با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

با یک تیر دو نشان بزنید - ارسال اتوماتیک مطالب سایت به تلگرام  

از اين پس مي توانيد مطالب سايت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتيک روي کانال خود ببنيد ! آن هم با هر شکلي  که دوست داريد .با امکان جديد اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظيمات ربات ارسال مطلب ، مي توانيد مطالب خود را اتوماتيک در کانال تلگرام خود انتشار دهيد .قابليت هاي اين امکان :- ارسال مطالب پس از انتشار در سايت - امکان ارسال تصاوير شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن- قابليت انتخاب الگوي ارسال مطلب دلخواه ( مثلا ميتوانيد تعيين کن

ادامه مطلب  

جلوگیری از جوش زدن  

.جلوگيري از جوش زدن بدن در دوره هاي مکملي و دارويي:1)آرام بودن.2)نخوردن چربي 3)ماساژ دادن پوست.4)استفاده از اسکراپ.5)خوردن ميوه و سبزي تازه.6)خوردن ختمي.7)دوش گرفتن منظم.جهت سفارش و مشاوره تخصصي به تلگرام زير در ارتباط باشين:09125757208

ادامه مطلب  

عدالت در شعار و درعمل  

مي گويم خدا پدر کساني را بيامرزد که اينترنت و
گوشي دوربين دار را اختراع کردند. وگرنه چه کارهاي خلافي که به اسم قانون و اسلام
درخفا انجام مي شد و به هيچ وجه امکان اعتراض يا حتي طر ح آن وجود نداشت. يادم است
همين چند سال پيش درکي از محله هاي جنوب شهر ماموري را ديدم که يک معتاد را کتک مي
زد. واقعا نمي دانستم چه کاربايد بکنم. اگرهمين گوشيهاي دوربين دار و اينترنت و
تلگرام آن موقع بود قطعا الان مثل همين خانمي که به اسم امروبه معروف خانم جواني
را مورد بي

ادامه مطلب  

 

نقش ويتامين ها در زيبايي پوست:ويتامين A  کاهش خطوط چين و چروک صورتويتامين B کمپلکس در پوستويتامين C کاهش چين و چروک صورتويتامين K کاهش تيرگي پوستويتامين E کاهش زخم پوستجهت سفارش  و مشاوره تخصصي به تلگرام  زير پيام  بدين09125757208

ادامه مطلب  

 

نقش ويتامين ها در زيبايي پوست:ويتامين A  کاهش خطوط چين و چروک صورتويتامين B کمپلکس در پوستويتامين C کاهش چين و چروک صورتويتامين K کاهش تيرگي پوستويتامين E کاهش زخم پوستجهت سفارش  و مشاوره تخصصي به تلگرام  زير پيام  بدين09125757208

ادامه مطلب  

 

نقش ويتامين ها در زيبايي پوست:ويتامين A  کاهش خطوط چين و چروک صورتويتامين B کمپلکس در پوستويتامين C کاهش چين و چروک صورتويتامين K کاهش تيرگي پوستويتامين E کاهش زخم پوستجهت سفارش  و مشاوره تخصصي به تلگرام  زير پيام  بدين09125757208

ادامه مطلب  

چالش با جوایز واقعی تضمینی  

چالش واقعي و با جوايز عالي و تضميني
جوايز چالش صد در صد واقعي و به برندگان تحويل داده مي شود.
چالش برگزار شده توسط سايت و کانال تلگرام twin-rozblog
براي اطلاع از جزئيات چالش به ادامه مطلب برويد.twin-دانلود رايگان فيلم،سريال،موزيک،انيميشن و ...

ادامه مطلب  

چالش با جوایز واقعی تضمینی  

چالش واقعي و با جوايز عالي و تضميني
جوايز چالش صد در صد واقعي و به برندگان تحويل داده مي شود.
چالش برگزار شده توسط سايت و کانال تلگرام twin-rozblog
براي اطلاع از جزئيات چالش به ادامه مطلب برويد.twin-دانلود رايگان فيلم،سريال،موزيک،انيميشن و ...

ادامه مطلب  

چالش با جوایز واقعی تضمینی  

چالش واقعي و با جوايز عالي و تضميني
جوايز چالش صد در صد واقعي و به برندگان تحويل داده مي شود.
چالش برگزار شده توسط سايت و کانال تلگرام twin-rozblog
براي اطلاع از جزئيات چالش به ادامه مطلب برويد.twin-دانلود رايگان فيلم،سريال،موزيک،انيميشن و ...

ادامه مطلب  

چالش با جوایز واقعی تضمینی  

چالش واقعي و با جوايز عالي و تضميني
جوايز چالش صد در صد واقعي و به برندگان تحويل داده مي شود.
چالش برگزار شده توسط سايت و کانال تلگرام twin-rozblog
براي اطلاع از جزئيات چالش به ادامه مطلب برويد.twin-دانلود رايگان فيلم،سريال،موزيک،انيميشن و ...

ادامه مطلب  

چالش با جوایز واقعی تضمینی  

چالش واقعي و با جوايز عالي و تضميني
جوايز چالش صد در صد واقعي و به برندگان تحويل داده مي شود.
چالش برگزار شده توسط سايت و کانال تلگرام twin-rozblog
براي اطلاع از جزئيات چالش به ادامه مطلب برويد.twin-دانلود رايگان فيلم،سريال،موزيک،انيميشن و ...

ادامه مطلب  

چالش با جوایز واقعی تضمینی  

چالش واقعي و با جوايز عالي و تضميني
جوايز چالش صد در صد واقعي و به برندگان تحويل داده مي شود.
چالش برگزار شده توسط سايت و کانال تلگرام twin-rozblog
براي اطلاع از جزئيات چالش به ادامه مطلب برويد.twin-دانلود رايگان فيلم،سريال،موزيک،انيميشن و ...

ادامه مطلب  

کانال تلگرامی فرش  

کانال تلگرامي فرشامروزه با توجه به گسترش و وسعت استفاده از پيام رسان ها در گوشي هاي موبايل، راحتي و سهولت استفاده از اين پيام رسان ها سبب شده تا بسياري از انتخاب ها بر روي اين پيام رسانها انجام شود، کانال تلگرامي فرش ماشيني از اين قاعده مستثنا نيست.فروشگاه اينترنتي تخصصي فرش بست بافت در همين راستا بنا بر اين دارد که کانال فرش تلگرامي خود را به چند زير مجموعه – کانال تلگرامي فرش مشهد ، کانال تلگرام فرش کاشان و … – تقسيم نمايد تا خ

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ فقط با تو عشقم از شادمهر عقیلی  

.
آکورد آهنگ زيباي فقط با تو عشقم از شادمهر عقيلي
ريتم: 6/8
آکورد: گيتارستان
.
شما ميتوانيد آموزش اجراي کامل اين آهنگ را در بخش نظرات همين پست يا از طريق تلگرام گيتارستان سفارش دهيد
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

عضله سازی  

براي عضله سازي تنها به ساخت عضله نياز نداريد بلکه بايد از تخريب عضلات نيز جلوگيري کنيد. تمرينات سنگين باعث از بين رفتن سلول هاي عضلاني مي شود و سعي بر اين است که با استراحت و ريکاوري مناسب از اين واقعه جلوگيري شود تا مقدار عضله ساخته شده در بدن پس از تمرين بيش از مقدار عضله پيش از تمرين باشد.مکمل HMB يا بتا هيدروکسي بتا متيل بوتيرات يکي از متابوليت هاي اسيد آمينه لوسين است که از تخريب عضلات پس از تمرين جلوگيري مي کند.جهت سفارش  و مشاوره تخ

ادامه مطلب  

عضله سازی  

براي عضله سازي تنها به ساخت عضله نياز نداريد بلکه بايد از تخريب عضلات نيز جلوگيري کنيد. تمرينات سنگين باعث از بين رفتن سلول هاي عضلاني مي شود و سعي بر اين است که با استراحت و ريکاوري مناسب از اين واقعه جلوگيري شود تا مقدار عضله ساخته شده در بدن پس از تمرين بيش از مقدار عضله پيش از تمرين باشد.مکمل HMB يا بتا هيدروکسي بتا متيل بوتيرات يکي از متابوليت هاي اسيد آمينه لوسين است که از تخريب عضلات پس از تمرين جلوگيري مي کند.جهت سفارش  و مشاوره تخ

ادامه مطلب  

عضله سازی  

براي عضله سازي تنها به ساخت عضله نياز نداريد بلکه بايد از تخريب عضلات نيز جلوگيري کنيد. تمرينات سنگين باعث از بين رفتن سلول هاي عضلاني مي شود و سعي بر اين است که با استراحت و ريکاوري مناسب از اين واقعه جلوگيري شود تا مقدار عضله ساخته شده در بدن پس از تمرين بيش از مقدار عضله پيش از تمرين باشد.مکمل HMB يا بتا هيدروکسي بتا متيل بوتيرات يکي از متابوليت هاي اسيد آمينه لوسين است که از تخريب عضلات پس از تمرين جلوگيري مي کند.جهت سفارش  و مشاوره تخ

ادامه مطلب  

دوران حجم  

در دوران حجم بايد چه مواردي را رعايت کرد؟:)-مصرف کربوهيدرات و پروتئين باکيفيت به اندازه کافي، پنج تا شش وعده در شبانه روز-تمرين کوتاه و جلوگيري از شدت يافتن ضربان قلب و استراحت يک الي دو دقيقه اي بين ستها-حداقل دو روز استراحت کامل در هفته با مصرف کالري بالا-مصرف مکمل هايي مانند کربوپروتئين و کراتين و امينه اسيدها و پروتيين ويجهت سفارش و مشاوره تخصصي به تلگرام زير پيام بدين:09125757208

ادامه مطلب  

قرص لاغری بلوبری  

کپسول لاغري بلوبري بي نظير ساخت کشور برزيلداراي گواهينامه سلامت FDAتعداد : ۶۰ عدددوره يک ماههنحوه مصرف روزي دو عددضداشتهاي قوي و چربي سوز فوق العادهمحصولي عالي براي کاهش وزن ۵ تا ۱۰ کيلو در ماهکاملا گياهيکيفيتي جديد براي کاهش وزنکاملا اورجينالبدون نياز به ورزش.قرص لاغري بلوبري باعث ميشه که شما در تمام روز احساس سيري کنيد و ريزه خواري هايتان قطع شود..ترکيبات گياهي : گوارنا ، مارومي ، کمگوات، گلوس و .... بدون هيچگونه عوارضي.قوي و موثر.تعداد :

ادامه مطلب  

قرص لاغری بلوبری  

کپسول لاغري بلوبري بي نظير ساخت کشور برزيلداراي گواهينامه سلامت FDAتعداد : ۶۰ عدددوره يک ماههنحوه مصرف روزي دو عددضداشتهاي قوي و چربي سوز فوق العادهمحصولي عالي براي کاهش وزن ۵ تا ۱۰ کيلو در ماهکاملا گياهيکيفيتي جديد براي کاهش وزنکاملا اورجينالبدون نياز به ورزش.قرص لاغري بلوبري باعث ميشه که شما در تمام روز احساس سيري کنيد و ريزه خواري هايتان قطع شود..ترکيبات گياهي : گوارنا ، مارومي ، کمگوات، گلوس و .... بدون هيچگونه عوارضي.قوي و موثر.تعداد :

ادامه مطلب  

قرص لاغری بلوبری  

کپسول لاغري بلوبري بي نظير ساخت کشور برزيلداراي گواهينامه سلامت FDAتعداد : ۶۰ عدددوره يک ماههنحوه مصرف روزي دو عددضداشتهاي قوي و چربي سوز فوق العادهمحصولي عالي براي کاهش وزن ۵ تا ۱۰ کيلو در ماهکاملا گياهيکيفيتي جديد براي کاهش وزنکاملا اورجينالبدون نياز به ورزش.قرص لاغري بلوبري باعث ميشه که شما در تمام روز احساس سيري کنيد و ريزه خواري هايتان قطع شود..ترکيبات گياهي : گوارنا ، مارومي ، کمگوات، گلوس و .... بدون هيچگونه عوارضي.قوي و موثر.تعداد :

ادامه مطلب  

گوگل کار تلگرام را برای دور زدن فیلترینگ سخت کرد  

در حالي که برخي اپليکيشن‌ ها از جمله سيگنال و تلگرام براي دور زدن فيلترينگ و محدوديت‌ هاي اعمال شده به روش Domain Fronting روي آورده بودند، گوگل با به‌ روزرساني سرويس App Engine خود،‌ کار را براي اين اپليکيشن‌ ها سخت کرده است.شرکت گوگل به تازگي سرويس App Engine خود را به‌ روزرساني کرده و به اين ترتيب، امکان استفاده‌ ي اپليکيشن‌ ها از قابليت Domain Fronting را براي دور زدن فيلترينگ از بين برده است. تا پيش از اين، برخي اپليکيشن‌ ها مانند پيام رسان سيگنال (Si

ادامه مطلب  

قرص لاغری ادیوس  

اديوس گلدقرص اديوس گلد با تاييديه FDA اروپا و تاييديه آمريکا. کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربي سوز قوي.کمپاني سازنده:  H&R اسپانيا.اديوس، قوي ترين قرص لاغري در ايران، حاوي ۶۰ عدد کپسول طلايي بوده که از روز اول استفاده کاهش اشتها قابل مشاهده است.قرص اديوس چربي سوز بدون ورزش بوده که ۷ تا ۱۴ کيبو کاهش وزن را در هر دوره تضمين ميکند و مناسب افراديست که بدن مقاومي داشته و از قرص هاي ديگر نتيجه اي نگرفته اند.اين محصوا باعث جمع شدن و سفت

ادامه مطلب  

قرص لاغری ادیوس  

اديوس گلدقرص اديوس گلد با تاييديه FDA اروپا و تاييديه آمريکا. کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربي سوز قوي.کمپاني سازنده:  H&R اسپانيا.اديوس، قوي ترين قرص لاغري در ايران، حاوي ۶۰ عدد کپسول طلايي بوده که از روز اول استفاده کاهش اشتها قابل مشاهده است.قرص اديوس چربي سوز بدون ورزش بوده که ۷ تا ۱۴ کيبو کاهش وزن را در هر دوره تضمين ميکند و مناسب افراديست که بدن مقاومي داشته و از قرص هاي ديگر نتيجه اي نگرفته اند.اين محصوا باعث جمع شدن و سفت

ادامه مطلب  

قرص لاغری ادیوس  

اديوس گلدقرص اديوس گلد با تاييديه FDA اروپا و تاييديه آمريکا. کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربي سوز قوي.کمپاني سازنده:  H&R اسپانيا.اديوس، قوي ترين قرص لاغري در ايران، حاوي ۶۰ عدد کپسول طلايي بوده که از روز اول استفاده کاهش اشتها قابل مشاهده است.قرص اديوس چربي سوز بدون ورزش بوده که ۷ تا ۱۴ کيبو کاهش وزن را در هر دوره تضمين ميکند و مناسب افراديست که بدن مقاومي داشته و از قرص هاي ديگر نتيجه اي نگرفته اند.اين محصوا باعث جمع شدن و سفت

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر 97  

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر 97
 
شرايط ثبت نام بدون کنکور نيمسال اول ۹۷ چگونه مي باشد؟
زمان ثبت نام بدون کنکور مهرماه ۹۷؟
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي به چه معناست؟
چگونه انتخاب رشته بدون کنکور انجام دهيم؟
شرايط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و تاثير سوابق تحصيلي؟
ليست رشته هاي بدون کنکور مهرماه ۹۷ دانشگاه آزاد؟
در اين مقاله سعي داريم به اين سوالات و بسياري از سوالاتي که داوطلبان عزيز با ما تماس ميگيرن رو جواب بديم.
 
زمان ثب

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر 97  

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر 97
 
شرايط ثبت نام بدون کنکور نيمسال اول ۹۷ چگونه مي باشد؟
زمان ثبت نام بدون کنکور مهرماه ۹۷؟
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي به چه معناست؟
چگونه انتخاب رشته بدون کنکور انجام دهيم؟
شرايط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و تاثير سوابق تحصيلي؟
ليست رشته هاي بدون کنکور مهرماه ۹۷ دانشگاه آزاد؟
در اين مقاله سعي داريم به اين سوالات و بسياري از سوالاتي که داوطلبان عزيز با ما تماس ميگيرن رو جواب بديم.
 
زمان ثب

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر 97  

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر 97
 
شرايط ثبت نام بدون کنکور نيمسال اول ۹۷ چگونه مي باشد؟
زمان ثبت نام بدون کنکور مهرماه ۹۷؟
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي به چه معناست؟
چگونه انتخاب رشته بدون کنکور انجام دهيم؟
شرايط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و تاثير سوابق تحصيلي؟
ليست رشته هاي بدون کنکور مهرماه ۹۷ دانشگاه آزاد؟
در اين مقاله سعي داريم به اين سوالات و بسياري از سوالاتي که داوطلبان عزيز با ما تماس ميگيرن رو جواب بديم.
 
زمان ثب

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ سرزمین من از داوود سرخوش  

.
آکورد آهنگ زيبا و غمگين سرزمين من از داوود سرخوش خواننده محبوب افغان هاي عزيز
اين آکورد در خواست کاربران افغاني گيتارستان بود که تقديمشون ميکنم
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ مگه جنگه از مسعود صادقلو  

.
سلام اينم از آکورد آهنگ مگه جنگه از مسعود صادقلو تقديم شما
 
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ مثل من باش از هوروش بند  

.
آکورد آهنگ زيباي هوروش بند به نام مثل من باش
.
ريتم: 6/8
آکورد: گيتارستان
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

آموزش ریتم 6/8 سنگین  

.
سلام خدمت هنرجويان عزيز در اين پست درخدمت شما هستيم با آموزش کامل ريتم 6/8 سنگين
.
براي دانلود يا مشاهده اين کليپ آموزشي اينجاکليک کنيد
.
.

.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . 
 گيتارستان

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ عزیزم از احمد رضا نبی زاده  

.
آکورد آهنگ زيباي احمد رضا نبي زاده به نام عزيزم تقديم شما دوستان عزيز
.
.
ريتم : 6/8 
آکورد گيتارستان
 
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ صد سال از بهنام بانی  

.
آکورد آهنگ جديد بهنام باني به نام صد سال
.
ريتم: 6/8
آکورد: گيتارستان
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ عاشق که میشی از ماکان بند  

.
آکورد آهنگ جديد ماکان بند به نام عاشق که ميشي
.
ريتم 2/4 
.
آکورد گيتارستان
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . گيتارستان

ادامه مطلب  

تور ارزان کیش 4 فروردین  

تور ارزان کيش 4 فرورديننکات مهم سفر کردن به جزيره کيش چيست؟تور ارزان کيش 4 فروردين 97 بهترين زمان براي سفر کردن به جزيره کيش است و اين امکان را به شما مي‌دهد تا از تخفيفات مهم جزيره کيش بهره ببريد. هتل هاي کيش و پروازهاي کيش چارتري است و قابل استرداد نخواهد بود. در صورتي که پرواز تاخير داشته باشد و يا اين که کنسل شود هيچ گونه خسارتي آژانس مربوطه تقبل نمي کند و به عهده ايرلاين کنسل شده است. در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌توانيد با کارشناسان مج

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ بازی از والایار  

.
آکورد آهنگ زيباي والايار به نام بازي
.
ريتم :2/4
آکورد : گيتارستان
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . 
 
.
براي مشاهه بخشي از اين آموزش اينجا کليک کنيد
 گيتارستان

ادامه مطلب  

تور کیش 6 شب  

تور کيش 6 شب
براي مشاهده قيمت امروز تورهاي کيش بر روي لينک زير کليک کنيد
تور کيش
تور کيش 6 شب
تور کيش 6 شب يکي از بهترين تورهاي جزيره کيش است که دليل اصلي آن اين است که شما فرصت لازم براي ديدن از تمامي تفريحات کيش را داريد. قبل از اين که آماده سفر شويد و چمدان خود را ببنيد و آماده کنيد با کارشناسان مجرب ما با شماره‌هاي 021.22037092 تماس بگيريد و اطلاعات لازم در مورد جزيره کيش را بپرسيد. جزيره کيش داراي جشنواره‌هاي تابستاني و زمستاني فراو

ادامه مطلب  

تور کیش 6 شب  

تور کيش 6 شب
براي مشاهده قيمت امروز تورهاي کيش بر روي لينک زير کليک کنيد
تور کيش
تور کيش 6 شب
تور کيش 6 شب يکي از بهترين تورهاي جزيره کيش است که دليل اصلي آن اين است که شما فرصت لازم براي ديدن از تمامي تفريحات کيش را داريد. قبل از اين که آماده سفر شويد و چمدان خود را ببنيد و آماده کنيد با کارشناسان مجرب ما با شماره‌هاي 021.22037092 تماس بگيريد و اطلاعات لازم در مورد جزيره کيش را بپرسيد. جزيره کيش داراي جشنواره‌هاي تابستاني و زمستاني فراو

ادامه مطلب  

ها؟  

دو سه روز پيش تولد پدر بود، براي اولين بار بهش گفتم دوستت دارم :> واي خيلي حس خجالت داشتم چون فکر ميکردم خيلي لوسه.. ::))) البته از تو تلگرام!! بعد کلا عوض شده، بهم ميگه عزيزم!!! ::)))) خيلي به فکر ما بوده هميشه و تصميمي رو گرفته که هميشه ي خير زيادي به ما برسه از وسط بيابون زندگي، به شدت منطقي هست بابام. نظامي هم بوده و از اون خفن منظم ها بوده و الانم هست. خلاصه ياد بعضي وقتها که ميافتم که به طرز بدي اذيتش کردم دلم ميگيره. خدايا ... ديگه نرم تو اون فاز .

ادامه مطلب  

آکورد آهنگ گمونم از رضا صادقی  

.
آکورد آهنگ جديد رضا صادقي به نام گمونم
.
ريتم 2/4
آکورد: گيتارستان
.
.
براي دانلود جديد ترين آهنگ ها همراه با آکورد در کانال تلگرام گيتارستان عضو شويد
.
.
براي عضويت از آيکن هاي زير استفاده کنيد
در شبکه هاي اجتماعي مارا دنبال کنيد
.
 .  . 
.
.
 
براي مشاهده بخشي از اين آموزش اينجا کليک کنيد
 
.
 
گيتارستان

ادامه مطلب  

دانلود فایل cert برای سامسونگ n7100  

دانلود فايل cert براي سامسونگ n7100دانلود فايل cert براي سامسونگ n7100 فايل cert سامسونگ n7100 تست شده اين فايل و تمامي فايل هاي موجود در اين فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولي ما تا آخرين لحظه پاسخگوي مشکلات و سوالات شما عزيزان مي باشيم:      تلگرام مدير و پشتيباني فروشگاه: poshtibani876@   n7100 cert file,n7100 cert,فايل سرت n7100,فايل cert n7100,فايل سرت n7100,فايل cert n7100,cert,n7 ...دريافت فايل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >