تفاوت مدیر مالی با حسابدار
تفاوت مدیر مالی با حسابدار

تفاوت مدیر مالی با حسابدار ، تفاوت مدیر مالی با حسابدار این است که ، حسابداردر رشته حسابداری تخصص داشته و مسؤل انجام تحقیق در مورد منابع مالی ، چگونگی هزینه کردن برای انواع پروژه های واگذار شده پیشنهادی و اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و مدیران است.

علاوه بر این، میزان تسلط و صلاحیت حسابدار ها باید به صورت رسمی توسط حسابدارهای قانونی تایید شده و گواهینامه معتبر نیز به آنها اعطا شود.غالبا، شرکت های معتبر، باید حسابدارهای تایید شده را استخدام کنند اما در صورت استخدام حسابدارهای غیر قانونی و غیر مجاز، امتیازی به این نوع از حسابدار ها تعلق نمی گیرد. از طرف دیگر، عنوان مدیریت مالی، یک عنوان کلی و جامع بوده و باتوجه به اندازه، نوع و بخش های مختلف شرکت توضیح داده می شود. غالبا مدیران مالی مسؤلیت انجام وظایف بیشمار و متعددی را در انواع سازمان های دولتی ، اموزش و تجاری عهده دار می شوند اما، هرکدام ازوظایف را با توجه به موقعیت و فرصت های موجود، به افراد مختلف واگذار می کند.

 

تفاوت رشته مدیریت مالی با حسابداری


تفاوت رشته مدیریت مالی با حسابداری در این است که این دو رشته، وقایع اقتصادی را به طور متفاوتی نگاه کرده و نتیجه گیری می کنند. حسابدارها به فرایندهای اقتصادی که در در گذشته رخ داده و نتیجه شان در زمان حال شامل حال سازمان می شود، می پردازند؛ درحالی که ، مدیران مالی، بر نتیجه انجام معاملات اقتصادی و تصمیم گیری های مهم در آینده تمرکز دارد.علاوه براین، دانشجویان رشته مدیریت باید نحوه اختصاص سرمایه، بودجه بندی و تامین مجدد آن، تعیین سود سهام داران و مدیریت منابع و موارد مصرف آنها را بیاموزند تا در آینده مدیر مالی لایقی شده و مسؤلیت های واگذار شده به خودشان را به بهترین نحو انجام دهند.

 

اموزش مدیریت مالی و حسابداری


با توجه به اینکه مهمترین بخش در هر شزکتی، بخش حسابداری و مدیریت مالی است بنابراین، افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید از تمام اصول حسابداری مطلع بوده و نسبت به تک تک آنها پایبند باشد. علاوه براین، مدیران مالی باید بتوانند تمام کارکردهای شرکت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس گزارش های حاصل، میزان سود دهی شرکت را مشخص کنند.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی تفاوت مدیرمالی با حسابدار این است که حسابدار در رشته حسابداری تخصص داشته و مسؤل انجام تحقیق درمورد منابع مالی ، چگونگی هزینه کردن برای انواع پروژه های واگذار شده پیشنهادی و اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و مدیران است.تفاوت رشته مدیریت مالی با حسابداری در این است که این دو رشته وقایع اقتصادی را به طور متفاوتی نگاه کرده و نتیجه گیری می کنند.