نشست و برخاست پاستور با بهارستان؛ مانور تبلیغاتی یا تعامل واقعی؟  

رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به مجلس و برگزاری مراسم تحلیف، دیدارهایی را با گروه های سیاسی مختلف و فراکسیون های مجلس برگزار کرد تا نوای همگرایی از پاستور به گوش برسد.خبرگزاری مهر، گروه سیاست: هم زمان با بسته شدن پرونده انتخابات ریاست جمهوری احزاب و گروه های سیاسی و فراکسیون های مجلس پرونده کابینه دوازدهم را گشودند و کمیته های تعامل با دولت در فراکسیونهای مختلف تشکیل شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نشست و برخاست پاستور با بهارستان؛ مانور تبلیغاتی یا تعامل واقعی؟  

رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به مجلس و برگزاری مراسم تحلیف، دیدارهایی را با گروه های سیاسی مختلف و فراکسیون های مجلس برگزار کرد تا نوای همگرایی از پاستور به گوش برسد.خبرگزاری مهر، گروه سیاست: هم زمان با بسته شدن پرونده انتخابات ریاست جمهوری احزاب و گروه های سیاسی و فراکسیون های مجلس پرونده کابینه دوازدهم را گشودند و کمیته های تعامل با دولت در فراکسیونهای مختلف تشکیل شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نشست و برخاست پاستور با بهارستان؛ مانور تبلیغاتی یا تعامل واقعی؟  

رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به مجلس و برگزاری مراسم تحلیف، دیدارهایی را با گروه های سیاسی مختلف و فراکسیون های مجلس برگزار کرد تا نوای همگرایی از پاستور به گوش برسد.خبرگزاری مهر، گروه سیاست: هم زمان با بسته شدن پرونده انتخابات ریاست جمهوری احزاب و گروه های سیاسی و فراکسیون های مجلس پرونده کابینه دوازدهم را گشودند و کمیته های تعامل با دولت در فراکسیونهای مختلف تشکیل شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نشست و برخاست پاستور با بهارستان؛ مانور تبلیغاتی یا تعامل واقعی؟  

رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به مجلس و برگزاری مراسم تحلیف، دیدارهایی را با گروه های سیاسی مختلف و فراکسیون های مجلس برگزار کرد تا نوای همگرایی از پاستور به گوش برسد.خبرگزاری مهر، گروه سیاست: هم زمان با بسته شدن پرونده انتخابات ریاست جمهوری احزاب و گروه های سیاسی و فراکسیون های مجلس پرونده کابینه دوازدهم را گشودند و کمیته های تعامل با دولت در فراکسیونهای مختلف تشکیل شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجایی  

یاد اون روزهایی که با هم می رفتم کلاس بعد پیاده میومدیم دانشگاه افتادماون روزها چه ساده گذشت و چه ساده گذشت و چه ساده گذشتدلم برات تنگ شدهاین هفته سعی می کنم بهت سر بزنمکاشکی مثل بقیه هیچ وقت  به من زنگ نمی زدی و خبری ازم نمیگرفتیاما بودی، نفس میکشیدی، راه میرفتی، موفقیتهای رو از بقیه میشنیدم، فقط بودی فقط بودیدل تنگی خیلی ناجوره

ادامه مطلب  

کجایی  

یاد اون روزهایی که با هم می رفتم کلاس بعد پیاده میومدیم دانشگاه افتادماون روزها چه ساده گذشت و چه ساده گذشت و چه ساده گذشتدلم برات تنگ شدهاین هفته سعی می کنم بهت سر بزنمکاشکی مثل بقیه هیچ وقت  به من زنگ نمی زدی و خبری ازم نمیگرفتیاما بودی، نفس میکشیدی، راه میرفتی، موفقیتهای رو از بقیه میشنیدم، فقط بودی فقط بودیدل تنگی خیلی ناجوره

ادامه مطلب  

کجایی  

یاد اون روزهایی که با هم می رفتم کلاس بعد پیاده میومدیم دانشگاه افتادماون روزها چه ساده گذشت و چه ساده گذشت و چه ساده گذشتدلم برات تنگ شدهاین هفته سعی می کنم بهت سر بزنمکاشکی مثل بقیه هیچ وقت  به من زنگ نمی زدی و خبری ازم نمیگرفتیاما بودی، نفس میکشیدی، راه میرفتی، موفقیتهای رو از بقیه میشنیدم، فقط بودی فقط بودیدل تنگی خیلی ناجوره

ادامه مطلب  

کجایی  

یاد اون روزهایی که با هم می رفتم کلاس بعد پیاده میومدیم دانشگاه افتادماون روزها چه ساده گذشت و چه ساده گذشت و چه ساده گذشتدلم برات تنگ شدهاین هفته سعی می کنم بهت سر بزنمکاشکی مثل بقیه هیچ وقت  به من زنگ نمی زدی و خبری ازم نمیگرفتیاما بودی، نفس میکشیدی، راه میرفتی، موفقیتهای رو از بقیه میشنیدم، فقط بودی فقط بودیدل تنگی خیلی ناجوره

ادامه مطلب  

کجایی  

یاد اون روزهایی که با هم می رفتم کلاس بعد پیاده میومدیم دانشگاه افتادماون روزها چه ساده گذشت و چه ساده گذشت و چه ساده گذشتدلم برات تنگ شدهاین هفته سعی می کنم بهت سر بزنمکاشکی مثل بقیه هیچ وقت  به من زنگ نمی زدی و خبری ازم نمیگرفتیاما بودی، نفس میکشیدی، راه میرفتی، موفقیتهای رو از بقیه میشنیدم، فقط بودی فقط بودیدل تنگی خیلی ناجوره

ادامه مطلب  

گاهی خیلی زود دیر می شود...  

و گاهی ...همین حرف های نگفته اند که رابطه را تمام می کنند! همین جواب ندادن های ساده! همین ندیدن های ساده!  و همین خبر نگرفتن های گاه و بی گاه! همین امروز و فردا کردن های انباشته شده! آخر روزی، برمی گردیم و می بینیم آنقدر دور شده ایم که دیگر حتی در خاطراتمان هم آشنا نیستیم با هم! همین غریبه شدن های ساده ...روزی کارِ رابطه را می سازد!

ادامه مطلب  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205 با 4 اسلاید منحصر به فرد و دارای محیطی زیبا و جذاب بصورت رایگان برای استفاده شماعزیزان در سایت قرار گرفت
تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
دهکده جهانی پاورپوینت

ادامه مطلب  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205 با 4 اسلاید منحصر به فرد و دارای محیطی زیبا و جذاب بصورت رایگان برای استفاده شماعزیزان در سایت قرار گرفت
تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
دهکده جهانی پاورپوینت

ادامه مطلب  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205 با 4 اسلاید منحصر به فرد و دارای محیطی زیبا و جذاب بصورت رایگان برای استفاده شماعزیزان در سایت قرار گرفت
تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
دهکده جهانی پاورپوینت

ادامه مطلب  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205 با 4 اسلاید منحصر به فرد و دارای محیطی زیبا و جذاب بصورت رایگان برای استفاده شماعزیزان در سایت قرار گرفت
تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
دهکده جهانی پاورپوینت

ادامه مطلب  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205 با 4 اسلاید منحصر به فرد و دارای محیطی زیبا و جذاب بصورت رایگان برای استفاده شماعزیزان در سایت قرار گرفت
تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
دهکده جهانی پاورپوینت

ادامه مطلب  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205  

قالب پاورپوینت زیبا و ساده 205 با 4 اسلاید منحصر به فرد و دارای محیطی زیبا و جذاب بصورت رایگان برای استفاده شماعزیزان در سایت قرار گرفت
تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
دهکده جهانی پاورپوینت

ادامه مطلب  

پاک کردن لکه عرق از روی لباس با ۸ ترفند ساده  

لکه عرق روی لباس مخصوصا در تابستان یکی از بدترین و سرسخت‌ترین لکه‌ها است. در این مطلب راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که می‌توانید لکه عرق را از روی لباس‌تان پاک کنید. این راه حل‌ها واقعاً جواب داده‌اند. شما می‌توانید برای اطمینان، این راه حل‌ها را بر روی یک تکه پارچه امتحان کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاک کردن لکه عرق از روی لباس با ۸ ترفند ساده  

لکه عرق روی لباس مخصوصا در تابستان یکی از بدترین و سرسخت‌ترین لکه‌ها است. در این مطلب راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که می‌توانید لکه عرق را از روی لباس‌تان پاک کنید. این راه حل‌ها واقعاً جواب داده‌اند. شما می‌توانید برای اطمینان، این راه حل‌ها را بر روی یک تکه پارچه امتحان کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاک کردن لکه عرق از روی لباس با ۸ ترفند ساده  

لکه عرق روی لباس مخصوصا در تابستان یکی از بدترین و سرسخت‌ترین لکه‌ها است. در این مطلب راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که می‌توانید لکه عرق را از روی لباس‌تان پاک کنید. این راه حل‌ها واقعاً جواب داده‌اند. شما می‌توانید برای اطمینان، این راه حل‌ها را بر روی یک تکه پارچه امتحان کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاک کردن لکه عرق از روی لباس با ۸ ترفند ساده  

لکه عرق روی لباس مخصوصا در تابستان یکی از بدترین و سرسخت‌ترین لکه‌ها است. در این مطلب راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که می‌توانید لکه عرق را از روی لباس‌تان پاک کنید. این راه حل‌ها واقعاً جواب داده‌اند. شما می‌توانید برای اطمینان، این راه حل‌ها را بر روی یک تکه پارچه امتحان کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاک کردن لکه عرق از روی لباس با ۸ ترفند ساده  

لکه عرق روی لباس مخصوصا در تابستان یکی از بدترین و سرسخت‌ترین لکه‌ها است. در این مطلب راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که می‌توانید لکه عرق را از روی لباس‌تان پاک کنید. این راه حل‌ها واقعاً جواب داده‌اند. شما می‌توانید برای اطمینان، این راه حل‌ها را بر روی یک تکه پارچه امتحان کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاک کردن لکه عرق از روی لباس با ۸ ترفند ساده  

لکه عرق روی لباس مخصوصا در تابستان یکی از بدترین و سرسخت‌ترین لکه‌ها است. در این مطلب راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که می‌توانید لکه عرق را از روی لباس‌تان پاک کنید. این راه حل‌ها واقعاً جواب داده‌اند. شما می‌توانید برای اطمینان، این راه حل‌ها را بر روی یک تکه پارچه امتحان کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی بلاکچین به زبان ساده  

 امروزه «بلاکچین» به یکی از موضوعات داغ
محافل فناوری تبدیل شده است و به ویژه با توجه به رشد حباب گونه قیمت
بیتکوین، این قضیه شدت بیشتری به خود گرفته است. ما در این نوشتار قصد
داریم «بلاکچین» را به زبان ساده و خودمانی شرح دهیم.  با ما در ادامه مطلب همراه باشید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی بلاکچین به زبان ساده  

 امروزه «بلاکچین» به یکی از موضوعات داغ
محافل فناوری تبدیل شده است و به ویژه با توجه به رشد حباب گونه قیمت
بیتکوین، این قضیه شدت بیشتری به خود گرفته است. ما در این نوشتار قصد
داریم «بلاکچین» را به زبان ساده و خودمانی شرح دهیم.  با ما در ادامه مطلب همراه باشید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی بلاکچین به زبان ساده  

 امروزه «بلاکچین» به یکی از موضوعات داغ
محافل فناوری تبدیل شده است و به ویژه با توجه به رشد حباب گونه قیمت
بیتکوین، این قضیه شدت بیشتری به خود گرفته است. ما در این نوشتار قصد
داریم «بلاکچین» را به زبان ساده و خودمانی شرح دهیم.  با ما در ادامه مطلب همراه باشید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختعصر پنج شنبه ششم اردیبهشت سال 1397 هفتمین جلسه از
سلسله نشست های انجمن ادبی جامي با حضور شاعران، سخنوران و اهالی موسیقی برگزار
شد. این نشست فرهنگی راس ساعت 17:45 آغاز شد. دبیر و مجری انجمن سرکار خانم ونوس جامي پور (انیس) ضمن تشکر از حضور
مهمانان، تبریک اعیاد شعبانیه و عرض خیرمقدم، مژده خبری خوش و تشریف فرمایی مهمانی
ویژه را به حضار اعلام کرد. 

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختعصر پنج شنبه ششم اردیبهشت سال 1397 هفتمین جلسه از
سلسله نشست های انجمن ادبی جامي با حضور شاعران، سخنوران و اهالی موسیقی برگزار
شد. این نشست فرهنگی راس ساعت 17:45 آغاز شد. دبیر و مجری انجمن سرکار خانم ونوس جامي پور (انیس) ضمن تشکر از حضور
مهمانان، تبریک اعیاد شعبانیه و عرض خیرمقدم، مژده خبری خوش و تشریف فرمایی مهمانی
ویژه را به حضار اعلام کرد. 

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختعصر پنج شنبه ششم اردیبهشت سال 1397 هفتمین جلسه از
سلسله نشست های انجمن ادبی جامي با حضور شاعران، سخنوران و اهالی موسیقی برگزار
شد. این نشست فرهنگی راس ساعت 17:45 آغاز شد. دبیر و مجری انجمن سرکار خانم ونوس جامي پور (انیس) ضمن تشکر از حضور
مهمانان، تبریک اعیاد شعبانیه و عرض خیرمقدم، مژده خبری خوش و تشریف فرمایی مهمانی
ویژه را به حضار اعلام کرد. 

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

ساقی جان، جام معنی پر شراب ناب ساختبعد از آن «جامي» حریفان را ز می سیراب ساختغروب پنج شنبه، ششم اردیبهشت سال 1397، با لطف و یاری خداوند متعال، هفتمین جلسه از سلسله نشست های انجمن ادبی جامي در سومین سال فعالیت این انجمن آغاز شد. حضور شاعران،​ نویسندگان، هنرمندان موسیقی و سخنوران از جمله: آقایان: دکتر اسماعیل آذر، استاد حسین آهی، مختاری، عمادزاده تبریزی، محمودی، نصیری، افشار امین، حرآبادی، مردانی،​ پیروزخواه، آورزمان، واحد، غنیمی، صبا توی

ادامه مطلب  

سلام دوباره  

بیش از یک سال است که فرصتی برای نوشتن در وبلاگ نداشتم.فایل های قدیمی را برای یافتن پی دی اف یک کتاب جستجو می کردم . فایلی با نام موبایل پیدا کردم.نوشته ای کوتاه بود مربوط به سال 1390.خواندمش.حس خوبی داشت.یادم انداخت که وبلاگی بود و اندیشه هایی ساده در باب زندگی.یادم انداخت که قبل از ظهور شبکه های اجتماعی فقط خواننده نبودم و می نوشتم.ساده می نوشتم و لی خالق بودم.خالق لحظات تلخ وشیرینی که یا شاهدش بودم یا بخشی از آن.چقدر خوب  بود.چقدر خوب است.

ادامه مطلب  

طرز تهیه کیک ساده بدون فر در خانه  

طرز تهیه کیک ساده بدون فرطرز تهیه کیک ساده بدون فربرای کسانی که گاز فر دار ندارند آموختن طرز تهیه کیک ساده بدون فر می تواند بسیار راهگشا و پایه ای برای درست کردن انواع کیک با تزیین های زیبا حتی برای مراسم های خاص باشد. کیک ساده برای
پخته شدن به فضایی شبیه فر نیاز دارد که می توان این فضا را در قابلمه با
درپوش دم کنی و یا در زود پز که ر آن محکم بسته می شود شبیه سازی کرد. مواد لازم برای تهیه کیک ساده بدون فریک و نیم فنجان آرد سادهیک فنجان شکر دان

ادامه مطلب  

طرز تهیه کیک ساده بدون فر در خانه  

طرز تهیه کیک ساده بدون فرطرز تهیه کیک ساده بدون فربرای کسانی که گاز فر دار ندارند آموختن طرز تهیه کیک ساده بدون فر می تواند بسیار راهگشا و پایه ای برای درست کردن انواع کیک با تزیین های زیبا حتی برای مراسم های خاص باشد. کیک ساده برای
پخته شدن به فضایی شبیه فر نیاز دارد که می توان این فضا را در قابلمه با
درپوش دم کنی و یا در زود پز که ر آن محکم بسته می شود شبیه سازی کرد. مواد لازم برای تهیه کیک ساده بدون فریک و نیم فنجان آرد سادهیک فنجان شکر دان

ادامه مطلب  

طرز تهیه کیک ساده بدون فر در خانه  

طرز تهیه کیک ساده بدون فرطرز تهیه کیک ساده بدون فربرای کسانی که گاز فر دار ندارند آموختن طرز تهیه کیک ساده بدون فر می تواند بسیار راهگشا و پایه ای برای درست کردن انواع کیک با تزیین های زیبا حتی برای مراسم های خاص باشد. کیک ساده برای
پخته شدن به فضایی شبیه فر نیاز دارد که می توان این فضا را در قابلمه با
درپوش دم کنی و یا در زود پز که ر آن محکم بسته می شود شبیه سازی کرد. مواد لازم برای تهیه کیک ساده بدون فریک و نیم فنجان آرد سادهیک فنجان شکر دان

ادامه مطلب  

طرز تهیه کیک ساده بدون فر در خانه  

طرز تهیه کیک ساده بدون فرطرز تهیه کیک ساده بدون فربرای کسانی که گاز فر دار ندارند آموختن طرز تهیه کیک ساده بدون فر می تواند بسیار راهگشا و پایه ای برای درست کردن انواع کیک با تزیین های زیبا حتی برای مراسم های خاص باشد. کیک ساده برای
پخته شدن به فضایی شبیه فر نیاز دارد که می توان این فضا را در قابلمه با
درپوش دم کنی و یا در زود پز که ر آن محکم بسته می شود شبیه سازی کرد. مواد لازم برای تهیه کیک ساده بدون فریک و نیم فنجان آرد سادهیک فنجان شکر دان

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

گزارش هفتمین نشست انجمن ادبی جامی - اردیبهشت سال 1397  

انجمن ادبی جامي با هدف اشائه و معرفی آثار ادبی شاعران ایران اسلامی و شاعران دیگر کشورهای جهان اعم از متقدمین و متاخرین از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن برآن است تا با دعوت از چهره های شاخص  زبان و ادبیات فارسینسبت به اصلاح دانسته های تجربی و درس و تذکر پیرامون احوال شاعران، سبک های مختلف شعر فارسی، نقد آثار معاصر، تدریس علم عروض و قافیه اقدام نماید. لذا:ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           

ادامه مطلب  

تضمين دهند، مي مانم!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامحسن روحانی با تضمین آنها در برجام می ماند، لذا در جلسه شورای اداری خراسان رضوی در 17 اردیبهشت 97 گفت: «یا آنچه ما در برجام میخواهیم، توسط غیر آمریکا، تامین و تضمین می شود، خب آمریکا که رفته بیرون به نظرم خیلی خوب شده یه شرّی کم شده از این توافق،یکی رفته بیرون، یک نفر رفته بیرون که همیشه اذیت میکرد!» چه رابطه ای بین وفاداری حسن روحانی به برجام و منافع مردم ای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >