه یکم سینکو مرتب میکنم دلم دمپختک گوجه میخواد!!( در حد جنون عاشق غذاهایی مثل لوبیا پلو ٬ عدس پلو٬ دمی گوجه حتی کلم پلو شیرازی... هستممممم بخاطر همین تو روزای عادی درست نمیکنم یه وقتی درست میکنم که حسابیییییی بتونم از خجالتشون در بیام

ادامه مطلب  

شب  

بیاتا اشک در چشمان منجارےستدریاشو
 برو مھتاببر تاریکِآن ویرانہپیداشو
معما نیستاین حال دلمعشق استتنھا عشق
جنوندر کار منماندستمرا دریابتنھا شو
چناندر شبدلم غرق استدستم راامیدے نیست
بیااے تک ستارہدر دلاین شبتوھمجاشو
 
تورج توانا

ادامه مطلب  

فنی ترین کوه ایران کجاست؟ / تصاویر  

فنی ترین کوه ایران کجاست؟ / تصاویر
قله کول جنون را می توان شرقی ترین قله خط الرأس اشترانکوه یاد کرد . این قله را فنی ترین قله زاگرس می نامند .
آفتاب‌‌نیوز : قله کول جنون را می توان شرقی ترین قله خط الرأس اشترانکوه یاد کرد . این قله را فنی ترین قله زاگرس می نامند . وجه تسمیه کول جنو را به چند صورت شنیده ایم و وجه تسمه ای که کوهنوردان بومی منطقه از آن می گویند این است که کول جنو را به "خانه جن ها” معنی می کنند ؛ می گویند در قدیم بهمن های سهمگینی از ا

ادامه مطلب  

جنون پولی  

جنون پولی
یک بررسی آماری نشان میدھد که ھمه آحاد بشری بر روی زمین از گرسنگان آفریقا تا بانکداران آمریکا، فقط یک مشکل دارند و آنھم مسئله بی پولی یا کم پولی است. ولی در عوض حتی یک آدم پیدا نشده که خود را دچار مشکل بی عقلی یا کم شعوری بداند. در گذشته تاریخ انگشت شماری آدم بنام عارف بودند که خود را فقط دچار کم شعوری می دانستند و ھمان اندازه پول ھم که داشتند را اضافی دیده و آنرا به مردم می بخشیدند که البته نسل این جور آدمھای بی عقل برافتاده است. ھمچنی

ادامه مطلب  

بی قرارت چو شدم ...  

 
بی قرارت چو شدم، رفتی و یارم نشدیشادیِ خاطرِ اندوه‌گزارم نشدی
تا ز دامان شبم صبح قیامت ندمیدبا که گویم که چراغ شب تارم نشدی
صدفِ خالیِ افتاده به ساحل بودمچون گهر زینت آغوش و کنارم نشدی
بوته‌ی خار کویرم، همه تن دست نیازبرق سوزان شو اگر ابر بهارم نشدی
از جنون بایدم امروز گشایش طلبیدکه تو ای عقل به جز مشکل کارم نشدی
 


ادامه مطلب  

بگذر از کوی ما، کن نظر سوی ما  

بگذر از کوی ما، کن نظر سوی ما، به هر طرف ببین چو رو کنمدر پی من دوان، گشته پیر و جوان، ازین جنون چه گفتگو کنمبه گریه ندامتم ز انتظار بی پایه ایچو می کند ملامتم ز جفای تو همسایه ایچه گفتگو برای او کنم؟بر این بلا چگونه خو کنم؟ای فرزانگان بر دیوانگان این ملامت چرا کنیدکم تماشای ما کنیداز من بگذرید راه خود روید عاشقان را رها کنیدکم تماشای ما کنیدمگر به شهر شماقسم شما را به خداجنون عاشقی تماشا داردبسوزد آنکه هست و حاشا داردمن عاشقم و گنهکار آیا هم

ادامه مطلب  

حنا هندی و هر آنچه لازم است بدانید  

در این مقاله از دکتر سلام به بررسی خواص و عوارض حنا هندي پرداخته ایم و هر آنچه را که لازم است در مورد این نوع حنا و طرز استفاده از آن بدانید را برایتان مهیا کرده ایم. با ما همراه باشید تا با دانستن و اطلاعات بیشتر بهترین نتیجه را از این نوع حنا بدست آورید. با ما همراهی کنید. منابعی از لینک ها و سایت ها:
حنا هندي
قیمت حنا هندي
طرز تهیه حنا هندي
حنا هندي بهتر است یا رنگ مو
حنای سیاه
طرز استفاده از حنا هندي قهوه ای

ادامه مطلب  

موسیقی  

 
     موسیقی؛ آری یا نه؟
دین جامع و کامل اسلام از موسیقی به نام غنا یاد می کند. حال باید دید که فقها منظورشان از غنا چیست که در این باره هر کسی می تواند به راحتی مبانی مرجع تقلید خود را به دست آورد. ولی بیان ما آنجایی است که آیا واقعا موسیقی(غنا) برای ما ضرر دارد؟یا نه؟
از موضوعاتی که روی تمام بدن أثر می گذارد، موسیقی است؛ زیرا موسیقی در سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک أثر داشته و تعادل روان را بر هم میزند و بدنبال آن سلامتی بدن را تحت فشار قرار می

ادامه مطلب  

منو ببخش  

منو ببخش عزیز من اگه می گم باهام نموندستای خالیمو ببین آخر قصه رو بخونترانه ای رو که برات گفته بودم فروختمشبا پول اون نخ خریدم  زخم دلم رو بستمشهمسفر شعر و جنون عاشق ترین عالممتو عشقتو ازمن بگیر من واسه تو خیلی کممبین من و تو فاصله است  یک در سرد آهنیمن که کلیدی ندارم   تو واسه چی در می زنیاین در سرد لعنتی  شاید که نخواد وا بشهقلبتو بردار و برو قطار داره سوت می کشه

ادامه مطلب  

منو ببخش  

منو ببخش عزیز من اگه می گم باهام نموندستای خالیمو ببین آخر قصه رو بخونترانه ای رو که برات گفته بودم فروختمشبا پول اون نخ خریدم  زخم دلم رو بستمشهمسفر شعر و جنون عاشق ترین عالممتو عشقتو ازمن بگیر من واسه تو خیلی کممبین من و تو فاصله است  یک در سرد آهنیمن که کلیدی ندارم   تو واسه چی در می زنیاین در سرد لعنتی  شاید که نخواد وا بشهقلبتو بردار و برو قطار داره سوت می کشه

ادامه مطلب  

منو ببخش  

منو ببخش عزیز من اگه می گم باهام نموندستای خالیمو ببین آخر قصه رو بخونترانه ای رو که برات گفته بودم فروختمشبا پول اون نخ خریدم  زخم دلم رو بستمشهمسفر شعر و جنون عاشق ترین عالممتو عشقتو ازمن بگیر من واسه تو خیلی کممبین من و تو فاصله است  یک در سرد آهنیمن که کلیدی ندارم   تو واسه چی در می زنیاین در سرد لعنتی  شاید که نخواد وا بشهقلبتو بردار و برو قطار داره سوت می کشه

ادامه مطلب  

دلنوشته غمگین...  

دل نوشته غمگین وتنهایی
این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی، تظاهر به بی خیـــــالی، به شادی، به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش" دلم تنگ است برای کسی که نمی داند... نمی داند که بی او به دشت جنون می رود دلم... می دانم که اگر نزدیکش شوم، دور خواهد شد.... پس بگذار که نداند بی او تنهایم... دور میمانم که نزدیک بماند...

ادامه مطلب  

چگونه با حنا هندی ، تب خود را کاهش دهیم؟  

آیا با مزایای سلامتی حنا و حنا هندي آشنایی دارید؟ آیا می دانید که حنا باعث می شود که تب و دمای بدنتان به سرعت کاهش پیدا کند؟ شما می توانید با استفاده از این گیاه دارویی، تب خود را براحتی پایین بیاورید. شاید بپرسید چگونه؟ ما در این مقاله نحوه استفاده از حنا برای درمان تب را برایتان شرح می دهیم. منابعی از لینک ها و سایت ها:
حنا هندي
قیمت حنا هندي
طرز تهیه حنا هندي
حنا هندي بهتر است یا رنگ مو
حنای سیاه
طرز استفاده از حنا هندي قهوه ای

ادامه مطلب  

خواص حنا هندی و استفاده از آن به عنوان تاتو موقت  

در مورد عوارض و استفاده از حنا هندي به عنوان تاتوی موقت چیزی شنیده اید؟ امروزه در کشورهای مختلف از این نوع حنا برای تاتو موقت استفاده می شود. این تاتو به مدت 2 هفته بر روی پوست شما باقی می ماند و شما می توانید براحتی از ان استفاده کنید. ما در این مقاله نحوه استفاده از حنا هندي به عنوان تاتو موقت را برایتان توضیح خواهیم داد. منابعی از لینک ها و سایت ها:
حنا هندي
قیمت حنا هندي
طرز تهیه حنا هندي
حنا هندي بهتر است یا رنگ مو
حنای سیاه
طرز استفاده از ح

ادامه مطلب  

خواص حنا هندی و مزایای دیگر حنا برای سلامتی  

حنا غیر از خواصی که برای پوست و مو دارد چه کاربردهای دیگری دارد؟ حنا هندي چطور؟ آیا مزایای این نوع حنا هم مانند حنای طبیعی است؟ آیا می دانید که حنا می تواند زخم ها را با سرعت بیشتری درمان کند و عارضه های پوستی را با سرعت بهبود ببخشد؟ با ما همراه باشید با توضیحات بیشتر. منابعی از لینک ها و سایت ها:
حنا هندي
قیمت حنا هندي
طرز تهیه حنا هندي
حنا هندي بهتر است یا رنگ مو
حنای سیاه
طرز استفاده از حنا هندي قهوه ای

ادامه مطلب  

لطفاعاشق نشوید  

لطفا عاشق نشوید..
بهتر بگویم؛ دورِ عشق‌های یکطرفه را خط بکشید..
از زندگی سیرتان میکند،
خواب و خوراکتان را میگیرد و یک دنیا اندوه و حسرت برایتان بجا میگذارد..
آدمی را تا مرز جنون می‌کشاند و در یک چشم برهم زدن عقل و هوشتان را یکجا، باخود میبرد..
لاکردار، یک‌شبه پیرتان میکند..
حتی برایتان به اندازه چند خط نوشتن هم حوصله نمی‌گذارد..
خلاصه کنم، حوصله بحث نیست..
درکل، عشق یک‌طرفه، روزگارتان را سیاه خواهد کرد..
 

ادامه مطلب  

طرز تهیه حنا هندی و نحوه درمان سردرد با حنا  

آیا با خواص حنا و حنا هندي آشنایی دارید؟ آیا می دانید که حنا باعث می شود که سردردتان خیلی سریعتر خوب شود؟ شما می توانید با استفاده از این گیاه دارویی، سردرد خود را براحتی درمان کنید. شاید بپرسید چگونه؟ ما در این مقاله نحوه استفاده از حنا برای درمان سردرد را برایتان شرح می دهیم. منابعی از لینک ها و سایت ها:
حنا هندي
قیمت حنا هندي
طرز تهیه حنا هندي
حنا هندي بهتر است یا رنگ مو
حنای سیاه
طرز استفاده از حنا هندي قهوه ای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1