دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002  

خلاصه داستان فیلم : «الويس پرسلی» ( بروس کمپبل ) در سنین پیری در خانه سالمندان شرق تگزاس به سر می برد. او با «جک» ( اوسی دیویس ) پیرمرد دیگری در خانه سالمندان که فکر می کند رئیس جمهور «جان اف. کندی» است، آشنا می شود و ...
بهترین ها

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002  

خلاصه داستان فیلم : «الويس پرسلی» ( بروس کمپبل ) در سنین پیری در خانه سالمندان شرق تگزاس به سر می برد. او با «جک» ( اوسی دیویس ) پیرمرد دیگری در خانه سالمندان که فکر می کند رئیس جمهور «جان اف. کندی» است، آشنا می شود و ...
بهترین ها

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002  

خلاصه داستان فیلم : «الويس پرسلی» ( بروس کمپبل ) در سنین پیری در خانه سالمندان شرق تگزاس به سر می برد. او با «جک» ( اوسی دیویس ) پیرمرد دیگری در خانه سالمندان که فکر می کند رئیس جمهور «جان اف. کندی» است، آشنا می شود و ...
بهترین ها

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002  

خلاصه داستان فیلم : «الويس پرسلی» ( بروس کمپبل ) در سنین پیری در خانه سالمندان شرق تگزاس به سر می برد. او با «جک» ( اوسی دیویس ) پیرمرد دیگری در خانه سالمندان که فکر می کند رئیس جمهور «جان اف. کندی» است، آشنا می شود و ...
بهترین ها

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002  

خلاصه داستان فیلم : «الويس پرسلی» ( بروس کمپبل ) در سنین پیری در خانه سالمندان شرق تگزاس به سر می برد. او با «جک» ( اوسی دیویس ) پیرمرد دیگری در خانه سالمندان که فکر می کند رئیس جمهور «جان اف. کندی» است، آشنا می شود و ...
بهترین ها

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002  

خلاصه داستان فیلم : «الويس پرسلی» ( بروس کمپبل ) در سنین پیری در خانه سالمندان شرق تگزاس به سر می برد. او با «جک» ( اوسی دیویس ) پیرمرد دیگری در خانه سالمندان که فکر می کند رئیس جمهور «جان اف. کندی» است، آشنا می شود و ...
بهترین ها

ادامه مطلب  

خانه گریزلند  

خانه گریزلند
خانه گریزلند
نقشه خانه
گریزلند در عمارت 13.8 هکتار واقع در ممفیس، تنسی، ایالات متحده آمریکا
است، که یکی از آن خواننده و بازیگر الويس پریسلی است. دختر او، لیزا ماری
پرزلی، مالک خانه گریزلند از زمان عبور پدرش است. این در 3764 بلوار الويس
پریسلی در جامعه وسیع وایت هیفن واقع در حدود 9 مایل (14.5 کیلومتر) از
مرکز شهر و کمتر از 4 مایل (6 کیلومتری) شمال مرز میسیسیپی واقع شده است.
[5]
این سایت به عنوان موزه در تاریخ 7 ژوئن سال 1982 به عنوان موزه
با

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1