معرفی کتاب"ملت عشق"  

کتاب ملت عشق در ترکیه بیشتر از ۵۰۰ بار به چاپ رسیده و توانسته است عنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورد. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و تا به حال بیشتر از ۵۰ بار چاپ شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند.در قسمتی از پشت جلد کتاب ملت عشق آمده است:مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده ای که شاعری، آن هم شاعری که آوازه اش عالمگیر شده، انسانی که کار و بارش، هستی اش، چیستی اش، حت

ادامه مطلب  

دانلود اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان  

اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان
پژوهش حاضر به منظوربررسیاثربخشی آموزش تاب اوري بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی انجام شد روش این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه­های احساس تنهایی ،پرخاشگری وتاب اوري بهره گرفته شده است
ادامه مطلب  

*قصيده ي موشّح :«در سوگ استاد خليل الله خليلي شاعر نامي افغانستا  

*اشارهدر آستانه ی سالروز درگذشت «استاد خلیل الله خلیلی» بزرگ شاعر افغانستان قصیده ی موشّح ذیل منتشر می شود.توضیح این که از به هم پیوستن حروف اول مصراعهای اول قصیده عبارت «در سوگ استاد خلیل الله خلیلی شاعر نامی افغانستان» به دست می آید.در چهلمین روز ارتحال استاد خلیلی این قصیده همراه با قصیده ای از استاد فقید «مشفق کاشانی» از سوی رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان در شمارگانی متعدد منتشر شد.*         *  &nbs

ادامه مطلب  

اعلام ماه های اعزام به خدمت در سال 98 - 99  

ماه های اعزام به خدمت سربازی
 
از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز)

ادامه مطلب  

اعلام ماه های اعزام به خدمت در سال 98 - 99  

ماه های اعزام به خدمت سربازی
 
از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز)

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت 97  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت 97 - 98  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت 98  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت 98 - 99  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت سربازی 98 - 99  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت سربازی 98  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت سربازی 97 - 98  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت سربازی 97  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

ماه های اعزام به خدمت سربازی  

ماه های اعزام به خدمت سربازی از دیگر سوالاتی که در سال جدید ذهن مشمولین خدمت سربازی را درگیر کرده است این میباشد که جهت اعزام به خدمت سربازی در سال 97 در چه ماه هایی اعزام میشوند.پس از آنکه آقایان برای اعزام به خدمت سربای فراخوانده شدند و اقدامات لازم جهت اعزام به خدمت سربازی مانند تهیه دفترچه خدمت سربای و مطالعه آن سپس تهیه ی مدارک لازم و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی -پلیس+10-(کامل کردن برگ وضعیت وجمع اوري مدارک مورد نیاز) و

ادامه مطلب  

رادیاتور برقی؛ فروش انواع مختلف رادیاتورها در سایت دماتجهیز  

رادیاتوربرقی
رادیاتور برقی یا شوفاژ برقی جهت تامین گرمایی دلخواه به دلیل اطمینان بسیار بالا و بدون صدا بودن عملکرد این دستگاه یکی از محبوب ترین و مورد علاقه ترین انتخاب های مصرف کنندگان سیستمهای گرمایش تکمیلی ساختمان است.
در اینجا به معرفی اجمالی یکی از پرفروش ترین مدل های رادیاتورهای برقی میپردازیم .این محصول هم اکنون با قیمت ویژه در سایت دما تجهیز موجود است.
رادیاتور برقی روغنی 11 پره میدیا مدل NY2311-16JA
این دستگاه قادر است در فصول س

ادامه مطلب  

رادیاتور برقی؛ فروش انواع مختلف رادیاتورها در سایت دماتجهیز  

رادیاتوربرقی
رادیاتور برقی یا شوفاژ برقی جهت تامین گرمایی دلخواه به دلیل اطمینان بسیار بالا و بدون صدا بودن عملکرد این دستگاه یکی از محبوب ترین و مورد علاقه ترین انتخاب های مصرف کنندگان سیستمهای گرمایش تکمیلی ساختمان است.
در اینجا به معرفی اجمالی یکی از پرفروش ترین مدل های رادیاتورهای برقی میپردازیم .این محصول هم اکنون با قیمت ویژه در سایت دما تجهیز موجود است.
رادیاتور برقی روغنی 11 پره میدیا مدل NY2311-16JA
این دستگاه قادر است در فصول س

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1