تظاهر  

خشمیگنم ... مثل سر پنجه های یک گربه خیابانی ... مثل گز گز پوست بعد از تجربه اولین سیلی ... خشمیگنم ... درست مثل شورش گیاهی برای خشک شدن پس از بی آبی های بی وقفه ... خشمگینم ... خشمگینم ... و هیچ کس علت را نخواهد فهمید  ... چرا که همه غرق خشم منند ... و هیچ کس هیچ گاه برای چرایی اش مرا به حرف وا نخواهد گرفت ... + گاه بازیگری کثیف ترین شغل جهان می شود ... تظاهر ... تظاهر

ادامه مطلب  

تظاهر  

خشمیگنم ... مثل سر پنجه های یک گربه خیابانی ... مثل گز گز پوست بعد از تجربه اولین سیلی ... خشمیگنم ... درست مثل شورش گیاهی برای خشک شدن پس از بی آبی های بی وقفه ... خشمگینم ... خشمگینم ... و هیچ کس علت را نخواهد فهمید  ... چرا که همه غرق خشم منند ... و هیچ کس هیچ گاه برای چرایی اش مرا به حرف وا نخواهد گرفت ... + گاه بازیگری کثیف ترین شغل جهان می شود ... تظاهر ... تظاهر

ادامه مطلب  

شورش یا خودكشي دسته جمعي در گوآنتانامو  

جیم جونز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادجیمز وارن جونز یا جیم جونز (به انگلیسی: Jim Jones) (13 می ۱۹۳۱–۱۸ او به خاطر
خودکشی دسته جمعی ۹۱۸ نفر در جونز تاون گویانا و نیز مرگ لئو رایان معروف است.
خودکشی دسته جمعی اعضای یک کلیسا - آپارات7 جولای 2015 مسیح بیش از 900 نفر از اعضای یک کلیسا در آمریکا، به دستور جیم جونز کشیش
یک کلیسا در فرانسیسکو، با سم سیانور خود کشی کردند تا 
بزرگترین خودکشی دسته جمعی(۹۱۸نفر) تاریخ بشریت با سیانور8 دسامبر 2016 ویدئو گردی خود کش

ادامه مطلب  

شورش یا خودكشي دسته جمعي در گوآنتانامو  

جیم جونز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادجیمز وارن جونز یا جیم جونز (به انگلیسی: Jim Jones) (13 می ۱۹۳۱–۱۸ او به خاطر
خودکشی دسته جمعی ۹۱۸ نفر در جونز تاون گویانا و نیز مرگ لئو رایان معروف است.
خودکشی دسته جمعی اعضای یک کلیسا - آپارات7 جولای 2015 مسیح بیش از 900 نفر از اعضای یک کلیسا در آمریکا، به دستور جیم جونز کشیش
یک کلیسا در فرانسیسکو، با سم سیانور خود کشی کردند تا 
بزرگترین خودکشی دسته جمعی(۹۱۸نفر) تاریخ بشریت با سیانور8 دسامبر 2016 ویدئو گردی خود کش

ادامه مطلب  

شورش یا خودكشي دسته جمعي در گوآنتانامو  

جیم جونز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادجیمز وارن جونز یا جیم جونز (به انگلیسی: Jim Jones) (13 می ۱۹۳۱–۱۸ او به خاطر
خودکشی دسته جمعی ۹۱۸ نفر در جونز تاون گویانا و نیز مرگ لئو رایان معروف است.
خودکشی دسته جمعی اعضای یک کلیسا - آپارات7 جولای 2015 مسیح بیش از 900 نفر از اعضای یک کلیسا در آمریکا، به دستور جیم جونز کشیش
یک کلیسا در فرانسیسکو، با سم سیانور خود کشی کردند تا 
بزرگترین خودکشی دسته جمعی(۹۱۸نفر) تاریخ بشریت با سیانور8 دسامبر 2016 ویدئو گردی خود کش

ادامه مطلب  

شورش یا خودكشي دسته جمعي در گوآنتانامو  

جیم جونز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادجیمز وارن جونز یا جیم جونز (به انگلیسی: Jim Jones) (13 می ۱۹۳۱–۱۸ او به خاطر
خودکشی دسته جمعی ۹۱۸ نفر در جونز تاون گویانا و نیز مرگ لئو رایان معروف است.
خودکشی دسته جمعی اعضای یک کلیسا - آپارات7 جولای 2015 مسیح بیش از 900 نفر از اعضای یک کلیسا در آمریکا، به دستور جیم جونز کشیش
یک کلیسا در فرانسیسکو، با سم سیانور خود کشی کردند تا 
بزرگترین خودکشی دسته جمعی(۹۱۸نفر) تاریخ بشریت با سیانور8 دسامبر 2016 ویدئو گردی خود کش

ادامه مطلب  

شورش یا خودكشي دسته جمعي در گوآنتانامو  

جیم جونز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادجیمز وارن جونز یا جیم جونز (به انگلیسی: Jim Jones) (13 می ۱۹۳۱–۱۸ او به خاطر
خودکشی دسته جمعی ۹۱۸ نفر در جونز تاون گویانا و نیز مرگ لئو رایان معروف است.
خودکشی دسته جمعی اعضای یک کلیسا - آپارات7 جولای 2015 مسیح بیش از 900 نفر از اعضای یک کلیسا در آمریکا، به دستور جیم جونز کشیش
یک کلیسا در فرانسیسکو، با سم سیانور خود کشی کردند تا 
بزرگترین خودکشی دسته جمعی(۹۱۸نفر) تاریخ بشریت با سیانور8 دسامبر 2016 ویدئو گردی خود کش

ادامه مطلب  

 

من با صدای عاشق تو کوک می شومتو در هجوم سبز تپش ها مقصریتاّثیر کرده ای به تن زرد روزهامدر انقلاب قرمز فردا مقصریشوقی  ,تنفسی , به تو جاری ست زندگیبرف جنوبِ من , تپش بغض آبهایک زلزله به وسعت آوار هیکلمای باعث تمامیِ اين پیچ و تاب هادر شوره زار قهوه ای چشم های زنطعم عجیب تلخِ دو فنجان یخ زدهیک شورش شبانه ی طوفان شدی به منانگار که اين مزرعه را بَد ملخ زدهخرما پزان  هُرم تنت  رعشه می شودوقتی صعود می کنی ام در نگاه خویشیک نخل ایستاده و خرمای چ

ادامه مطلب  

 

من با صدای عاشق تو کوک می شومتو در هجوم سبز تپش ها مقصریتاّثیر کرده ای به تن زرد روزهامدر انقلاب قرمز فردا مقصریشوقی  ,تنفسی , به تو جاری ست زندگیبرف جنوبِ من , تپش بغض آبهایک زلزله به وسعت آوار هیکلمای باعث تمامیِ اين پیچ و تاب هادر شوره زار قهوه ای چشم های زنطعم عجیب تلخِ دو فنجان یخ زدهیک شورش شبانه ی طوفان شدی به منانگار که اين مزرعه را بَد ملخ زدهخرما پزان  هُرم تنت  رعشه می شودوقتی صعود می کنی ام در نگاه خویشیک نخل ایستاده و خرمای چ

ادامه مطلب  

 

من با صدای عاشق تو کوک می شومتو در هجوم سبز تپش ها مقصریتاّثیر کرده ای به تن زرد روزهامدر انقلاب قرمز فردا مقصریشوقی  ,تنفسی , به تو جاری ست زندگیبرف جنوبِ من , تپش بغض آبهایک زلزله به وسعت آوار هیکلمای باعث تمامیِ اين پیچ و تاب هادر شوره زار قهوه ای چشم های زنطعم عجیب تلخِ دو فنجان یخ زدهیک شورش شبانه ی طوفان شدی به منانگار که اين مزرعه را بَد ملخ زدهخرما پزان  هُرم تنت  رعشه می شودوقتی صعود می کنی ام در نگاه خویشیک نخل ایستاده و خرمای چ

ادامه مطلب  

 

من با صدای عاشق تو کوک می شومتو در هجوم سبز تپش ها مقصریتاّثیر کرده ای به تن زرد روزهامدر انقلاب قرمز فردا مقصریشوقی  ,تنفسی , به تو جاری ست زندگیبرف جنوبِ من , تپش بغض آبهایک زلزله به وسعت آوار هیکلمای باعث تمامیِ اين پیچ و تاب هادر شوره زار قهوه ای چشم های زنطعم عجیب تلخِ دو فنجان یخ زدهیک شورش شبانه ی طوفان شدی به منانگار که اين مزرعه را بَد ملخ زدهخرما پزان  هُرم تنت  رعشه می شودوقتی صعود می کنی ام در نگاه خویشیک نخل ایستاده و خرمای چ

ادامه مطلب  

مزرعه حیوانات اثر جرج اورل  

ملّتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار آن خواهد بود.کتاب بسیار مفید هست داستان در مورد مرزعه ای از حیوانات هست که از شرایط ایجاد شده توسط انسان ها خسته شده و به خواسته یکی از خوک های پیر تصمیم به شورش یا انقلاب می کنند علت اصلی اين شورش رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری هست . اين اتفاق می افته و مزرعه به دست حیوانات می رسد. انسان ها چند بار سعی میکنند که مرزعه رو پس بگیرند اما موفق نمی شوند . پس از پیروزی، حیوانات هفت اصل رو مشخص می کن

ادامه مطلب  

مزرعه حیوانات اثر جرج اورل  

ملّتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار آن خواهد بود.کتاب بسیار مفید هست داستان در مورد مرزعه ای از حیوانات هست که از شرایط ایجاد شده توسط انسان ها خسته شده و به خواسته یکی از خوک های پیر تصمیم به شورش یا انقلاب می کنند علت اصلی اين شورش رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری هست . اين اتفاق می افته و مزرعه به دست حیوانات می رسد. انسان ها چند بار سعی میکنند که مرزعه رو پس بگیرند اما موفق نمی شوند . پس از پیروزی، حیوانات هفت اصل رو مشخص می کن

ادامه مطلب  

مزرعه حیوانات اثر جرج اورل  

ملّتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار آن خواهد بود.کتاب بسیار مفید هست داستان در مورد مرزعه ای از حیوانات هست که از شرایط ایجاد شده توسط انسان ها خسته شده و به خواسته یکی از خوک های پیر تصمیم به شورش یا انقلاب می کنند علت اصلی اين شورش رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری هست . اين اتفاق می افته و مزرعه به دست حیوانات می رسد. انسان ها چند بار سعی میکنند که مرزعه رو پس بگیرند اما موفق نمی شوند . پس از پیروزی، حیوانات هفت اصل رو مشخص می کن

ادامه مطلب  

مزرعه حیوانات اثر جرج اورل  

ملّتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار آن خواهد بود.کتاب بسیار مفید هست داستان در مورد مرزعه ای از حیوانات هست که از شرایط ایجاد شده توسط انسان ها خسته شده و به خواسته یکی از خوک های پیر تصمیم به شورش یا انقلاب می کنند علت اصلی اين شورش رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری هست . اين اتفاق می افته و مزرعه به دست حیوانات می رسد. انسان ها چند بار سعی میکنند که مرزعه رو پس بگیرند اما موفق نمی شوند . پس از پیروزی، حیوانات هفت اصل رو مشخص می کن

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه يازدهم رشته رياضي فيزيک نوبت دوم  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه شهید مفتوحی ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه شهید مفتوحی کلیک کنید .&n

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان حسابان 1 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دوم خردا  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت? کلیک

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان حسابان 1 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دوم خردا  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت? کلیک

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان انسان و محيط زيست پايه يازدهم رشته رياضي فيزيک  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) شهرستان خرمدره?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) شهرستان خرمد

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان انسان و محيط زيست پايه يازدهم رشته رياضي فيزيک  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) شهرستان خرمدره?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) شهرستان خرمد

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان حسابان 1 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دوم خردا  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش منطق

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان حسابان 1 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دوم خردا  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش منطق

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي 2 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دو  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش سیدخندان ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سر

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي 2 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دو  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش سیدخندان ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سر

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي 2 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دو  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان دين و زندگي 2 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دوم  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحان دين و زندگي 2 پايه يازدهم رياضي فيزيک نوبت دوم  

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای دانش رسالت ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید . برای دانلود نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه سرای

ادامه مطلب  

شرابی تلخ  

شرابی تلخنوشته : م .حسرتدر خونه باز بود و بدون رنگ زدن وارد حیاط شدم صدایش از داخل آشپزخونه بگوش میرسید وقتی ناراحت و دلتنگ میشد ابیاتی از سعدی و حافظ را زیر لب زمزمه میکرد اينبار شعر حافظ را میخواند ولی پس و پیششرابی تلخ میخواهم که مردافکن بود زورشکه تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشکمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردارکه من پیمودم اين صحرا نه بهرام بود و نه گورشبا سر و صدا حضورم را به او فهماندم و سپس وارد آشپزخانه شدم و گفتم مادر انگار که دلت

ادامه مطلب  

شرابی تلخ  

شرابی تلخنوشته : م .حسرتدر خونه باز بود و بدون رنگ زدن وارد حیاط شدم صدایش از داخل آشپزخونه بگوش میرسید وقتی ناراحت و دلتنگ میشد ابیاتی از سعدی و حافظ را زیر لب زمزمه میکرد اينبار شعر حافظ را میخواند ولی پس و پیششرابی تلخ میخواهم که مردافکن بود زورشکه تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشکمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردارکه من پیمودم اين صحرا نه بهرام بود و نه گورشبا سر و صدا حضورم را به او فهماندم و سپس وارد آشپزخانه شدم و گفتم مادر انگار که دلت

ادامه مطلب  

شرابی تلخ  

شرابی تلخنوشته : م .حسرتدر خونه باز بود و بدون رنگ زدن وارد حیاط شدم صدایش از داخل آشپزخونه بگوش میرسید وقتی ناراحت و دلتنگ میشد ابیاتی از سعدی و حافظ را زیر لب زمزمه میکرد اينبار شعر حافظ را میخواند ولی پس و پیششرابی تلخ میخواهم که مردافکن بود زورشکه تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشکمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردارکه من پیمودم اين صحرا نه بهرام بود و نه گورشبا سر و صدا حضورم را به او فهماندم و سپس وارد آشپزخانه شدم و گفتم مادر انگار که دلت

ادامه مطلب  

شرابی تلخ  

شرابی تلخنوشته : م .حسرتدر خونه باز بود و بدون رنگ زدن وارد حیاط شدم صدایش از داخل آشپزخونه بگوش میرسید وقتی ناراحت و دلتنگ میشد ابیاتی از سعدی و حافظ را زیر لب زمزمه میکرد اينبار شعر حافظ را میخواند ولی پس و پیششرابی تلخ میخواهم که مردافکن بود زورشکه تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشکمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردارکه من پیمودم اين صحرا نه بهرام بود و نه گورشبا سر و صدا حضورم را به او فهماندم و سپس وارد آشپزخانه شدم و گفتم مادر انگار که دلت

ادامه مطلب  

فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی  

پرتو اقتصادفروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده اس

ادامه مطلب  

تحریک افراطیون بودائی علیه مسلمانان در سریلانکا توسط شبکه های فیسبوک و واتساپ  

                   تحریکات فیسبوک علیه مسلمانان
افراطیون بودائی سیلانی در
سریلانکا  در ماه گذشته به اقلیت مسلمانان اين کشور حمله کرده، مساجد را
سوزاندند و حداقل یک نفر را کشتند.
برخی از مقامات سیلانی معتقدند که اين شورش ها نتیجه داستان های دروغین منتشر شده در فیسبوک و واتساپ بوده است.
اين مقامات معتقدند با وجود
هشدارهای دولت و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در سریلانکا،
شرکت فیسبو

ادامه مطلب  

تحریک افراطیون بودائی علیه مسلمانان در سریلانکا توسط شبکه های فیسبوک و واتساپ  

                   تحریکات فیسبوک علیه مسلمانان
افراطیون بودائی سیلانی در
سریلانکا  در ماه گذشته به اقلیت مسلمانان اين کشور حمله کرده، مساجد را
سوزاندند و حداقل یک نفر را کشتند.
برخی از مقامات سیلانی معتقدند که اين شورش ها نتیجه داستان های دروغین منتشر شده در فیسبوک و واتساپ بوده است.
اين مقامات معتقدند با وجود
هشدارهای دولت و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در سریلانکا،
شرکت فیسبو

ادامه مطلب  

تحریک افراطیون بودائی علیه مسلمانان در سریلانکا توسط شبکه های فیسبوک و واتساپ  

                   تحریکات فیسبوک علیه مسلمانان
افراطیون بودائی سیلانی در
سریلانکا  در ماه گذشته به اقلیت مسلمانان اين کشور حمله کرده، مساجد را
سوزاندند و حداقل یک نفر را کشتند.
برخی از مقامات سیلانی معتقدند که اين شورش ها نتیجه داستان های دروغین منتشر شده در فیسبوک و واتساپ بوده است.
اين مقامات معتقدند با وجود
هشدارهای دولت و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در سریلانکا،
شرکت فیسبو

ادامه مطلب  

تحریک افراطیون بودائی علیه مسلمانان در سریلانکا توسط شبکه های فیسبوک و واتساپ  

                   تحریکات فیسبوک علیه مسلمانان
افراطیون بودائی سیلانی در
سریلانکا  در ماه گذشته به اقلیت مسلمانان اين کشور حمله کرده، مساجد را
سوزاندند و حداقل یک نفر را کشتند.
برخی از مقامات سیلانی معتقدند که اين شورش ها نتیجه داستان های دروغین منتشر شده در فیسبوک و واتساپ بوده است.
اين مقامات معتقدند با وجود
هشدارهای دولت و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در سریلانکا،
شرکت فیسبو

ادامه مطلب  

تحریک افراطیون بودائی علیه مسلمانان در سریلانکا توسط شبکه های فیسبوک و واتساپ  

                   تحریکات فیسبوک علیه مسلمانان
افراطیون بودائی سیلانی در
سریلانکا  در ماه گذشته به اقلیت مسلمانان اين کشور حمله کرده، مساجد را
سوزاندند و حداقل یک نفر را کشتند.
برخی از مقامات سیلانی معتقدند که اين شورش ها نتیجه داستان های دروغین منتشر شده در فیسبوک و واتساپ بوده است.
اين مقامات معتقدند با وجود
هشدارهای دولت و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در سریلانکا،
شرکت فیسبو

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر- حدیث 961  

مولاعلی ع  961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >